Slovo má: Pan „Marcel Vietnam“

SLOVO MÁ:
Pan „Marcel Vietnam“

RECEPT NA KRIZI: ODBYT VE VIETNAMU

Finanční krize, která zasáhla i naší republiku, ve svých důsledcích snižuje odbyt a proto omezuje výrobu i zvyšuje nezaměstnanost. Chybou mnoha našich výrobců bylo, že nepromyšleně opustily východní trhy a upnuly se často výhradně pouze na odběratele v EU, většinou ve SRN. Přitom ve Vietnamu, v teritoriu s 90 miliony obyvatel a růstem HDP přes 5,3 %, který je již 4.rok členem WTO (Světové obchodní organizace) a ČR s ním má uzavřené smlouvy o ochraně investic i k zamezení dvojího zdanění, je velký zájem o české výrobky a technologie. Vietnamci mají ČR rádi a přes dvě stě tisíc jich hovoří česky nebo slovensky, protože v minulosti u nás studovali, nebo pracovali. Někteří jsou dokonce i ve vietnamské vládě a ve vedení mnoha provincií. VSR má dostatek financí na nákupy všeho, co sama nevyrábí a potřebuje, protože je čtyři roky největším světovým vývozcem kávy typu Robusta, která se používá pro výrobu Nescafé, loni se stala druhým největším vývozcem rýže na světě a čtvrtým světovým vývozcem krevet. Proto je ve Vietnamu velký zájem o potravinářské technologie a zařízení, balící i dávkovací stroje, stroje na úpravu potravin a automatizaci výroby, zpracování a balení potravin. Protože se tyto výrobky a technologie zatím ve VSR nevyrábí, tak vietnamské státní i soukromé firmy je ve světě nakoupí i když jim je naši exportéři na veletrzích v Hanoji nenabídnou, ale často dražší, než je nabízejí firmy z ČR. Vietnamští zájemci bohužel o našich výrobcích nevědí. Vietnam má také zájem o zavedení montážních nebo výrobních podniků se zahraničními investory, nejlépe výrobci, na produkty, které dosud nevyrábí. Je aktivním členem ASEAN, největšího ekonomického a obchodního sdružení na světě a může do asijských zemí sdružených v ASEAN vyvážet své produkty beze cla, vyrobené nebo smontované například ve vietnamsko-českém společném podniku ve Vietnamu.

Za 18 let proexportních aktivit pro naše firmy ve Vietnamu vím, že nejlepší marketing a nabídky se realizují na největším a nejprestižnějším veletrhu ve Vietnamu, na dubnovém mezinárodním obchodním veletrhu VIETNAM EXPO v Hanoji a na říjnovém mezinárodním všeobecně průmyslovém veletrhu VIIF v Hanoji. Naši manažeři by měli do svých strategických plánů zařadit Vietnam, který je bránou do Asie. Oproti Číně se zde žádné padělky nevyrábí (ve VSR je to trestný čin!) a vietnamští zákazníci mají zájem nikoliv o levné čínské výrobky, ale o „výrobky v japonské kvalitě, ale za české ceny“. Zájem je o český křišťál a porcelán, pivo, víno, destiláty, sušené a kondenzované mléko, cukrovinky (zejména o oplatky a tzv tatranky), hračky,stroje na balení potravin, skladovou manipulační techniku, kuchyňské linky na míru, technologie na zpracování potravin a mořských produktů, chladírenskou a mrazící techniku, autobusy, automobily, motocykly, čtyřkolky, sportovní jízdní kola, lodní motory, větrné elektrárny, dieselagregáty, svařovací soupravy, čerpadla, čističky odpadních vod, mobilní úpravny pitné vody, filtry na pitnou vodu do domácností, benzínové stanice, zemědělskou a zahradní techniku, biotechnologie, stavební stroje, nářadí, autojeřáby, buldozery, traktory, obráběcí stroje na kov i na dřevo, elektromotory, el.stykače a jističe, transformátory, el.rozvodná zařízení, ložiska, zdravotní techniku a pomůcky i materiál, těžební techniku pro povrchové doly (Vietnam má největší ložisko nejčistšího antracitu na světě – 1234 milionů tun, bauxit, měď i přírodní mramor), zařízení pro rozvod i zpracování ropy a zemního plynu (VSR je třetím největším vývozcem ropy v Jihočínském moři a má ložisko 5 bilionů m3 zemního plynu), technologie pro výrobu plochého skla i pro ostatní sklárny (ve VSR jsou ložiska sklářského písku), ale také o vzájemné rozšíření turistiky, pojišťovnictví a bankovnictví, či o zakládání společných montážních nebo výrobních podniků ve VSR v 72 průmyslových zónách, s možností čerpání až 8-letých daňových prázdnin. Ve Vietnamu se připravuje výstavba 13 jaderných elektráren, nadzemního přepravního kolejového systému a největšího asijského letiště v Hanoji, metra v Hočiminově Městě, ze dvou třetin osmiproudové dálnice od hranic Číny až do Hočiminova Města i mnoho dalších projektů a proto je žádoucí se Vietnamu nejen na veletrzích představit.

Výhodou pro vzájemné obchody je, že některé naše banky (ČSOB a KB) jsou již přímo napojené na státní Vietcombank a HSBC má dokonce svoji destinaci přímo v Hanoji. Vinou ekonomické krize některá ztracená odbytiště na Západě musíme rychle nahradit novým odbytem, kooperací, či investicemi ve Vietnamu. Všem zájemcům o perspektivní vietnamský trh rád pomohu, předám jim své zkušenosti ze 44 návštěv Vietnamu i z výstavby továrny na biohnojiva v Hai Duong (která bez jediné reklamace pracuje ve VSR již přes 7 roků) a zdarma nabízím informace o možnostech ve Vietnamu na www.wmc-winter.cz.


STĚHUJI SE DO HANOJE

Chci novým proexportním projektem co nejvíce a nejlépe pomoci našim firmám úspěšně vstoupit na perspektivní vietnamský trh s 90 miliony obyvatel. Protože mám v marketingu i akvizici ve Vietnamu oproti jiným přes 18 let náskok a Vietnam si mé dosavadní práce cení více než ČR, rozhodnul jsem se prodat svůj byt v ČR, odstěhovat se nejpozději v dubnu do VSR a z peněz získaných prodejem bytu financovat svůj nový proexportní projekt, který zlepší vzájemnou hospodářskou spolupráci ČR s VSR. Za dosavadních 44 návštěv Vietnamu jsem si zamiloval nejvíce hlavní město, proto chci žít, bydlet i pracovat v Hanoji, ku prospěchu našich výrobců, exportérů, obchodníků a investorů. Pochopitelně budu přímo v Hanoji koordinovat spolupráci se 6 smluvními partnery WMC ve VSR, se kterými naši klienti již dnes přímo komunikují a spolupracují, většinou česky. Po otevření marketingové, informační a poradenské kanceláře WMC v Hanoji chci ještě letos otevřít v tomto městě výstavní, nabídkové a prodejní centrum WMC s názvem „First Czech Showroom WMC“, do kterého budou posílat zájemci z ČR své výrobky do komisního prodeje, ale také například modely svých nabízených technologií, k nabídkovému a informačnímu vystavení. V dnešní době si chtějí zájemci z Asie nabízené zboží vždy prohlédnout, osahat a pokud je to možné i vyzkoušet. Pouze z prospektu se ve Vietnamu žádné obchody neuzavřou. Klienti WMC budou mít obrovskou výhodu při svých prezentacích na vietnamských veletrzích, protože jejich vystavené exponáty se pouze převezou z naší nabídkové prodejny v Hanoji na výstaviště i zpět a odpadne jim finančně velmi nákladné posílání výstavních exponátů z ČR na veletrh a po veletrhu zase domů. Navíc zájemci z veletrhu budou moci i po skončení veletrhu si kdykoliv vystavené výrobky prohlédnout a koupit si je. Je to vše velmi náročné, vyžaduje to trvalou osobní přítomnost v teritoriu, ale pouze takto se dělá nejkvalitnější akvizice i marketing v Asii. Pochopitelně budu i nadále organizovat prezentaci firem z ČR na největších veletrzích v Hanoji, například na letošním říjnovém všeobecně průmyslovém, veletrhu VIIF. Návštěvy našich podnikatelů ve Vietnamu, často jako několikahodinového doprovodu našich státníků, mohou proexportní šance pouze vhodně podpořit, nemohou však během dvou dnů najít firmě, která je prvně ve VSR, konkrétního kupce a s ním po dobu mise uzavřít závazný kontrakt. K tomu vede výhradně jen každodenní akviziční a marketingová práce přímo v daném teritoriu vykonávaná odborníky s několikaletou praxí, nikoliv teoretickými amatéry, nebo protekčními „všeználky“, případně těmi, co pouze jednou, či dvakrát navštívili Vietnam a přesto se u nás vydávají za znalce tohoto teritoria. Teritoriální management v každé asijské zemi je jiný, odlišně specifický a to je nutné si uvědomit.

Jsem rád, že od pondělí 11. února 2013, tedy hned druhý den letošního Nového Lunárního roku „Hada“, zahájili svoji činnost mí nástupci v ČR a spolupracovníci v novém proexportním projektu, kteří založili marketingovou firmu WinterManagement Consulting s.r.o. a tak zájemci o Vietnam je mohou, po předchozí domluvě termínu, navštívit v kanceláři v Letech, v okrese Praha-západ. Michael Eliášek, MUDr. Ivana Doleželová a Ing.Tomáš Doležel budou zde pokračovat v mé dosavadní marketingové a proexportní činnosti. Oni zde budou pracovat pro firmy z ČR, já budu jejich prodlouženou rukou ve Vietnamu. Zájemci o vietnamský trh se mohou na ně písemně obrátit na adresu: Winter Management Consulting s.r.o., 252 29 Lety, Zahradní 430E, okres: Praha-západ, telefonicky nebo emailem na Michael Eliášek – jednatel – 606 866 602 – m.eliasek@wmc-winter.cz, MUDr. Ivana Doleželová – obchod a marketing – 723 312 173 –i.dolezelova@wmc-winter.cz a Ing. Tomáš Doležel – ekonomika a finance – 602 490 201 – t.dolezel@wmc-winter.cz.

Stále bude platit, že nové trhy = nový odbyt = více práce doma = nižší nezaměstnanost a to by si všichni měli uvědomit. Věřím, že našim podnikatelům se bude líbit ve Vietnamu tak, jako se tam líbilo našemu nově zvolenému panu prezidentovi ČR Miloši Zemanovi, když jej před několika lety, jako tehdejší premiér, se svojí ženou Ivankou navštívil a později se mi s tím, při oslavě státního svátku VSR v Praze, velmi srdečně svěřil.

V Hatích: 6.2.2013

Marcel Winter
Majitel marketingové firmy WMC
Čestný předseda Česko-vietnamské společnosti
Nositel 3 vietnamských státních vyznamenání a 16 zlatých medailí z veletrhů v Hanoji

267 27 Skuhrov-Hatě, Hatě č.p. 52
Mobil: 602 363 009

ASIA PACIFIC ECONOMIC REVIEW – Na titulní stránce je M.Winter s předsedou Národního shromáždění VSR Nguyen Van An.

„Marcel Vietnam“

Marcel Winter s oceněním na veletrhu VIETNAM EXPO v Hanoji

„Pan Marcel Vietnam“

Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality a jeho autorem je admin. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.