Přání předsedy ČVS Vietnamcům k novému lunárnímu roku Hada

Vážení vietnamští přátelé,

nastává rok 2013, rok Hada, který je svými symbolikami velmi významný.

Dovolte mi, abych jménem Česko-vietnamské společnosti všem vietnamským přátelům zde v České republice a ve Vietnamu, při příležitost největšího svátku Tét, popřál hodně štěstí, zdraví a také hodně rodinné pohody. Celý příspěvek

Slovo má: Pan „Marcel Vietnam“

SLOVO MÁ:
Pan „Marcel Vietnam“

RECEPT NA KRIZI: ODBYT VE VIETNAMU

Finanční krize, která zasáhla i naší republiku, ve svých důsledcích snižuje odbyt a proto omezuje výrobu i zvyšuje nezaměstnanost. Chybou mnoha našich výrobců bylo, že nepromyšleně opustily východní trhy a upnuly se často výhradně pouze na odběratele v EU, většinou ve SRN. Přitom ve Vietnamu, v teritoriu s 90 miliony obyvatel a růstem HDP přes 5,3 %, Celý příspěvek