2. 2. 2015 – 65 LET NAVÁZÁNÍ DIPLOMATICKÝCH VZTAHŮ S VIETNAMEM

Citace

    Dne 2. února uplyne 65 let od navázání diplomatických vztahů našeho státu s Vietnamem. Se zemí, která musela 41 let bojovat proti různým agresorům za svoji svobodu. Vietnamci bojovali proti japonským fašistům a francouzské kolonizátory porazili u Dien Bien Phu. Americké vojáky, kteří v rozporu se ženevskými konvencemi používali ve Vietnamu chemické zbraně East Orange i napalm, Vietnamci jako jediní na světě ve válečném konfliktu také porazili a z bývalého Jižního Vietnamu je vyhnali. Vyhnali také z pohraničí Vietnamu loupeživé kambodžské maoistické Rudé Khméry, kteří kradli potraviny, zemědělský dobytek a unášeli vietnamské dívky i ženy. Vietnamci dokonce osvobodili celou Kambodžu od polpotovské genocidy, při které Rudí Khmerové zavraždili přes 2,5 milionu svých spoluobčanů. Vietnamští vojáci se také odvážně postavili bránit svoji vlast a svobodu proti miliardové Číně, když jim vyhlásila válku, a ta nakonec přistoupila na příměří. Proto si Vietnamu a Vietnamců vážím. V této zemi žije přes 200 tisíc Vietnamců, jenž hovoří česky nebo slovensky, protože u nás v minulosti studovali. U nás dnes žije přes 70 tisíc Vietnamců. Vietnamci nám jsou velmi vděční za pomoc, kterou jim 65 let poskytujeme. Nikdo na světě nepřetržitě tolik roků Vietnamu nepomáhá, a proto máme v této překrásné zemi s 92 miliony obyvatel mnoho přátel. Za 47 návštěv Vietnamu a díky předloňskému 8 měsíčnímu bydlení v Hanoji jsem poznal, že s Vietnamem máme také mnoho společného.

Celý příspěvek

ROZHOVOR SE ČLENEM ČVS CESTOVATELEM FRANTIŠKEM RUDOU O VIETNAMU

Citace

http://www.halonoviny.cz/articles/view/33582044

Všude žijí lidé

Rozhovor Haló novin s cestovatelem a občanským aktivistou Františkem Rudou

Co vás táhne poznávat nejexotičtější části světa?

Jako dítě zhruba desetileté jsem doslova hltal cestopisy Miroslava Zikmunda a Jiřího Hanzelky. Tato četba se stala základem mé cestovatelské touhy. Od mládí jsem měl tři přání – vidět Nový Zéland, z Latinské Ameriky Machu Picchu a vodopády Iquacu. A to jsem si již splnil.

Léta tak daleké cestování nebylo prakticky možné, přiznejme si, bylo to složité. Nebyla také tak rozvinutá letecká doprava, vše bylo dražší než nyní. Je pravdou, že dnes je svět opravdu menší, všude je jakoby blíže.

Poznávat exotické části našeho světa byla tedy má touha od dětství. Naplňování mých tužeb jsem začal uskutečňovat od poloviny devadesátých let, a nyní už neztrácím čas. Lákají mě nejen pamětihodnosti a příroda, ale velmi mě zajímá, jak jinde lidé žijí.

Celý příspěvek

DĚKUJEME, ČESKÁ ÚČAST NA VIETNAM EXPO 2015 V HANOJI BUDE!

Citace

   V pondělí 20. ledna přijal předsedu Česko-vietnamské společnosti (ČVS) Marcela Wintera generální ředitel proexportní agentury Czech Trade pan Ing. Radomil Doležal, MBA. Setkání se zúčastnil také ředitel odboru fondů EU a komerčních akcí pan Mgr. Petr Kraselovský. Marcel Winter, který je i oficiálním zástupcem dubnového hanojského obchodního veletrhu VIETNAM EXPO 2015 v ČR, informoval o významu a velmi širokém zaměření tohoto největšího vietnamského veletrhu a zdůraznil fakt, že právě tento veletrh se zájmem pravidelně navštěvuje vietnamský prezident, členové vlády a významní funkcionáři Národního shromáždění VSR, ale také obchodníci ze 40 zemí. Upozornil také, že tento veletrh je zároveň i prodejní, což je pro vystavovatele velmi výhodné i na fakt, že exponáty na veletrh je nejlepší odeslat lodí koncem února, letecky ke konci března. Proexportní agentura Czech Trade iniciativně 20. ledna vybrala realizační agenturu společné účasti českých vystavovatelů na veletrhu VIETNAM EXPO 2015 a to firmu Integra spol. s r.o. Praha, která již má zkušenosti s vietnamským teritoriem.

Celý příspěvek

INFORMAČNÍ AKCE O VIETNAMU SE V HALENKOVĚ NA VALAŠSKU VYDAŘILA

Citace

V sobotu 10. ledna se v 18. hodin zcela naplnil pension Fortuna v Halenkově na Valašsku (nedaleko Vsetína) u příležitosti informační akce Česko-vietnamské společnosti (ČVS). Předseda ČVS Marcel Winter představil přítomným účastníkům nejen současný Vietnam, ale zejména krásy, pozoruhodnosti i zvláštnosti Vietnamu a podělil se s nimi o zážitky ze svých 47 návštěv Vietnamu i z loňského 8 měsíčního bydlení v Hanoji. V průběhu večera zazněla i jeho báseň o Hanoji a několik humorných příhod, které zažil při cestování po Vietnamu. Mnohokrát zazněl při jeho vystoupení potlesk. Účastníci v rámci této akce ochutnali vietnamskou polévku, jarní závitky i vietnamské ovoce. Prohlédli si také se zájmem prospekty na vietnamskou kávu, krevety a další vietnamské mořské produkty i potraviny, ale také deník, který se ve Vietnamu zabývá fotbalem. Marcel Winter na závěr akce zodpovídal dotazy přítomných, týkající se cen potravin ve Vietnamu i možnosti dovolených v této zemi. Celý příspěvek

LOGO ROKU VIETNAMSKÉ KULTURY V ČR

Citace

Dne 30.prosince na velvyslanectví Vietnamské socialistické republiky v Praze bylo slavnostně představeno logo, které bude doprovázet všechny aktivity v rámci celostátní akce “ 2015 – ROK VIETNAMSKÉ KULTURY V ČR „. Velvyslanec VSR v ČR JE. Truong Manh Son i předseda Svazu Vietnamců v ČR Hoang Dinh Thang informovali o této celoroční akci, představili 4 hlavní sponzory této akce a společně představili logo, které v soutěži ze všech dodaných návrhů zvítězilo. V diskuzi vystoupil také předseda Česko-vietnamské společnosti Marcel Winter, který upozornil na celostátní význam, rozsah i působnost „Roku vietnamské kultury v ČR“ a nabídnul při této významné akci pomoc i spolupráci Česko-vietnamské společnosti.
Logo_Roku_vietnamske_kultury_v_CR_2015DSC03895