NÁVRHY A DOPORUČENÍ ČESKO-VIETNAMSKÉ SPOLEČNOSTI VLÁDĚ ČR PRO BOJ S VIETNAMSKOU NARKOMAFIÍ V ČR

Citace

Vážený pane premiére, vážení členové vlády ČR!
 
Česko-vietnamská společnost, jako nejstarší a největší neziskové celostátní občanské sdružení přátel Vietnamu a Vietnamců žijících v ČR, se již devět let snaží osvětově působit na Vietnamce žijící u nás, aby odmítali výrobu a prodej drog ve své komunitě. Teprve loni se nám podařilo díky osvětovému projektu STOP DROGÁM zasadit vietnamské narkomafii v ČR velmi citelný úder, neboť již přes 110 Vietnamců dobrovolně využilo v rámci tohoto projektu zřízenou anonymní nahlašovací telefonní linku a oznámilo výrobu, nebo prodej drog, ve své komunitě. V minulosti ztěžující nepsaný „zákon mlčení“ ve vietnamské komunitě a strach z vietnamské narkomafie v ČR, se nám konečně podařilo prolomit a přesvědčit velkou část Vietnamců v ČR, že i oni musí začít aktivně bojovat proti tomu, aby si vietnamská narkomafie neudělala z ČR, z jejich druhého domova ve kterém žijí se svými dětmi, drogovou žumpu Evropy. Nechceme, aby si představitelé SRN, Rakouska i Polska znovu oficiálně stěžovali na výrobu a distribuci drog od Vietnamců v ČR do jejich zemí, nebo aby tento závažný problém dokonce navrhli projednat v orgánech EU. Proto jsme jako naši pomoc pro řešení tohoto závažného celospolečenského a dnes již i mezinárodního evropského problému připravili návrhy a doporučení k zesílení boje proti vietnamské narkomafii v ČR, jenž vycházejí z našich letitých poznatků i zkušeností. Chceme tím pomoci naprosté většině slušných a pracovitých Vietnamců žijících u nás, kteří s výrobou a prodejem drog nemají nic společného a hlavně uchránit jejich dobře se učící děti v našich školách, před paušalizací tohoto problému na celou vietnamskou komunitu.
 
Česko-vietnamská společnost navrhuje, doporučuje a dává k vašemu uvážení:
 
1.) Pokračovat v osvětovém projektu STOP DROGÁM cílově zaměřeném na Vietnamce žijící v příhraničních oblastech ČR, ale také ve městech Praha, Ostrava, Brno a Znojmo ( MV, MŠMT ) Celý příspěvek

ŠANCE PRO ČESKÉ INVESTORY VE VIETNAMU

Citace

Investiční pozvání pro české investory investovat ve zvláštních otevřených ekonomických zónách Van don, Province Qung ninh, Viet nam.

 

      Vážený Pane :  Marcel Winter – předseda Česko-vietnamské společnosti.
     Na začátku roku koní Přál bych si Vám I všem Vašim známým hodně zdraví, úspěchů a všechno ve cvalu jako koně. V současné době máme 5 projektů požadujících  investice ve zvláštních ekonomických zónách otevřených v okrese Van don v provincii Quang Ninh, s mnoha speciálními oprávněními a zahrnujících velmi mnoho zvláštních výsad i výhod.  Rádi bychom Vás požádali, aby Jste vyhledali pomoc velkých českých investorů, kteří chtějí úspěšně vstoupit do vietnamského  investičního prostředí .Je to země s výhodnou investicí a také s velmi rychle vysokým ziskem.
S pozdravem.
VINH TRAN ANH
ECO-oblasti_cestovniho_ruchu_na_ostrove_PH_____NG_HO__NG__Van_Don_ekonomicke_zony
Kompletni_zabavni_park_a_centrum_CASINO_Van_Yen___Van_Don_ekonomicka_zona
Ne_celni_uzemni__prumyslove_cisteni_park_Van_Don_ekonomicka_zona
Zlepsovani_a_modernizace_pristav_Cai_Rong___Van_Don_ekonomicke_zony
AIRPORT_QUANG_NINH_PROVINCE
 

ČESKO-VIETNAMSKÁ SPOLEČNOST

Citace

Česko-vietnamská společnost je nejstarší a největší celostátní občanské sdružení přátel Vietnamu a Vietnamců žijících u nás. Aktivně pracuje již 16 let. Pomáhá Vietnamcům v integraci do naší společnosti a prohlubuje přátelství i hospodářskou spolupráci ČR s VSR. Osm let prosazovala, aby byli Vietnamci uznáni za národnostní menšinu a také, aby u nás jejich narozené děti dostaly možnost dvojího občanství. Obojí se loni splnilo. Vietnamci se stali národnostní menšinou a od 1.1.2014 mají možnost získat dvojí občanství.  Celý příspěvek

FESTIVAL V SAPĚ SE VYDAŘIL

Citace

V pátek 14. února odpoledne v 17.hodin do sálu restaurace Dong Do ve VOC Sapa v Praze 4 přišlo mnoho návštěvníků, aby se zúčastnili festivalu asijského lunárního roku a staročeského masopustu, jenž společně pořádaly Městská část Praha-Libuš a Svaz Vietnamců v České republice. Této multikulturní akce se zúčastnili velvyslanec VSR v ČR Truong Manh Son, starosta Městské části Praha 12 Mgr. Petr Prchal, starosta Městské části Praha-Libuš Mgr. Jiří Koubek, předseda Svazu Vietnamců v ČR Ing. Hoang Dinh Thang, předseda Česko-vietnamské společnosti Marcel Winter a další hosté. Celý příspěvek