Vzpomínky na průkopníka čs-viet. přátelství pana Ing Josefa Spudila

FOTKY DELEGACE JZD KAČINA VE VIETNAMU, VEDENÉ ING. JOSEFEM SPUDILEM.

Posílám tři fotografie z návštěvy delegace našeho družstva čs-vietnamského přátelství v družebním ZD Giang- Bien v okr. Gia -Lam vedenou předsedou družstva ing. Josefem Spudilem . Při návštěvě ve Vietnamu předali družebnímu zemědělskému družstvu nákladní automobil Praga V3 S. Končel

Foto 1. Na fotografii je delegace při předání nákladního automobilu. Uprostřed ing-Spudil vedle něho předseda ZD Giang |Bien p. Duond, vedle něho manželka velvyslance ČSSR ve VSR  a potom přes jednoho i velvyslanec Handl.

Celý příspěvek

ROZLOUČILI JSME SE S PANEM ING. JOSEFEM SPUDILEM

V úterý 24.dubna jsme se rozloučili v obřadní síni na hřbitově v Kutné Hoře s naším zakládajícím členem, kamarádem a přítelem panem Ing. Josefem Spudilem, dlouholetým předsedou Jednotného zemědělského družstva „Československo-vietnamského přátelství“ v Kačině u Kutné Hory. Pohřbu pana Ing. Josefa Spudila se za velvyslanectví Vietnamu v ČR zúčastnil rada velvyslanectví VSR v ČR pan Tran Vinh Bac s manželkou, za Česko-vietnamskou společnost čestný předseda ČVS Marcel Winter, předseda ČVS PaedDr. Miloš Kusý s manželkou a místopředseda ČVS Jiří Hruška. Vyjádřili jsme truchlící rodině naši hlubokou soustrast a předali jsme manželce zesnulého paní Věře Spudilové kondolenční dopis velvyslance Vietnamu v ČR pana Ho Minh Tuana. Manželka zesnulého nám naopak předala fotografii, kterou osobně zhotovil její zesnulý manžel loni 10. prosince na 20. valné hromadě Česko-vietnamské společnosti. Smuteční věnec velvyslanectví Vietnamu v ČR, smuteční kytice naší ČVS a naše osobní přítomnost jsou projevem našeho velkého zármutku a důkazem našeho obdivu i poděkování zesnulému. V našich srdcích zůstane zakládající člen naší ČVS i velký přítel Vietnamu a zejména Vietnamců pan Ing. Josef Spudil navždy. Čest jeho památce!

Marcel Winter
Čestný předseda ČVS

                                                               PaedDr. Miloš Kusý
                                                                  Předseda ČVS

Celý příspěvek

ČESTNÝ PŘEDSEDA ČVS PŘEDNÁŠEL STUDENTŮM O VIETNAMU

Dne 17. dubna přednášel čestný předseda Česko-vietnamské společnosti Marcel Winter o současném Vietnamu a Vietnamcích tradičně v rámci „Diplomatického fóra“ na „IV. Euroasijském dnu“ studentům pražské Školy mezinárodních a veřejných vztahů. Předal jim své mnohaleté zkušenosti i poznatky z Vietnamu, který navštívil 48krát, řídil výstavbu továrny na výrobu biohnojiv v Hai Duong, na 16 největších mezinárodních veletrzích v Hanoji získal jeho pavilón nejvyšší ocenění zlatou medailí a v roce 2013 osm měsíců bydlel v Hanoji. Studenti jeho přednášku ocenili velkým potleskem a dokázali, že mají o současný Vietnam zájem.
PaedDr. Miloš Kusý
Předseda Česko-vietnamské společnosti

Celý příspěvek

ZEMŘEL ZAKLÁDAJÍCÍ ČLEN ČVS PAN ING. JOSEF SPUDIL

PAMÁTKA NA ING. JOSEFA SPUDILA ZŮSTANE NAVŽDY V NAŠICH SRDCÍCH
S hlubokým zármutkem sdělujeme, že 16. dubna tragicky zemřel ve věku nedožitých 76 let náš zakládající člen pan Ing. Josef Spudil z Kobylnice u Kutné Hory. Jako dlouholetý předseda Jednotného zemědělského družstva Československo-vietnamského přátelství Kačina v okrese Kutná Hora velmi aktivně prohluboval přátelství a spolupráci našeho státu s Vietnamem. Pan Ing. Josef Spudil byl vynikající čestný a charakterní člověk, který měl Vietnam moc rád a pro mnohé Vietnamce pracující v JZD Československo-vietnamského přátelství Kačina se stal jejich českým tátou Zůstane navždy v našich srdcích a nikdy na něj nezapomeneme.
Čest jeho památce!
Marcel Winter
Čestný předseda Česko-vietnamské společnosti
PaedDr. Miloš Kusý
Předseda Česko-vietnamské spolenosti

OSLAVA VYDÁNÍ 5. DÍLU VELKÉHO UČEBNÍHO ČESKO-VIETNAMSKÉHO SLOVNÍKU

Ve středu 4. dubna se v pražské Sapě konala oslava vydání 5. dílu velkého učebního česko-vietnamského slovníku a zároveň i 70. narozenin hlavního autora i organizátora slovníku, dlouholetého člena naší Česko-vietnamské společnosti, Ing. Nguyen Quyet Tiena. Za Česko-vietnamskou společnost se této akce spolu
se mnou zúčastnili předseda ČVS PaedDr. Miloš Kusý se svojí manželkou Hanh a místopředseda ČVS Jiří Hruška z Mladé Boleslavi. Osobně jsme poděkovali Ing. Nguyen Quyet Tienovi za toto jeho vynikající originální dílo, které velmi pomáhá zejména vysokoškolským studentům u nás i ve Vietnamu.

Celý příspěvek