ČR BY SE MĚLA ZA VISAPOINT OMLUVIT A ZRUŠIT VIETNAMCŮM ZÁKAZ PRÁCE U NÁS

Přes mnoho našich písemných a při jednáních na MZV i na velvyslanectví ČR v Hanoji sdělených stížností i žádostí o nápravu nefunkčního a věčně obsazeného Visapointu již také i v roce 2016(!), ale také i přes písemné upozornění tehdejšího 1.místopředsedy vlády a ministra financí ČR Andreje Babiše odeslané  16. 11. 2016(!) tehdejšímu ministru zahraničních věcí ČR Lubomíru Zaorálkovi, MZV funkčnost Visapointu sloužícího pro podávání žádostí o vízum do ČR neopravilo. Proč? MZV trpělo 5 let poškozování Vietnamců, kteří chtěli legálně přijít k nám pracovat a odmítli dávat úplatky zprostředkovatelské mafii napojené na ruské hackery ovládající Visapoint řízený i spravovaný MZV. To je velké selhání státní správy, zejména MZV. Viníci za svoji mnohaletou liknavost, která poškodila Vietnamce i dobré jméno ČR a zejména naší diplomacie v zahraničí, musí nést zodpovědnost a vše je nutné důsledně vyšetřovacími policejními orgány prošetřit.
Česká republika by se měla všem Visapointem postiženým Vietnamcům omluvit, zrušit letošní zákaz vydávat pracovní víza Vietnamcům, v zájmu i naší ekonomiky, zejména našich podniků, ale také vytvořit konečně již spolehlivý systém vydávání víz s trvalou důslednou kontrolou, aby se toto selhání již nikdy neopakovalo.
V Praze: 28. 11. 2019
Marcel Winter
Čestný předseda a tiskový mluvčí Česko-vietnamské společnosti

Celý příspěvek

ZÚČASTNILI JSEM SE AKCE „VIETNAMSKO-ČESKÝ LASKAVÝ DOMOV“

Dne 8.listopadu jsme se v Praze zúčastnili akce organizace „Vietnamsko-český laskavý domov (MAI AM VIET SEC)“. Naši Česko-vietnamskou společnost (ČVS) na této akci zastupovali čestný předseda ČVS Marcel Winter a člen předsednictva ČVS PhDr. Jiří Šíma, Dr.Sc., kteří se setkali s mnoha vietnamskými i českými přáteli. Čestný předseda ČVS Marcel Winter přednesl pozdravný projev ve kterém zdůraznil, že laskavý domov dělají ti, kteří mají laskavé srdce a poděkoval všem členům i spolupracovníkům této organizace za jejich záslužnou práci.
PaedDr. Miloš Kusý
Předseda Česko-vietnamské společnosti

Celý příspěvek

VÝZVA VŠEM ORGANIZACÍM A SPOLKŮM VIETNAMCŮ V ČR: LÉPE A TRVALE SEZNAMUJTE VEŘEJNOST S VAŠIMI AKCEMI!

Vážení vietnamští přátelé!
Mrzí mne, že když se mnou hovoří mnozí novináři a redaktoři médií, tak stále uvádí, že vietnamská komunita v ČR je uzavřená a ptají se mne proč. Vždy jim vysvětluji, že to vůbec není pravda, protože mnoho kulturních, sportovních i společenských akcí Vietnamců u nás navštěvují také čeští občané. Hlavním nedostatkem je, že zveřejnění dvakrát nebo třikrát za rok nějaké akce v regionálním tisku, či v místním zpravodaji, neinformuje veřejnost v celé České republice. A proto mnoho opravdu vynikajících akcí vietnamské komunity u nás zůstává pro celostátní veřejnost utajeno, což je velká škoda. Například o každoročních darech Vietnamců pro české seniory v domovech důchodců, nebo o pomoci školám, ale i o charitě, vzdělávacích a kulturních akcích, akcích pro děti, či o tenisových, fotbalových a golfových turnajích.
Celostátní sdělovací prostředky u nás (ČTK, tisk, rozhlasy, televize) proto mají nedostatek aktuálních informací. Již před 10 roky jsem žádal, aby Svaz Vietnamců v ČR ve spolupráci se všemi svými regionálními organizacemi vypracoval a zveřejnil vždy předem čtvrtletní nebo pololetní seznam akcí, pořádaných Vietnamci v celé České republice i s kontakty na pořadatele. Zejména televize potřebují znát termín i obsah akce nejméně 14 dní předem, stejně tak týdeníky a celostátní časopisy. Dnes o to naléhavě žádám znovu, protože pořádáte celý rok mnoho příkladných, krásných a vynikajících akcí po celé ČR, ale naprostá většina české veřejnosti, včetně celostátních médií o nich vůbec nic neví. 

Celý příspěvek

VIETNAM PŘEVZAL PŘEDSEDNICTVÍ ASEAN PRO ROK 2020

Dne 4. listopadu závěrem summitu ASEAN 35 předal předseda vlády Thajského království Prayut Chan-o-cha žezlo prezidenta sdružení zemí Jihovýchodní Asie ASEAN předsedovi vlády Vietnamu Nguyen Xuan Phucovi. Premiér Vietnam Nguyen Xuan Phuc v rámci slavnostního předání uvedl, že Vietnam si pro ASEAN 2020 zvolil soudružnost a aktivní přizpůsobení, ale také posílení solidarity, jednoty a ekonomických vazeb.
V ASEAN žije přes 600 milionů obyvatel a proto země sdružení ASEAN společně tvoří velmi významnou, silnou i perspektivní ekonomiku. EU má velký zájem o hospodářskou spolupráci s ASEAN.
Marcel Winter
Čestný předseda a tiskový mluvčí Česko-vietnamské společnosti

Celý příspěvek