PŘEDSEDA ČVS BYL POZVÁN A PŘIJAT VELVYSLANCEM VIETNAMU

Na základě pozvání byl v úterý 18. července přijat předseda naší celostátní Česko-vietnamské společnosti Marcel Winter mimořádným a zplnomocněným velvyslancem Vietnamu v ČR J.E. panem Ho Minh Tuanem. Seznámil pana velvyslance Ho Minh Tuana s dvacetiletými aktivitami Česko-vietnamské společnosti i s dvěma hlavními úkoly v současnosti, kterými jsou zlepšení vízové politiky ČR ve Vietnamu pro prohloubení aktivní hospodářské i studijní spolupráce ČR s Vietnamem i pokračování pomoci Vietnamcům žijícím v ČR, k posílení jejich integrace a image v naší společnosti.

Celý příspěvek

Výzva předsedy Česko-vietnamské společnosti vládě ČR:

PŘESTAŇTE ŠKODIT EKONOMICE A UMOŽNĚTE LEGÁLNÍ PŘÍCHOD KVALIFIKOVANÝCH PRACOVNÍKŮ Z VIETNAMU!

Protože je u nás již počet dlouhodobě nezaměstnaných menší (116 691), než je nabízených volných pracovních míst na úřadech práce (183 500), tak veřejně vyzývám vládu ČR, aby urychleně flexibilně umožnila legální příchod potřebných kvalifikovaných pracovníků z Vietnamu a přestala zákazem vyplývajícím z požadavku odborů škodit našim výrobcům i exportérům, naší ekonomice, prostě nám všem. Firmy díky nedostatku pracovníků přicházejí o navýšené zakázky i o dosavadní odběratele, což je pro vývoj naší ekonomiky velmi škodlivé. Je také nutné si uvědomit současné vyjádření našich předních ekonomů, že zbylé nezaměstnané převážně tvoří lidé, kteří ze zdravotních důvodů nemohou nabízená pracovní místa přijmout, nebo lidé jenž vůbec nechtějí pracovat. Tato pravda se nesmí již nadále úmyslně zamlčovat. Není také možné národohospodářský problém tak velkého nedostatku pracovníků u nás neřešit, ve snaze úmyslně tento problém předat k řešení až po volbách vzniklé nové vládě. Je nutná okamžitá flexibilita a náprava v této věci. Celý příspěvek