PREZIDENT MILOŠ ZEMAN 12 ÚNORA V BRATISLAVĚ POCHVÁLIL INTEGRACI VIETNAMCŮ V ČR

Prezident ČR Miloš Zeman pochválil 12. února v Bratislavě Vietnamce žijící v ČR. Děkujeme panu prezidentovi za veřejné uznání úspěšné integrace Vietnamců u nás, nesmírně si jeho pochvalného uznání vážíme.  
S projevem díků jménem Česko-vietnamské společnosti:
Marcel Winter – předseda ČVS 
 

VIETNAMSKÉ MEDIÁLNÍ AGENTURY ZVEŘEJNILY ČLÁNEK O AKTIVITÁCH ČVS

Předseda ČVS Marcel Winter dává rozhovor vietnamské televizi 5.2.2016 v Praze
Děkuji redaktorovi Tran Quang Vinh z Vietnamské tiskové kanceláře (VNA) za pěkný článek o aktivitách Česko-vietnamské společnosti a mediálním agenturám Vietnam Plus a Cong Dong za jeho zveřejnění 10. a 11. února 2016. Vzájemná informovanost je základem přátelské spolupráce. Děkuji Vám všem jménem ČVS.
Marcel Winter
Předseda Česko-vietnamské společnosti

NOVÝ PROJEKT ČESKO-VIETNAMSKÉ SPOLEČNOSTI: KNIHA O VIETNAMU

Vietnam země známá i neznámá
Dalším novým konkrétním projektem Česko-vietnamské společnosti je vydání reprezentativní knihy o současném Vietnamu s názvem VIETNAM – ZEMĚ ZNÁMÁ I NEZNÁMÁ. Tento projekt pod záštitou předsedy Česko-vietnamské společnosti navrhnul a realizuje spolek Česko-vietnamské slunce, jenž tvoří autoři knihy. V připravované knize budou zážitky předsedy ČVS Marcela Wintera z jeho 47 návštěv Vietnamu i z jeho 8 měsíčního bydlení v Hanoji. Knihu píší a Marcela Wintera zpovídají Michal Mikulenka a Veronika Kučero. Informace o projektu, včetně videa, naleznete na www.cv-slunce.cz.

Celý příspěvek

OSLAVA NOVÉHO LUNÁRNÍHO ROKU 2016 V PRAZE VÝBORNĚ PREZENTOVALA VIETNAM I VIETNAMSKOU KOMUNITU V ČR

5.2.2016 na oslavě Lunárního roku 2016 ve VOC Sapa přednesl pozdravný projev předseda ČVS Marcel Winter
Na pozvání předsedy Svazu Vietnamců v ČR Ing. Hoang Dinh Thanga jsem se v pátek 5. února zúčastnil oslavy Nového Lunárního roku 2016 v Praze. Přítomnost velvyslance Vietnamu v ČR j.e. pana Truong Manh Sona s chotí a dalších významných hostů vytvořila v sále restaurace Dong Do velmi slavnostní atmosféru. Po projevech pana velvyslance a následně předsedy Svazu Vietnamců v ČR, jsem měl tu čest ve svém projevu pozdravit všechny přítomné jménem Česko-vietnamské společnosti. Slíbil jsem, že i v dalších letech bude naše celostátní Česko-vietnamská společnost aktivně pomáhat svými novými projekty Vietnamu i Vietnamcům v celé ČR, ale také v případě potřeby vietnamskou komunitu u nás chránit.

Celý příspěvek

OSLAVA LUNÁRNÍHO ROKU 2016 V CHOMUTOVĚ BYLA PERFEKTNÍ!

Chomutov 6.2.2016 Projev předsedy ČVS Marcela Wintera
Na pozvání předsedy Svazu Vietnamců v Chomutově jsem se, spolu s místopředsedou ČVS PaeDr. Milošem Kusým a jeho manželkou i s členem předsednictva ČVS Václavem Spálenským, zúčastnil letošní oslavy Nového Lunárního roku 2016, která se konala v divadle města Chomutov. Jsem moc vděčný, že jsem se opět setkal s chomutovskými přáteli, se kterými se znám z minulých oslav Tétu v Chomutově. Místopředseda ČVS PaedDr. Miloš Kusý musel také proto mnoho času strávit srdečnými pohovory s chomutovskými přáteli.

Celý příspěvek

NOVÝ PROJEKT ČESKO-VIETNAMSKÉ SPOLEČNOSTI UMOŽNÍ MATURANTŮM Z VIETNAMU STUDOVAT NA VOŠ STAVEBNÍ V ČR!

5.2.2016 byl předán vzdělávací projekt ČVS pro maturanty z Vietnamu na VOŠ stavební ve Svitavách velvyslanci VSR v ČR Truong Manh Sonovi.
V pátek 5. února jsme předali velvyslanci Vietnamu v ČR j.e. panu Truong Manh Sonovi náš nový vzdělávací projekt, který umožní studium maturantů z Vietnamu na Vyšší odborné škole stavební ve Vysokém Mýtě, která je kolektivním členem Česko-vietnamské společnosti. Vzdělávací projekt v češtině i ve vietnamštině předali autoři projektu Marcel Winter – předseda ČVS, Ing. Pavel Vacek – ředitel Vyšší odborné školy stavební a Střední školy stavební ve Vysokém Mýtě a PhDr. Libor Machan, CSc., MSc, MBA – generální ředitel vzdělávacího centra Campus Veolia v ČR. Velvyslance VSR Truong Manh Sona tento vzdělávací projekt velmi zaujal a za naši iniciativu nám poděkoval. Prvních 30  vietnamských maturantů bude mít možnost studovat v ČR od 3. října 2016 a stát se stavebními specialisty na vodohospodářské stavby a pro výstavbu dopravních staveb (železnice, silnic i dálnic).

Celý příspěvek