ÚSPĚŠNÁ TRANSPLANTACE PLIC VE VIETNAMU

Kolektiv lékařů, který provedl úspěšnou transplantaci plic 9. 2. 2024

9. 2. 2024 byla v Ústřední plicní nemocnici v Hanoji (Bnh vin Phi Trung ương Hà Ni) provedena úspěšná transplantace plic.

Pacientkou byla 21-letá studentka z provincie Bac Can, která měla konečné stadium plicního onemocnění. Stav pacientky byl vážný a pokud by nedošlo k transplantaci, pravděpodobně by během několika měsíců zemřela.

Pacientka byla vedena a sledována v Ústřední plicní nemocnici v Hanoji od roku 2020 a byla čekatelkou na vhodného dárce plic. Dne 8. 2. 2024 po obdržení informace o vhodných plicích z Ústřední vojenské nemocnice 108 (Bệnh viện Trung ương Quân đội 108) Ústřední plicní nemocnice zaktivovala program transplantace plic a uskutečnila konzultace. Zmobilizovala asi 80 lékařů a zdravotního personálu, přičemž v pohotovosti byli i další lékaři a experti z Národního koordinačního centra pro transplantaci orgánů (Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia), Ústřední vojenské nemocnice 108, Nemocnice E (Bệnh viện E), Nemocnice přátelství (Bệnh viện Hữu Nghị) a Hanojské kardiochirurgické nemocnice (Bệnh viện Tim Hà Nội).

Po konzultacích s prof. Dr. Jasleen Kukreja, ředitelkou Centra pro transplantaci plic (Lung Transplant Program) UCSF (University of California San Francisco) Medical Center bylo rozhodnuto o transplantaci.

Transplantaci vedli prof. Dr. Le Ngoc Thanh, předseda Vietnamské asociace kardiovaskulární a hrudní chirurgie, Dr. Đinh Van Luong, ředitel Ústřední plicní nemocnice a Dr. Nguyen Cong Huu, ředitel Nemocnice E.

Dr. Đinh Van Luong, ředitel Ústřední plicní nemocnice

Operace byla provedena 9. 2. 2024 a trvala 12 hodin, od 10:00 do 22:00 hodin! Dr. Đinh Van Luong po úspěšném provedení operace mimo jiné řekl: „Úspěšná transplantace je významným milníkem, který vyzdvihuje mimořádný pokrok lékařů Ústřední plicní nemocnice. Operace byla provedena přísně a metodicky podle mezinárodních standartních postupů UCSF Lung Transplant Center, jednoho z 9 největších a nejprestižnějších plicních transplantačních center ve Spojených státech amerických.“

Pacientka trpěla lymfatickým leiomyomem, jehož nevysvětlitelnou příčinou je progresivní systémové onemocnění v důsledku abnormální proliferace hladkých svalů vedoucí k obstrukci průdušek, lymfatických cév a malých krevních cév. Nemoc se vyskytuje sice vzácně, ale většinou u žen ve věku 18 – 50 let. Prognóza tohoto onemocnění je špatná – většina pacientů má progresivní plicní disfunkci do 1 – 2 let po diagnóze a nakonec zemře na respirační selhání. Radikální léčba spočívá právě v transplantaci.

12 hodin po operaci se pacientka probudila a poprvé se nadechla svými novými plicemi. Rozplakala se štěstím. První den po operaci respirační ukazatele pacientky byly stabilní. Po 14 hodinách lékaři úspěšně odstranili endotracheální trubici. Třetí den dívka s podporou lékařů a zdravotních sester byla schopna chůze po dobu 5 minut. Pacientce byl odstraněn centrální žilní katetr, levá pneumotoraxová sonda a bylo jí podáno první jídlo.

4. den po operaci byly pacientce odstraněny oboustranné pneumotoraxové rourky, imunosupresivní účinek pacientky byl podle očekávání, 5. den po operaci se dávka imunosupresiva blíží k požadovanému prahu. Pacientka mohla zvyšovat dobu chůze a chodila velmi dobře.

Matka pacientky, paní Pham Thi Thanh, plakala štěstím a děkovala lékařům: „Ráda bych poděkovala nemocničním lékařům a zdravotnímu personálu za jejich úsilí při transplantaci plic mé dcery, děkuji za podporu zdravotní pojišťovně a děkuji za ušlechtilé gesto rodině dárce orgánů k pomoci k životu mé dcery.“

Doktor Đinh Van Luong řekl, že úspěšná transplantace je velkým milníkem, který udává mimořádný pokrok lékařů Ústřední plicní nemocnice. Jedná se o nejobtížnější techniku mezi technikami transplantace orgánů, která vyžaduje přísnou koordinaci všech zainteresovaných stran. Lékaři a odborníci musí velmi pečlivě zhodnotit stav plic dárce a příjemce. Extrakce plic a transplantace plic jsou složité a vyžadují špičkovou technologii od konzervace, transportu, kontroly infekcí, anestezie a resuscitace, kardiologie, hrudní chirurgie, farmacie a hematologie, imunologie a rehabilitace, výživa a kromě toho je také rozhodujícím faktorem v životě pacienta proces pooperační péče.

Ministryně zdravotnictví Đao Hong Lan poblahopřála k úspěchu transplantace plic Ústřední plicní nemocnici a uvedla, že se jedná o velký milník na poli transplantace orgánů ve Vietnamu. Ministryně také poděkovala rodině dárce orgánů z provincie Tien Giang a vzdala hold dárci.

Docent Dr. Đong Van He, ředitel Národního koordinačního centra pro transplantaci orgánů, řekl, že se jednalo o 10. transplantaci plic ve Vietnamu a druhý případ v Ústřední plicní nemocnici v Hanoji. Díky těmto úspěchům bude program transplantace plic ve Vietnamu uznán v seznamu transplantačních center plic ve světě. Program transplantace plic může tak zachránit tisíce pacientů. Technické postupy pro diagnostiku, lékařské ošetření a plicní chirurgii budou na vybraných pracovištích stejné jako ve vyspělých zemích. Úspěch transplantací plic ukázal, že si vietnamští lékaři a odborníci přiblížili a osvojili špičkové techniky v oblasti transplantací orgánů, což je úspěch vietnamského zdravotnictví.

Podle deníku Nhan Dan; podle www.ybsite.org; podle webových stránek Ústřední plicní nemocnice Hanoj, Nemocnice E Hanoj a Vietnamské asociace kardiovaskulární a hrudní chirurgie zpracoval Ing. Jiří Homola

Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality a jeho autorem je Miloš Kusý. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.