PODPOŘILI JSME DEMONSTRACI VIETNAMCŮ V PRAZE

DEMONSTRACE_VIETNAMCU_PRED_CINSKOU_AMBASADOU_V_PRAZE_DNE_29.4.2016

V pátek 29. dubna se delegace předsednictva Česko-vietnamské společnosti (ČVS) zúčastnila protestní demonstrace Vietnamců z celé ČR, která se konala před čínskou ambasádou v Praze. Předseda ČVS Marcel Winter, místopředseda ČVS PaedDr. Miloš Kusý a člen předsednictva Jiří Hruška podpořili jménem ČVS oprávněný protest Vietnamců proti opětovnému nezákonnému umístění čínské vrtné plošiny Hai Duong 981 ve výsostných vodách Vietnamu i proti okupaci Paracelských a Spratlyho ostrovů ve Východním (Jihočínském) moři, které Čína uměle rozšiřuje a na kterých buduje svá vojenská letiště. Celý příspěvek

POMÁHÁME NAŠIM KOLEKTIVNÍM ČLENŮM ZÍSKAT PRACOVNÍKY Z VIETNAMU – POMÁHÁME NAŠÍ EKONOMICE

 Siji_pri_zkouskach
V rámci našeho projektu „Vy pomůžete nám a my pomůžeme vám“, který jsme letos 5.března zveřejnili na  tomto našem webu, se již konaly v Hanoji praktické zkoušky zájemců o práci v ČR, které nutně potřebují naši kolektivní členové. Výběr vietnamských pracovníků a kontrolu jejich všech potřebných dokladů provádí v rámci uzavřených dohod o spolupráci vietnamské státní orgány, například jednotlivé provincie. Realizaci zkoušek ve Vietnamu zajišťuje náš kolektivní člen firma Katan Job z Ostravy Za pomoci Skype na internetu například zástupci firem Triola z Prahy a Svitap ze Svitav sledovali průběh praktických zkoušek, na kterých je v Hanoji vždy přítomen i česko-vietnamský tlumočník. Ve středu 20. dubna si firma Triola vybrala z vyhledaných a nabídnutých uchazeček prvních deset švadlen a projevila zájem o dalších třicet. Do konce dubna ještě proběhnou za pomoci Skype i pětiminutové pohovory s vybranými vietnamskými švadlenami. Ve čtvrtek 21. dubna za pomoci Skype si z nabídnutých uchazečů vybrala firma Svitap sedm mužů – šičů. Do konce dubna si prohlédne za pomoci Skype praktické zkoušky dalších zájemců na látkách, které sama nyní doporučila. Naši kolektivní členové „nekupují zajíce v pytli“, ale vždy mají možnost si vietnamské uchazeče předem před podpisem pracovních smluv přezkoušet přímo ve Vietnamu, nebo pokud je to možné zde za pomocí Skype a z nabízených zájemců si vybrat.

Celý příspěvek

PŘEDSEDA ČVS SE ZÚČASTNIL SLAVNOSTI I PŘEDNÁŠEL STUDENTŮM O VIETNAMU

12985354_1696406410640009_2708253955837272372_n
Předseda Česko-vietnamské společnosti Marcel Winter se na pozvání organizátorů zúčastnil v neděli 17. dubna důstojné oslavy „LE GIO TO HUNG VUONG“, která se za velké účasti Vietnamců z celé ČR konala v sále restaurace Dong Do v pražské Sapě. Jeho přítomnost byla oceněna potleskem přítomných.
V úterý 19. dubna Marcel Winter přednášel o životě ve Vietnamu v rámci Diplomatického fóra na II. Euroasijském dnu na Škole mezinárodních a veřejných vztahů v Praze, kde mladí lidé studují i obor „diplomatické služby“.
Ve své přednášce seznámil st579668_466269196721586_45488896_nudenty se životními prioritami a zvyklostmi Vietnamců i s hrdinou historií Vietnamu v bojích za svobodu a samostatnost, dále s velkou výstavbou v dnešním Vietnamu, ale také s obrovskou pracovitostí i s úspěchy vietnamské komunity v ČR, zejména vietnamských studentů v našich školách. Na závěr posluchači ocenili jeho přednášku velkým potleskem, což je důkazem, že mladí lidé, studenti i oboru „diplomatické služby“, mají zájem o pravdivé aktuální informace týkající se současného Vietnamu.

POCHVALA PRO VIETNAMCE V ČR BYLA ZVEŘEJNĚNA V TISKU

V deníku Haló noviny byl dne 1.4.2016 zveřejněný článek předsedy Česko-vietnamské společnosti s titulkem POCHVALA PRO INTEGRACI VIETNAMCŮ. Je také zveřejněný na webu celostátního deníku Haló noviny: http://www.halonoviny.cz/articles/view/42977611, kde můžete tento článek bodově ohodnotit. Díky článku je více veřejnost informovaná o integraci Vietnamců do naší majoritní společnosti, ale také o jejich životě i práci v ČR.
Haló noviny 1.4._2016