131. VÝROČÍ NAROZENÍ PREZIDENTA HO ČI MINA

Dne 19. května Vietnamci na celém světě oslaví 131. výročí narození zakladatele a prvního prezidenta Vietnamu Ho Či Mina. 
V červenci 1957 navštívil prezident Ho Či Min tehdejší Československo, aby se dne 20. 7. 1957 setkal s vietnamskými dětmi, válečnými sirotky, studujícími na základní škole v Chrastavě u Liberce.
Letos již 15. května uspořádala v Kanadě Společnost Kanadsko-vietnamského přátelství slavnostní virtuální akci k 131. výročí narození Ho Či Mina a ve Vietnamu vyšla 500 stránková kniha o životě a práci Ho Či Mina.
Jeho moudrá slova „Nic není dražšího než nezávislost a svoboda“ mají platnost i dnes a budou stále platné na celém světě.
Marcel Winter
Čestný předseda Česko-vietnamské společnosti

Celý příspěvek