PŘEDSEDA ČVS BUDE PŘEDNÁŠET O VIETNAMU VE VSETÍNĚ

Předseda naší Česko-vietnamské společnosti Marcel Winter bude v sobotu 14. října přednášet o Vietnamu i o Vietnamcích v čajovně v Legu ve Vsetíně. Cílem besedy s ním je,  aby se veřejnost dozvěděla, že Vietnam nejsou jen rýžová pole a stánkaři, ale také, aby co nejvíce lidí osobně navštívilo překrásný Vietnam – zemi našich přátel a úsměvů. Nyní má zájem veřejnost ve Vsetíně, protože lidé prostě chtějí znát osobní zážitky velkého přítele Vietnamu. Potom více porozumí i zde žijícím Vietnamcům.

PaedDr. Miloš Kusý

                                                                  Místopředseda ČVS Celý příspěvek

VÍTÁME ZÁJEM SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY O PRACOVNÍKY Z VIETNAMU

 Česko-vietnamská společnost vítá zájem Svazu průmyslu a dopravy ČR o pracovníky z Vietnamu, jak to sdělil na sněmu této organizace na MSV v Brně její prezident Jaroslav Hanák. *Jako první a zatím jediní u nás jsme loni v červenci získali písemné potvrzení vietnamského ministerstva práce a sociálních věcí o oficiálním zájmu Vietnamu legálně k nám vysílat pracovníky, podle požadavků našich firem.* Tento doklad jsem již loni v srpnu osobně předal MZV ČR se žádostí, aby okamžitě zahájili potřebná bilaterární jednání v této věci s Vietnamem. Vládě a všem zainteresovaným ministerstvům jsem již loni v květnu předal náš pilotní zkušební projekt „Vy pomůžete nám a my pomůžeme vám“, zaměřený pro personální pomoc výhradně pouze našim kolektivním členům, například exportujícím českým výrobcům Triole a.s. Praha, nebo firmě Svitap J.H.J. s.r.o. Svitavy. Celý příspěvek

LUNÁRNÍ DEN VIETNAMSKÝCH DĚTÍ V OKRESE MLADÁ BOLESLAV

V sobotu 7. října jsem se na pozvání předsedy Svazu Vietnamců v okrese Mladá Boleslav pana Le Chi Thanha zúčastnil jejich letošní oslavy Lunárního dne vietnamských dětí. Doprovázel mne člen předsednictva naší ČVS pan Jiří Hruška, který žije přímo ve městě Mladá Boleslav. V mladoboleslavském Kulturním domě se této pěkné akce zúčastnila řada hostů, v čele s náměstkyní primátora města Mladá Boleslav paní Zdeňkou Veškrnovou. Měl jsem tu čest ve svém pozdravném projevu poděkovat vietnamským rodičům za vzornou péči a výchovu jejich dětí. Ubezpečil jsem přítomné, že jim nadále bude naše celostátní Česko-vietnamská společnost pomáhat, chránit je a bojovat za jejich lepší život u nás. Celý večer byl plný dětských úsměvů, přátelství a rodičovské lásky. Navázal jsem zde i nová osobní přátelství. Nikdy na Vietnamce a jejich děti z okresu Mladá Boleslav nezapomenu.
Marcel Winter
Předseda Česko-vietnamské společnosti

Celý příspěvek

LUNÁRNÍ DĚTSKÝ DEN V KUTNÉ HOŘE

 Na pozvání Svazu Vietnamců v Kutné Hoře jsem se v sobotu 30. září zúčastnil jejich oslavy Lunárního dne dětí. Měl jsem tu čest pronést na této slavnostní akci jménem naší Česko-vietnamské společnosti pozdravný projev, ve kterém jsem přítomné požádal o potlesk pro vietnamské děti, protože jsou budoucností svých rodičů, ale také i budoucností České republiky a Vietnamu Ubezpečil jsem přítomné o podpoře naší celostátní Česko-vietnamské společnosti pro ně i pro jejich rodiny při jejich životě u nás. Setkání s vietnamskými přáteli v Kutné Hoře bylo moc milé a velmi přínosné, protože posílilo náš vzájemný vztah. Jsem rád, že se této akce zúčastnila řada významných regionálních hostů, například místostarosta města Kutná Hora pan Ing. Josef Viktora s manželkou.

Celý příspěvek