VÝZVA ČESKO-VIETNAMSKÉ SPOLEČNOSTI PROVOZOVATELŮM VŠECH ASIJSKÝCH TRŽNIC V ČR

Citace

     Provozovatelé a vedení Asijského obchodního centra ve Svatém Kříži na Chebsku se aktivně připojili k boji proti prodeji drog. Všichni nájemci této tržnice musí podepsat dodatek ve smlouvě, že kdykoliv, ve dne i v noci, umožní Policii ČR jakékoliv kontroly svých pronajatých stánků. Kdo dodatek k nájemní smlouvě nepodepíše okamžitě v této tržnici končí. Česko-vietnamská společnost, která již loni vyhlásila boj vietnamské narkomafii u nás, tuto příkladnou iniciativu vítá, neboť dokazuje, že sami Vietnamci provozující tržnici ve Svatém Kříži na Chebsku si nepřejí, aby kdokoliv v této tržnici drogy skladoval, nebo prodával. Zájem naprosté většiny u nás žijících Vietnamců bojovat proti drogám vyráběných a prodávaných vietnamskou narkomafií v ČR dokazuje i fakt, že se mnozí přestali bát a již přes 120 Vietnamců oznámilo na anonymní nahlašovací telefonní linku Národní protidrogové centrály výrobu, nebo prodej drog ve své komunitě. Iniciativa Vietnamců v tržnici ve Svatém Kříži na Chebsku je v souladu s 13 návrhy a doporučeními, které letos v únoru Česko-vietnamská společnost předala vládě a všem zainteresovaným ministerstvům a byly v dubnu zveřejněné v časopise Tuan tin moi, vydávaném Vietnamci, který je dodáván na všechny asijské tržnice u nás. Česko-vietnamská společnost vyzývá provozovatele všech asijských tržnic v celé ČR, aby po vzoru tržnice ve Svatém Kříži na Chebsku, neprodleně realizovali stejné dodatky nájemních smluv a s těmi, co je odmítnou podepsat okamžitě ukončili smlouvu i jakoukoliv spolupráci. Nikdo si nesmí z České republiky dělat drogovou žumpu Evropy, poškozovat naprostou většinu u nás žijících Vietnamců jenž s drogami nemají vůbec nic společného i poškozovat dobré jméno Vietnamu v Evropské unii!

V Praze: 27. 8. 2014

Marcel Winter
Předseda Česko-vietnamské společnosti
http://www.cvs-praha.cz“>www.cvs-praha.cz
mobil: 602 363 009 Celý příspěvek

CITÁT

Citace

Člověk a zejména každá vůdčí osobnost společnosti, spolku, či sdružení musí umět vidět na několik let dopředu, nikoliv jen do zítřka, aby předem odhalil budoucí problémy i upozornil na nebezpečí a dokázal je včas eliminovat. Proto Česko-vietnamská společnost aktivně otevřeně bojuje proti výrobě i prodeji drog u Vietnamců a předala státu vlastní iniciativní návrhy i doporučení.

Marcel Winter – předseda Česko-vietnamské společnosti

www.cvs-praha.cz