55 výročí vyvraždění My Lai

55. smutné výročí vyvraždění My Lai (z 16. 3. 1968) připomeneme fotografiemi, které nejlépe dokladují zvěrstva páchané  Američany na prostých  Vietnamcích.

1) Seznam 504 obětí amerického masakru v My Lai ze dne 16. 3. 1968. Američané od počátku lhali o počtu obětí a navíc původně nepřiznávali, že se jednalo výhradně o děti, ženy a staré lidi, mezi nimiž byli snad jen dva muži produktivního věku a ani jeden z nich nebyl členem partyzánské armády. Tento seznam všech obětí je v budově muzea v My Lai.


2) Hlavní památník amerického masakru v My Lai.


3) Jeden z mnoha malých památníků v My Lai.


4) Deska se jmény a věkem obětí rodiny Do, tato deska se nachází před zničeným domem, ve kterém rodina Do původně žila. Velmi výmluvný je věk jednotlivých obětí – je patrné, že převládali děti…


5) Tuto bonsai vysadil premiér Pham Van Dong, který v lednu 1990 uctil památku obětí v My Lai.


6) Hroby dalších obětí z My Lai, jak je patrné, i zde převládaly děti…

Fotografie pořídil: Jiří Homola, dlouholetý člen Česko -vietnamské společnosti.

Za tento příspěvek mu za srdce děkujeme.

PaedDr. Miloš Kusý

předseda ČVS

 

50. výročí bombardování Hanoje

 

Fotograf Chu Chí Thanh, jenž o vánočních svátcích 1972 zachytil nejhorší americké bombardování Hanoje – ve Vietnamu, kde vzpomínají 50. výročí tohoto bombardování, nazývají Hanoj vzdušným Ðien Bien Phu. Některé snímky Chu Chí Thanhe:

Lékař a zdravotní personál vybombardované  nemocnice Bach Mai v Hanoji.

Rozbombardovaná nemocnice Bach Mai (vánoční svátky 1972).

Zničená ulice Kham Thien ve čtvrti Ðong Ða v Hanoji (vánoční svátky 1972).

Ulice Kham Thien byla zničena v noci 26. 12. na 27. 12. 1972 a při tomto bombardování zahynulo 287 lidí a 290 jich bylo zmrzačeno a zraněno.

Tehdejší švédský premiér Olof Palme k nelibosti Američanů toto vánoční bombardování Hanoje  a také Haiphongu přirovnal ke zločinu fašistů v Babím Jaru na podzim roku 1941 za 2. světové války.

Rozbombardovaná ulice Kham Thien v Hanoji (27. 12. 1972). Snímky připomínají dnešní situaci na Ukrajině – tady je vidět, že stejných zločinů se dopouštěli i Američané (a o několik let později, v roce 1979 i Číňané). Proto je nutné to neustále připomínat

Ke vzdušnému Ðien Bien Phu byla vydána Vietnamskou poštou pamětní známka:

Zajímavé je, že toto smutné výročí připomíná i zahraniční tisk (tj. západních zemí), nikoliv český…

Proto jsem se snažil toto napravit a zpracoval jsem to podle vietnamských i jiných zdrojů (Nhan Dan, VN Express, www.delcampe.net). Myslím si, že více slov k tomu není potřeba – snímky hovoří více než výmluvně a stačí si je prohlédnout.

Ing. Jiří Homola.

 

Pozvánka na 24 Valnou hromadu ČVS konanou 10.12.2022

POZVÁNKA

NA 24. VALNOU HROMADU ČESKO-VIETNAMSKÉ SPOLEČNOSTI,

Vážení přátelé,

dovolte mi, abych Vás jménem předsednictva Česko-vietnamské společnosti ( ČVS ) srdečně a přátelsky pozval na 24. valnou hromadu Česko-vietnamské společnosti, která se bude konat

V sobotu 10. 12. 2022 od 11.00 hodin

tradičně, jako v minulých letech, v sále hostince „NA STARÉ SOKOLOVNĚ„ v Praze 4 – Podolí, Podolská ulice čp. 90/5, přímo u zastávky tramvaje Kublov (http: starasokolovna.cz).

Těšíme se na vaši osobní účast na našem přátelském setkání!

PaedDr. Miloš Kusý

předseda ČVS

Celý příspěvek

MINISTRYNĚ OBRANY ČR JANA ČERNOCHOVÁ JEDNÁ VE VIETNAMU

Ve dnech od 5. do 8. prosince jedná ve Vietnamu na oficiální státní návštěvě ministryně obrany ČR Jana Černochová se svojí delegací. Přivítal ji ministr národní obrany Vietnamu Phan Van Giang a spolu provedli přehlídku čestné stráže.
Během rozhovorů, které se konaly po oficiálním uvítacím ceremoniálu pro ministryni obrany ČR Janu Černochovou, ministr národní obrany Vietnamu Phan Van Giang uvedl, že dlouhodobé přátelství mezi oběma zeměmi je příznivým předpokladem pro vzájemnou spolupráci a dodal, že bilaterární vazby v politice, vzdělávání a odborné přípravě, ekonomice a obchodu byly zachovány, protože obě země se znovu otevřely po pandemii Covid-19.
Zahraniční obchod ČR skončil letos v říjnu schodkem -26,8 miliardy korun, což je meziroční zvýšení schodku o 10 miliard korun. Je proto správné zlepšovat hospodářskou spolupráci v tzv. třetích zemích, zejména konkrétně v téměř 100 milionovém Vietnamu, kde žije mnoho našich česky nebo slovensky hovořících přátel. Je proto vynikající, že první sériově vyrobené letadlo nové generace L-39 NG v Aero Vodochody bude dodáno právě do Vietnamu.
 
Přátelství a hospodářskou spolupráci České republiky s Vietnamem již 25(!) let aktivně prohlubuje naše Česko-vietnamská společnost. 
Marcel Winter
Čestný předseda Česko-vietnamské společnosti
Nositel 16 zlatých medailí z největších mezinárodních veletrhů v Hanoji

Celý příspěvek

LUNÁRNÍ NOVÝ ROK 2023 VE ZNAMENÍ KOČKY

LUNÁRNÍ NOVÝ ROK 2023 VE ZNAMENÍ KOČKY

Vietnamská pošta 1. 12. 2022 vydává emisi (2 známky a aršík) k lunárnímu novému roku Tt pro rok 2023, který bude ve znamená kočky. Malá šelma tak nahradí velkou šelmu, neboť všichni víme, že současný, již pomalu končící rok je ve znamení tygra…

Autorem emise je malíř a grafik Nguyen Quang Vinh, jenž byl autorem i předchozích emisí, které byly věnovány lunárním novým rokům ve znamení tygra (pro rok 2022), buvola (pro r. 2021) a krysy (pro r. 2020).

Vánoční svátky u nás a lunární nový rok v Asii (neboť se neslaví jen ve Vietnamu, ale i v dalších zemích Dálného východu a jihovýchodní Asie) jsou ještě nějaký ten pátek před námi, nicméně Vietnamská pošta tuto emisi vydává v určitém časovém předstihu, na snímku jsou ale hodnoty známek a aršíku přeškrtnuty, což je ale symbol toho, že tato emise bude k dispozici až 1. prosince 2022.

(Podle www.delcampe.net zpracoval JH)

. Celý příspěvek