TAKOVÉ EMAILY DOSTÁVÁ PŘEDSEDA ČVS A TAKTO NA NĚ ODPOVÍDÁ

Citace

Vážená paní Zaoralová,

k vašemu emailu vám pouze sdělím fakta:

1.) Špínu, chcíplé myši, larvy červů v potravinách a zelené maso mnoho let objevuje ČOI v marketech a v supermarketech, které Vietnamcům nepatří, ale tam vy, jak jste napsala, raději jezdíte nakupovat. Vaše volba, vaše právo, vaše rozhodnutí.

2.) Některé naše OSVČ krátí daně, podvádějí a….jezdí nakupovat do vietnamských velkoobchodů a tržnic v ČR. Nemají také elektronické pokladny, protože to žádný zákon nepřikazuje. Mezi Čechy i mezi Vietnamci jsou lidé solidní, pracovití i čestní, ale také i podvodníci a kriminálníci, kterých je naštěstí drtivá menšina. Nesmí se negativa proto paušalizovat na všechny.

3.) Když vám vadí jak píšete „bílá bába a žluté vnouče“ na ulici, tak si prosím poslechněte dnešní projev amerického prezidenta B. Obamy, který dnes odpoledne pronesl v OSN. Ale nemusí to tak být, když je vidíte spolu na ulici, protože mnohé české ženy se nabízejí Vietnamcům, že jim pohlídají za odměnu jejich děti, když jsou Vietnamci v práci.

Celý příspěvek

DĚKUJEME MPO, ŽE POVĚŘILO AGENTURU CZECHTRADE K ZAJIŠTĚNÍ ÚČASTI NA VIETNAM EXPO 2015

Citace

I když jsme žádali MPO ČR, aby jubilejní 25. mezinárodní obchodní veletrh VIETNAM EXPO 2015 zařadilo dodatečně do svých oficiálních účastí ČR, děkujeme MPO, že pověřilo státní proexportní agenturu CzechTrade, aby zařadila tento největší a nejprestižnější vietnamský veletrh, který je navíc i prodejní, do seznamu akcí SVV 2015 – Společné účasti na specializovaných výstavách a veletrzích v zahraničí v roce 2015. Agentura CzechTrade tak významně pomůže dotacemi za pronájem stánku, až do výše 120 tisíc Kč,  malým a středním podnikům zajímajícím se o vietnamský trh s 92 miliony obyvatel, jenž se chtějí na veletrhu VIETNAM EXPO od 15. do 18. dubna 2015 v Hanoji prezentovat.

Celý příspěvek

WMC JE OPĚT JEDINÝM OFICIÁLNÍM ZÁSTUPCEM VELETRHU VIETNAM EXPO 2015 V ČR

Citace

    Marketingová firma WMC s.r.o. z Let u Prahy, která se specializuje výhradně na Vietnam, se opět jako v letech 2004 až 2008, 2010 i 2011 stala jediným oficiálním zástupcem největšího obchodního i prodejního veletrhu VIETNAM EXPO ve Vietnamu. I letos byla pověřena veletržní správou VINEXAD k realizaci účasti firem z ČR na VIETNAM EXPO 2015, který se uskuteční příští rok od 15. do 18. dubna v Hanoji. V minulosti již WMC získala na tomto veletrhu 7krát zlatou medaili za svůj pavilón, ve kterém se prezentovali čeští vystavovatelé,
Celý příspěvek

SETKÁNÍ PŘÁTEL V PRAZE

Citace

        V pátek 12. září se v Praze na VIETNAMSKO-ČESKÉM PODNIKATELSKÉM FÓRU setkal předseda Česko-vietnamské společnosti Marcel Winter s vedoucím vietnamské podnikatelské delegace panem Do Thang Haiem, náměstkem ministra průmyslu a obchodu VSR, se kterým jej spojuje více jak desetileté osobní přátelství. Organizátoři této vynikající akce ( Svaz průmyslu a dopravy ČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a vietnamská státní agentura na podporu obchodu Vietrade ) netušili, že se v předsálí před zahájením akce sejdou i přátelsky obejmou dva dlouholetí přátelé, jak dokazují přiložené historické fotografie z Vietnamu. Všichni přítomní začali něco tušit, když ve svém projevu náměstek ministra průmyslu a obchodu VSR pan Do Thang Hai jmenoval předsedu Česko-vietnamské společnosti Marcela Wintera, který již 19 let propaguje hospodářskou spolupráci ČR s Vietnamem a již 16krát zorganizoval účast českých firem na největších veletrzích v Hanoji. Všem organizátorům Vietnamsko-českého podnikatelského fóra, ale hlavně patří velké poděkování za tuto akci, která zvýšila informovanost přítomných českých firem o hospodářské spolupráci a podnikatelských možnostech v 92 milionovém Vietnamu, v zemi našich přátel.

Celý příspěvek

BOJ PROTI DROGÁM U VIETNAMCŮ PŘINÁŠÍ PRVNÍ ÚSPĚCHY

Citace

Za 11 let největší razie v tržnici v Aši neodhalila vůbec žádné drogy, jen padělky převážně dovezené z Číny. Nedávno vyzvalo vietnamské vedení Asijského obchodního centra ve Svatém Kříži na Chebsku všechny nájemce, aby podepsali do konce roku dodatek smlouvy o pronájmu, ve kterém se zaváží kdykoliv při policejních kontrolách otevřít a zpřístupnit své obchody i sklady, jinak zde nebudou smět prodávat a smlouvy o pronájmu se jim zruší. Již přes 120 Vietnamců oznámilo na anonymní nahlašovací telefonní linku řediteli Národní protidrogové centrály Policie ČR své krajany, kteří vyrábí nebo prodávají drogy. Je vidět, že náš loňský osvětový projekt Stop drogám realizovaný pro Vietnamce v příhraničních oblastech u hranic se SRN a Rakouskem i letos v únoru vládě námi předaných 13 konkrétních návrhů k zesílení boje proti vietnamské narkomafii v ČR (které byly zveřejněné i v časopise Tuan tin moi vydávaným Vietnamci v ČR), přináší první pozitivní výsledky. Naprostá většina u nás žijících Vietnamců nemá s výrobou nebo s prodejem drog nic společného a nelíbí se jim, když tuto závažnou trestnou činnost někteří lidé paušalizují na celou vietnamskou komunitu. Celý příspěvek

RUSKO ZESÍLÍ OBCHOD S VIETNAMEM

Citace

     Dne 6.9.2014 ve Vladivostoku proběhlo jednání mezi ruskou a vietnamskou delegací o vstupu Vietnamu v Tamožennyj Sojuz, kde jsou prozatím členy Rusko, Bělorusko, Kazachstán, Kyrgyzstán, Tadžikistán. Vietnam vstupuje v příštím roce 2015 do celní unie s Ruskem. Spolupráce bude rozvíjet v oblastech energetiky, stavebnictví, ropy a zemního plynu, zemědělství a vědy. Předběžná dohoda mezi oběma zeměmi byla projednána na zasedání mezivládní komise, které se konalo ve Vladivostoku na ostrově Ruský. Jedním z výsledků tohoto setkání byla rovněž dohoda o dodávce vietnamských zemědělských produktů do ruských obchodů. Vietnam je připraven vstoupit na ruský trh opravdu na dlouhou dobu. Nyní se vyváží do Ruska především výrobky z mořských plodů, obilovin a boty. Během uplynulého roku, činil obrat téměř 4 miliardy dolarů. Celý příspěvek

BLAHOPŘÁNÍ KE STÁTNÍMU SVÁTKU VSR – 69 LET NEZÁVISLOSTI VIETNAMU

Citace


Vážení přátelé!

Dovolte mi, abych Vám všem jménem celé Česko-vietnamské společnosti z celého srdce blahopřál k Vašemu státnímu svátku dne 2. 9. 2014 u příležitosti oslav 69 let nezávislosti Vietnamu. Vašeho hrdinného boje za svobodu si všichni nesmírně vážíme. Ve svém srdci mám a navždy budu mít přijetí prezidentem VSR v prezidentském paláci v Hanoji před 4 roky u příležitosti oficiálních oslav 65 let nezávislosti Vietnamu, na které jsem byl tehdy jako jediný z ČR pozván ( viz přiložené foto ). Vážení a drazí přátelé, pro Vietnam jsem v životě obětoval vše, protože mám VSR i Vás a všechny Vietnamce žijící v ČR ve svém srdci. To jsem dokázal i svojí aktivní účastí při demonstraci Vietnamců před čínskou ambasádou v Praze. Vietnam se opravdu stal mojí druhou vlastí a ve Vietnamu se cítím, že jsem doma. Přeji Vám všem i Vašim rodinám jménem celé Česko-vietnamské společnosti hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, úspěchů a pohody i klidu. Děkuji Vám za Vaši pomoc i podporu, jste naší oporou a našimi přáteli.

S projevem díků Vám jménem ČVS blahopřeje:
Marcel Winter
Předseda Česko-vietnamské společnosti 

www.cvs-praha.cz Celý příspěvek