ZRUŠENÍM VISAPOINTU KONEČNĚ KUPČENÍ S VÍZY VE VIETNAMU SKONČILO!

Visapoint je ve Vietnamu konečně od 1. listopadu zrušený a tak skončilo devítileté kupčení s pořízením víz do ČR i úplatky zprostředkovatelům za umožnění registrace a získání termínu k návštěvě konzulátu ČR v Hanoji. Tři roky naše celostátní Česko-vietnamská společnost bojovala za odstranění Visapointu, na kterém i tři roky nemohli žadatelé z Vietnamu získat registraci a tím termín k návštěvě našeho konzulátu v Hanoji. Proto jsme nemohli letos zajistit příchod 26 vietnamských maturantů, kteří byli zkouškami řádně přijati ke studiu u našeho kolektivního člena státní VOŠ stavební ve Vysokém Mýtě, jejich maturitní vysvědčení byly řádně v ČR nostrifikovány a přijatí vietnamští uchazeči o studium byli ochotní předem uhradit školné, ale také poplatky za ubytování a stravování. Celý příspěvek

TALK SHOW O VIETNAMU VE VSETÍNĚ MĚLA ÚSPĚCH!

V sobotu 14. října přes tři hodiny vyprávěl v rámci talk show o Vietnamu předseda Česko-vietnamské společnosti Marcel Winter posluchačům v zaplněné čajovně v Legu ve Vsetíně. Seznámil je s krásami Vietnamu a podělil se o své zážitky ze svých 48 návštěv této země našich přátel. Podělil se o praktické zkušenosti ze 16 účastí na vietnamských veletrzích i při výstavbě továrny na biohnojiva v Hai Duong. Přidal humorné příhody, které zažil na cestách po Vietnamu, ale také při svém osmi měsíčním bydlení v Hanoji. Závěrem Marcel Winter odpovídal na dotazy přítomných. Na konci talk show o Vietnamu, ale i v průběhu večera, zazněl několikrát velký potlesk. Řada posluchačů prohlásila, že určitě navštíví se svými rodinami Vietnam. Při mnoha osobních rozhovorech před čajovnou sdělil své zkušenosti také i člen předsednictva ČVS Jiří Hruška, který letos prvně navštívil se svojí manželkou Vietnam a předsedu ČVS na tuto akci doprovázel. Česko-vietnamská společnost touto aktivitou získala nové přátele a příznivce na Valašsku.

PaedDr. Miloš Kusý

Místopředseda ČVS Celý příspěvek

ŠÉF ODBORÁŘŮ OPĚT V TELEVIZI POMLOUVAL VIETNAMCE

V nedělním pořadu České televize „Otázky Václava Moravce“ (15.10.) opět, stejně jako loni 4.prosince, předseda ČMKOS Josef Středula pomlouval Vietnamce, kteří mají zájem k nám přijít okamžitě pracovat a naši výrobci si je žádají. Již několik let není pravdou, že Vietnamci stále ovládají český drogový trh, jak tomu bylo v roce 2012. Díky našemu osvětovému projektu STOP DROGÁM, realizovaném ve spolupráci s ministerstvem vnitra a Svazem Vietnamců v ČR, značně u nás poklesl podíl Vietnamců na výrobě i prodeji drog. Místo Vietnamců tuto závažnou trestnou činnost páchají občané jiných národností, což dokazují i reportáže v televizích a v tisku z poslední doby. Navíc není možné trestnou činnost několika desítek lidí paušalizovat na celou 67 tisícovou vietnamskou komunitu žijící u nás, ani na zájemce z Vietnamu, protože Vietnam legálně vysílá své pracovníky již do 40 zemí světa a nikde je neoznačují za bezpečnostní hrozbu. V USA pracují Vietnamci dokonce i v NASA. Kvalifikovaní pracovití Vietnamci, kteří mají zájem k nám přijít legálně pracovat, také nemusí posílat vietnamské vládě žádné odvody ze svých mezd, jako to u nás činily pracovnice ze Severní Koreje. Aby se pomohlo naší ekonomice i našim výrobcům, ale hlavně aby se odstranila korupce s úplatky pro vietnamské zprostředkovatelské agentury v Hanoji, které umožňují posledních 8 let za úplatek získat možnost objednat se na Visapoint konzulátu ČR v Hanoji i slibují za další velký úplatek zajištění víza pro práci u nás a tím neúměrně zadlužují pracovníky z Vietnamu, Celý příspěvek

OBROVSKÉ ZÁPLAVY VE VIETNAMU

 Obrovské záplavy, které 9. a 10. října postihly některé oblasti severního a středního Vietnamu, způsobily velké materiální škody, zničení bydlení mnoha lidí, trápení, lidskou bolest, životní tragédie a bohužel také i oběti na životech. Je nám to líto a moc nás tato událost bolí. My všichni v naší celostátní Česko-vietnamské společnosti vyjadřujeme hlubokou a upřímnou soustrast rodinám a příbuzným obětí této obrovské povodně.

 Marcel Winter

 Předseda Česko-vietnamské společnosti Celý příspěvek

PŘEDSEDA ČVS BUDE PŘEDNÁŠET O VIETNAMU VE VSETÍNĚ

Předseda naší Česko-vietnamské společnosti Marcel Winter bude v sobotu 14. října přednášet o Vietnamu i o Vietnamcích v čajovně v Legu ve Vsetíně. Cílem besedy s ním je,  aby se veřejnost dozvěděla, že Vietnam nejsou jen rýžová pole a stánkaři, ale také, aby co nejvíce lidí osobně navštívilo překrásný Vietnam – zemi našich přátel a úsměvů. Nyní má zájem veřejnost ve Vsetíně, protože lidé prostě chtějí znát osobní zážitky velkého přítele Vietnamu. Potom více porozumí i zde žijícím Vietnamcům.

PaedDr. Miloš Kusý

                                                                  Místopředseda ČVS Celý příspěvek

VÍTÁME ZÁJEM SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY O PRACOVNÍKY Z VIETNAMU

 Česko-vietnamská společnost vítá zájem Svazu průmyslu a dopravy ČR o pracovníky z Vietnamu, jak to sdělil na sněmu této organizace na MSV v Brně její prezident Jaroslav Hanák. *Jako první a zatím jediní u nás jsme loni v červenci získali písemné potvrzení vietnamského ministerstva práce a sociálních věcí o oficiálním zájmu Vietnamu legálně k nám vysílat pracovníky, podle požadavků našich firem.* Tento doklad jsem již loni v srpnu osobně předal MZV ČR se žádostí, aby okamžitě zahájili potřebná bilaterární jednání v této věci s Vietnamem. Vládě a všem zainteresovaným ministerstvům jsem již loni v květnu předal náš pilotní zkušební projekt „Vy pomůžete nám a my pomůžeme vám“, zaměřený pro personální pomoc výhradně pouze našim kolektivním členům, například exportujícím českým výrobcům Triole a.s. Praha, nebo firmě Svitap J.H.J. s.r.o. Svitavy. Celý příspěvek

LUNÁRNÍ DEN VIETNAMSKÝCH DĚTÍ V OKRESE MLADÁ BOLESLAV

V sobotu 7. října jsem se na pozvání předsedy Svazu Vietnamců v okrese Mladá Boleslav pana Le Chi Thanha zúčastnil jejich letošní oslavy Lunárního dne vietnamských dětí. Doprovázel mne člen předsednictva naší ČVS pan Jiří Hruška, který žije přímo ve městě Mladá Boleslav. V mladoboleslavském Kulturním domě se této pěkné akce zúčastnila řada hostů, v čele s náměstkyní primátora města Mladá Boleslav paní Zdeňkou Veškrnovou. Měl jsem tu čest ve svém pozdravném projevu poděkovat vietnamským rodičům za vzornou péči a výchovu jejich dětí. Ubezpečil jsem přítomné, že jim nadále bude naše celostátní Česko-vietnamská společnost pomáhat, chránit je a bojovat za jejich lepší život u nás. Celý večer byl plný dětských úsměvů, přátelství a rodičovské lásky. Navázal jsem zde i nová osobní přátelství. Nikdy na Vietnamce a jejich děti z okresu Mladá Boleslav nezapomenu.
Marcel Winter
Předseda Česko-vietnamské společnosti

Celý příspěvek