PŘEDSEDA ČVS BYL POZVÁN A PŘIJAT VELVYSLANCEM VIETNAMU

Na základě pozvání byl v úterý 18. července přijat předseda naší celostátní Česko-vietnamské společnosti Marcel Winter mimořádným a zplnomocněným velvyslancem Vietnamu v ČR J.E. panem Ho Minh Tuanem. Seznámil pana velvyslance Ho Minh Tuana s dvacetiletými aktivitami Česko-vietnamské společnosti i s dvěma hlavními úkoly v současnosti, kterými jsou zlepšení vízové politiky ČR ve Vietnamu pro prohloubení aktivní hospodářské i studijní spolupráce ČR s Vietnamem i pokračování pomoci Vietnamcům žijícím v ČR, k posílení jejich integrace a image v naší společnosti.

Celý příspěvek

Výzva předsedy Česko-vietnamské společnosti vládě ČR:

PŘESTAŇTE ŠKODIT EKONOMICE A UMOŽNĚTE LEGÁLNÍ PŘÍCHOD KVALIFIKOVANÝCH PRACOVNÍKŮ Z VIETNAMU!

Protože je u nás již počet dlouhodobě nezaměstnaných menší (116 691), než je nabízených volných pracovních míst na úřadech práce (183 500), tak veřejně vyzývám vládu ČR, aby urychleně flexibilně umožnila legální příchod potřebných kvalifikovaných pracovníků z Vietnamu a přestala zákazem vyplývajícím z požadavku odborů škodit našim výrobcům i exportérům, naší ekonomice, prostě nám všem. Firmy díky nedostatku pracovníků přicházejí o navýšené zakázky i o dosavadní odběratele, což je pro vývoj naší ekonomiky velmi škodlivé. Je také nutné si uvědomit současné vyjádření našich předních ekonomů, že zbylé nezaměstnané převážně tvoří lidé, kteří ze zdravotních důvodů nemohou nabízená pracovní místa přijmout, nebo lidé jenž vůbec nechtějí pracovat. Tato pravda se nesmí již nadále úmyslně zamlčovat. Není také možné národohospodářský problém tak velkého nedostatku pracovníků u nás neřešit, ve snaze úmyslně tento problém předat k řešení až po volbách vzniklé nové vládě. Je nutná okamžitá flexibilita a náprava v této věci. Celý příspěvek

VIETNAMCI MALOBCHOD UMÍ A KONKURENCE SE NEBOJÍ

Tradice soukromého maloobchodu je ve Vietnamu minimálně 600 let a v rodinách si generace předávají své letité praktické zkušenosti. Malé soukromé podnikání nikdo ve Vietnamu nezakázal a tak nemají Vietnamci strach z konkurence státních nebo zahraničních podniků, protože se naučili svojí ochotou, úsměvy, pracovitostí, dlouhou prodejní dobou i vynalézavostí jak lépe vyhovět zákazníkům si zákazníky udržet. Z Vietnamu jsou zvyklí na obrovskou konkurenci, kterou si naši obchodníci neumí ani představit. Například v Hanoji ( a tak je tomu ve všech větších městech ) v jedné ulici je na levé straně vedle sebe 19 prodejen s elektronickou hudební technikou a na pravé straně zase 19 prodejen se svatebními šaty. Je normální, když před nemocnicí, ve které se prodávají léky, je vedle sebe 10 soukromých lékáren. Na křižovatce prodávají stejné ovoce tři prodejci, ale jeden má své jablíčka pěkně vyleštěná, druhý je má nejen vyleštěná, ale i každé jablko v síťce a ten třetí nabízí své jablka vyleštěná, v síťce a navíc každé umístěné dole v papírku, jako se u nás někdy dává na drahé bonbony. V maloobchodech Vietnamců po celém Vietnamu skutečně platí „náš zákazník = náš pán“ a proto i když nemohou zákazníkovi v něčem vyhovět, tak sami pošlou své prodavače, aby to koupil třeba u konkurence, jen aby zákazníkovi vyhověli a on se k nim rád vracel. A tuto životní prodejní praxi si Vietnamci přivezli k nám Celý příspěvek