OSLAVILI JSME NOVÝ LUNÁRNÍ ROK „KONĚ“ S VIETNAMCI V CHOMUTOVĚ

Citace

SONY DSCSONY DSCSONY DSCSONY DSCSONY DSC
V sobotu 1. února jsme se na pozvání Svazu Vietnamců v okrese Chomutov zúčastnili společné oslavy Nového Lunárního roku „Koně“, která se konala v Městském divadle v Chomutově. Za Česko-vietnamskou společnost se této slavnosti zúčastnili Marcel Winter – předseda ČVS a PaedDr. Miloš Kusý – místopředseda ČVS. Oslavit s chomutovskými Vietnamci rok 2014 přijeli také první tajemník velvyslanectví VSR v ČR Nguyen Kim He, místopředseda Svazu Vietnamců v ČR Tran Viet Hung, náměstek primátora města Chomutov Ing. Jan Řehák, vedoucí Centra pro podporu integrace cizinců v Ústeckém kraji Jan Kubíček, vedoucí zastoupení Czech Trade v Hočiminově Městě Luboš Marek, který je „Chomutovák“ a řada dalších hostů. Sál divadla byl zcela naplněný, jak Vietnamci z okresu Chomutov, tak i zástupci dalších národnostních menšin z tohoto regionu. Této společenské akce se zúčastnilo i mnoho zástupců firem z okresu Chomutov. 
Předseda Svazu Vietnamců okresu Chomutov Ing. Pham Viet Dong přivítal všechny přítomné a ve svém zahajovacím projevu shrnul aktivity, které v uplynulém roce chomutovský Svaz Vietnamců vykonal. První tajemník velvyslanectví VSR v ČR Nguyen Kim He ve svém vystoupení vyřídil všem srdečné pozdravy od nového velvyslance VSR v ČR Truong Manh Sona a poděkoval Vietnamcům z Chomutova za jejich aktivity i integraci do společnosti. Celý příspěvek