ZÚČASTNILI JSEM SE AKCE „VIETNAMSKO-ČESKÝ LASKAVÝ DOMOV“

Dne 8.listopadu jsme se v Praze zúčastnili akce organizace „Vietnamsko-český laskavý domov (MAI AM VIET SEC)“. Naši Česko-vietnamskou společnost (ČVS) na této akci zastupovali čestný předseda ČVS Marcel Winter a člen předsednictva ČVS PhDr. Jiří Šíma, Dr.Sc., kteří se setkali s mnoha vietnamskými i českými přáteli. Čestný předseda ČVS Marcel Winter přednesl pozdravný projev ve kterém zdůraznil, že laskavý domov dělají ti, kteří mají laskavé srdce a poděkoval všem členům i spolupracovníkům této organizace za jejich záslužnou práci.
PaedDr. Miloš Kusý
Předseda Česko-vietnamské společnosti

Celý příspěvek