ÚSPĚCH LÉKAŘŮ ÚSTŘEDNÍ NEMOCNICE THÁI NGUYEN (BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN)

Lékaři Ústřední nemocnice v Thái Nguyen (severně od Hanoje) přijali téměř 18iměsíční dítě N. M. A. z obce Nha Long z okresu Phu Binh (provincie Thái Nguyen) s useknutou pravou rukou. Stalo se tak v poledne 30. září 2023. Lékaři z kliniky estetické plastické chirurgie po více než 5 hodinách useknutou ruku přišili zpět.

Během hraní malé dítě nevědomky strčilo ruku v rodinné dílně do řezačky na kámen. Po poskytnutí první pomoci byl dětský pacient urychleně převezen do nemocnice v Thái Nguyen, kde se na jeho operaci podílel štáb lékařů v čele s Dr. Nguyen Thanh Tungem, přednostou estetické plastické chirurgie. Dr. Nguyen Thanh Tung mimo jiné řekl, že „…chirurgie useknutých končetin, rukou nebo nohou musí probíhat stejným postupem, u takto malého dítěte se jednalo o ojedinělý případ, kdy došlo k přeseknutí všech šlach, zápěstních kostí, nervových okruhů, karpálního tunelu, takže každý chirurgický krok je obtížný, nejobtížnější je obnova cév a nervů. Anesteziologové a chirurgové musí mít vysokou odbornou kvalifikaci a rozsáhlé zkušenosti v mikrochirurgii. Prvním krokem je spojení kostí, pak spojení šlach, propojení nervů a propojení cév. Operace byla provedena úspěšně.“

Celý příspěvek

Výročí čínského vpádu na území Vietnamu.

17. února 2024 uplynulo 45 let od čínského vpádu na území Vietnamu.

Co tomuto vpádu předcházelo, vědí všichni, kteří se o historii Vietnamu a jihovýchodní Asie zajímají. Bylo to svržení genocidního polpotovského režimu v Kambodži.

Není účelem tohoto článku psát o historii genocidního režimu Pol Pota a Ieng Saryho, který měl podporu velké Číny. Upozorňuji na to, že to byla ta samá Čína, která je kritizována ve světě v dnešní době za mnoho jiných věcí. Tehdy ale nebyla kritizována – Američané ji podporovali, protože si Čína nepřála silný Vietnam a Američané se tak nepřímo chtěli pomstít Vietnamu za svou porážku…

Co ale předcházelo vpádu vietnamské armády do Kambodže?

Po skončení americké války v celé Indočíně (duben 1975) se v Kambodži dostali k moci polpotovci (tzv. Rudí Khmérové). Ti již 3. 5. 1975 obsadili vietnamský ostrov Phu Quoc a 10. 5. 1975 ostrov Tho Chu, kde zabili 528 civilistů. Rudí Khmérové byli odtud 14. 6. 1975 vyhnáni Vietnamskou lidovou armádou a během roku 1976 došlo k několika setkáním mezi nejvyššími vietnamskými a kambodžskými politickými představiteli. Ale rozpory nebyly překonány – Rudí Khmérové v roce 1977 pokračovali v útocích proti Vietnamu: ve dnech 15. – 18. 3. 1977 napadli provincii Kien Giang, ve dnech 25. – 28. 3. provincii An Giang, další útoky pokračovaly ve dnech 30. 4. a 17. – 19. 5. 1977, kdy došlo k zabití 222 civilistů. 17. 5. 1977 dokonce došlo k odstřelování provinčního hlavního města Chau Ðoc (prov. An Giang).

25. 9. 1977 vnikli Rudí Khmérové až 10 km do vnitrozemí provincie Tay Ninh, kde zabili 592 civilistů. Celý příspěvek

4.1. Praha. Přednáška pro cestovatele bez cestovky do Vietnamu

Milí příznivci Vietnamu

Dovoluji si vás pozvat 4.1.2024  v Praze  (Cine Star – Centrum Černý Most) na přednášku Jak a kam do Vietnamu.

Přednáška se diametrálně liší od většiny přednášek o Vietnamu. Obsahem jsou i informace o dosud turisty “neobjevených” místech, o zajímavých způsobech dopravy. Aby cesta byl skutečný zážitek a nejenom koukání na známá turistická místa.

Zde info kdy kde https://www.vietnamista.cz/pozvanky-1/

Obsahem přednášky jsou i doporučení čemu se vyhnout, kam nejet a nejčastější chyby návštěvníků Vietnamu. Není cílem jenom si v reálu potvrdit to, co známe z fotek.

Abyste viděli Vietnam zevnitř, a ne jenom koukali. Protože právě zevnitř je Vietnam nejzajímavější. Poznat, jak Vietnamci žijí.

Vietnam „zevnitř“ se s cestovkou opravdu poznat nedá. Nikdy s cestovkou nepojedete lokální místní dopravou, nebudete přespávat v rodině.

Přijďte.   Přednáška je zdarma, s podporou Centra Černý Most. Míst by mělo být dost  (asi 160), přihlašování není nutné.

Hlavně přeji hezké cestování, ať už je to kamkoliv.

V Brně se zatím nepodařilo přednášku zorganizovat. Protože to není jako byznys, musí někdo sál platit.

S úctou váš „potrhlý“ cestovatel a milovník Vietnamu Zdeněk Porkert, Vietnamista, ve Vietnamu zvaný Boc Phet

10 výročí založení charitativní organizace Mai Am Viet Sec(Laskavý domov)V neděli 5. listopadu proběhlo již 3 zasedání charitativní organizace Mai Am.

Je tomu již 10 let, co byla tato organizace založena a to byla nejlepší příležitost

připomenout si, co vše se ji za 10 let podařilo vykonat.  Z projevu paní předsed-

kyně vyplynulo, že aktivity spolku se v průběhu let rozšiřovaly.  

Česko - vietnamská společnost dlouhou dobu dobře spolupracuje s touto organizací

a tak bylo přirozené, že předseda mohl poděkovat za její práci a za pomoc dvou našim

členům. Panu Marcelu Winterovi a paní Ivě Klinderové. 

Nově zvolenému předsednictvu a nové předsedkyni blahopřejeme a těšíme se na další

naší spolupráci. 

Miloš Kusý 

předseda ČVS

Celý příspěvek

Pozvánka na 25. Valnou hromadu ČVS sobota 11.11.2023

Vážení členové a přátelé Česko-vietnamské společnosti.

Dovolte mi jménem Předsednictva ČVS pozvat vás na již

25. Valnou hromadu ČVS. Bude se konat v sobotu 11.112.2023

na obvyklém místě Stará sokolovna. Viz pozvánka.

Těším se, že se sejdeme v hojném počtu.

S pozdravem Miloš Kusý

ˇředseda Česko-vietnamské společnosti.

POZVANKA_NA 25. VALNOU HROMADU ČVS 11. 11. 2023 OD 11.HODIN

Dopis Státní veterinární správy vietnamským obchodníkům ve vietnamštině.

Státní veterinární správa
Slezská 100/7, Praha 2, 120 00
T: +420 227 010 111

Vyřizuje: Ing Petr Majer
Telefon: +420 227 010 154
V Praze dne 20.10.2023

Informační leták
Vážená paní, vážený pane,
Státní veterinární správa v rámci své preventivní činnosti připravila informační leták v českém a vietnamském jazyce, jež informuje o základních podmínkách pro přepravu potravin a obchodování s nimi. Informace je zaměřena na potraviny živočišného původu, tj. maso, produkty rybolovu, masné a mléčné výrobky, vejce a med a shrnuje základní požadavky pro jejich značení, sledovatelnost a dodržení chladírenského řetězce.
Státní veterinární správa tak navazuje na své zkušenosti ze svého dozoru. Informační leták může pomoci těm provozovatelům, kteří ztíženě rozumí evropskému a českému potravinovému právu, a tímto způsobem může přispět k lepšímu pochopení požadavků a povinností v oblasti přepravy potravin.
Leták, který Vám v obou jazykových variantách zasíláme k využití v příloze dopisu, bude ke stažení také na webových stránkách Státní veterinární správy.
Budeme Vám vděčni, když o letáku budete informovat také Vaše obchodní partnery a další vietnamsky hovořící podnikatele. Předem Vám děkujeme za pomoc se zvyšováním povědomí komunity o platných předpisech v oblasti hygieny potravin.

S pozdravem
MVDr. Zbyněk Semerád
ústřední ředitel
podepsáno elektronicky

Přílohy: Vietnamská verze letáku  :

 Kontrola_potravin_informacni_letak_pro_vietnamskou_komunitu_2023-10-11_vi_

Česká verze letáku

    Kontrola_potravin_informacni_letak_pro_vietnamskou_komunitu_2023-10-11_cs_