VIETNAMCI PODPORUJÍ BOJ ČVS PROTI VIETNAMSKÉ NARKOMAFII V ČR

Citace

    Aktivity Česko-vietnamské společnosti (ČVS) k zesílení boje proti vietnamské narkomafii v ČR podporuje naprostá většina Vietnamců, protože s drogami nemá vůbec nic společného a jsou hrozbou i pro 13 000 jejich dětí. Časopis Tuan tin moi, vydávaný vietnamskou komunitou u nás, zveřejnil 22. dubna informaci o akci Česko-německého fondu budoucnosti v Praze, která byla zaměřena na řešení problémů s drogami z ČR, které jsou dovážené do SRN. Zejména jde o pervitin, jehož největším výrobcem i prodejcem u nás jsou právě někteří Vietnamci. Aby nebyli s touto závažnou kriminální činností veřejností paušalizováni a neoprávněně odsuzováni všichni zde žijící Vietnamci, předala Česko-vietnamská společnost 19. února vládě ČR i všem zainteresovaným ministerstvům 13 návrhů a doporučení pro boj s vietnamskou narkomafií v ČR. Tyto návrhy nyní zveřejnil ve vietnamštině časopis Tuan tin moi, aby se s nimi seznámila celá vietnamská komunita nejen u nás, ale i v okolních zemích, protože časopis Tuan tin moi si kupují i Vietnamci žijící v EU. Celý příspěvek

BLAHOPŘEJEME panu Prof.Ing.Pavlu Valíčkovi, DrSc. – prvnímu předsedovi ČVS k významnému životnímu jubileu

Citace

logo_CVS_-_noveBLAHOPŘEJEME!  

Prof. Ing. Pavel Valíček, DrSc. – první předseda ČVS   oslaví 13. května významné životní jubileum.

Profesor Ing. Pavel Valíček, DrSc. se narodil 13. 5. 1939 v Nymburku. Mnoho let žil v Poděbradech. Již na základní škole byl ovlivněn svým učitelem biologie, panem učitelem Bláhou, který dovedl vyprávět poutavě o přírodě a získat si tak své žáky. Mladý Pavel Valíček se zapojil do práce botanického kroužku a shodou okolností ve stejnou dobu Přírodovědecká fakulta Karlovy Univerzity zasílala zájemcům semínka bavlníku na odzkoušení. Bylo to v době, kdy se u nás, zejména na Slovensku, zkoušely pěstovat různé plodiny, které měly původ v subtropech i v tropech. Byl to nejen bavlník, ale i arašídy nebo rýže. Další kroky mladého Pavla Valíčka zákonitě vedly na tehdejší Zemědělskou technickou školu v Poděbradech. Také tady prováděl různé experimenty, ve kterých ho podporoval tehdejší ředitel školy, p. Ing. Vaněček. Po maturitě na této škole začal v roce 1957 studovat Agronomickou fakultu Vysoké školy zemědělské v Praze.  Celý příspěvek

VIETNAMSKÝ KULTURNÍ DEN V PRAZE aneb AHOJ V SOBOTU V GALÉRII NA „STAROMÁKU“!

Citace

       Velvyslanectví Vietnamu a Svaz Vietnamců v ČR, spolu s Národní galérií v Praze, vás srdečně zvou na „Vietnamský kulturní den“, který se bude konat v sobotu 26. dubna od 11. hodin v Národní galérii – v prostorách nádvoří Paláce Kinských na Staroměstském náměstí 12, v Praze 1.

Celodenní program tradiční vietnamské kultury i kultury vietnamské komunity žijící v České republice je pořádán v rámci výstavy „Vietnamské umění v Čechách“. Česko-vietnamská společnost plně doporučuje vaši účast i s vašimi dětmi a vnoučaty na této mimořádné kulturní akci, neboť když chceme někomu porozumět, musíme jej nejdříve poznat.

 Marcel Winter

Předseda Česko-vietnamské společnosti

Celý příspěvek

VÝZVA PŘEDSEDY ČVS VŠEM VIETNAMCŮM V ČR: POMOZTE, V NĚMECKU JIŽ ZEMŘELO NA PERVITIN 18 OSOB!

Citace

     V pátek 11. dubna uspořádala Nadace Forum 2000, která naplňuje odkaz Václava Havla prostřednictvím podpory demokratických hodnot a respektu k lidským právům, ve spolupráci  s Česko-německým fondem budoucnosti, v kavárně Louvre v Praze kulatý stůl, zaměřený na společné řešení problémů s drogami v příhraničních oblastech ČR a SRN. Měl jsem tu čest být na tuto velmi záslužnou a potřebnou akci pozván i vystoupit na ni  s informací o aktivitách Česko-vietnamské společnosti v této oblasti. Přítomnost ministra zemědělství i státní protidrogové koordinátorky vlády SRN, německého velvyslance, zástupců německé policie, ale také i národního protidrogového koordinátora vlády ČR a zástupců Národní protidrogové centrály Policie ČR i dalších významných hostů, ukázala velkou aktuální celospolečenskou závažnost i nutnost společného angažmá české a německé občanské společnosti v oblasti drogové prevence. Toto se stalo také hlavním tématem roku 2014 Česko-německého fondu budoucnosti.
    Protidrogová koordinátorka vlády SRN ve svém vystoupení uvedla, že ve SRN již zemřelo v poslední době na pervitin celkem 18 osob. Z toho 14 si k němu přidalo další drogu (syntetický opiát fentanyl), ale 4 mladí němečtí občané zemřeli výhradně pouze na požití pervitinu, v Německu nazývaného Krystal, dováženého převážně z ČR. Celý příspěvek

ODPOVĚĎ PŘEDSEDOVI ČVS Z MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR

Citace

Vážený pane,

dovolte mi, abych Vám poděkovala za blahopřejný e-mail, který jste jménem Česko-vietnamské společnosti zaslal novým členům vlády, tedy i ministru zdravotnictví. Zároveň bych Vás chtěla ujistit, že si vážíme Vaší práce a o možnosti přijetí na Ministerstvu zdravotnictví Vás budeme informovat.

S pozdravem

Ing. MARCELA KUBICOVÁ

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY