PŘEDSEDA VLÁDY ČR PODĚKOVAL ZA PROTIDROGOVOU INICIATIVU PŘEDSEDOVI ČVS

Citace

   Předseda vlády ČR Mgr. Bohuslav Sobotka v dopise poděkoval předsedovi Česko-vietnamské společnosti (ČVS) Marcelu Winterovi za 13 konkrétních návrhů, podnětů a doporučení ČVS k zesílení boje proti vietnamské narkomafii v ČR. 

   Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP), ve které je pan premiér předsedou, se bude všemi podněty ČVS podrobně zabývat. Národní protidrogový koordinátor Mgr. Jindřich Vobořil, který je výkonným místopředsedou RVKPP, bude v této věci s ČVS nadále spolupracovat.

   Děkujeme předsedovi vlády ČR panu Mgr. Bohuslavu Sobotkovi za ocenění naší iniciativy a pochopení naší snahy aktivně pomoci naprosté většině slušných Vietnamců žijících v ČR, kteří s výrobou a prodejem drog nemají nic společného, ale pomoci také i celé naší společnosti.

 Česko-vietnamská společnost – www.cvs-praha.cz

Dopis z Úřadu vlády

EXPORTNÍ PŘÍLEŽITOST PRO MLÉKAŘE

Citace

Ministerstvo zemědělství bude v Bruselu jednat, jak zastavit připravované zrušení kvót na produkci mléka v EU, protože čeští mlékaři se obávají, že budou po zrušení přidělených kvót z evropského trhu vytlačeni. V mnoha okolních zemích, například v Německu, Holandsku, Francii, nebo v Belgii se spojili výrobci a zpracovatelé mléka a své finální výrobky exportují s úspěchem do 92 milionového Vietnamu Proto ve vietnamských obchodech je krabicové čerstvé mléko z Německa, sušené mléko a sýry z Holandska, ale také francouzské a belgické máslo. Vývoz čerstvého i sušeného mléka a všech mléčných produktů do Vietnamu není EU nijak omezen. Již před třemi roky jsem nabídnul Agrární komoře, aby zorganizovala pro naše mlékaře zpracování přebytků mléka na krabicové čerstvé mléko a sušené mléko pro vývoz do Vietnamu, ale nikdo mi ani neodpověděl. Přitom vývoz mléka a mléčných výrobků do třetích zemí, tedy i do Vietnamu, je neomezený a v minulosti byl dokonce EU dotovaný.
Marcel Winter
Předseda Česko-vietnamské společnosti

PŘEDSEDU ČVS PŘIJAL NÁRODNÍ PROTIDROGOVÝ KOORDINÁTOR A MÍSTOPŘEDSEDA RVKPP

Citace

    V souvislosti s 13 návrhy a doporučeními Česko-vietnamské společnosti pro posílení boje proti vietnamské narkomafii v ČR, předanými 19. února vládě ČR a všem zainteresovaným ministerstvům, přijal předsedu Česko-vietnamské společnosti Marcela Wintera v úterý 3. června v sekretariátu Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky Mgr. Jindřich Vobořil z Úřadu vlády ČR,  který je národní protidrogový koordinátor a místopředseda Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky.

    Marcel Winter jej informoval o aktivitách Česko-vietnamské společnosti v této oblasti, ale také o smyslu i cílech 13 konkrétních návrhů a opatření Česko-vietnamské společnosti zaměřených k radikálnímu zeslabení velmi vysokého podílu výroby a prodeje pervitinu i marihuany vietnamskou narkomafií u nás. Předseda Česko-vietnamské společnosti předal národnímu protidrogovému koordinátorovi výtisk časopisu Tuan tin moi z 22. dubna vydávaném Vietnamci v ČR, ve kterém je ve vietnamštině zveřejněno všech 13 návrhů a doporučení Česko-vietnamské společnosti vládě ČR k zesílení boje proti vietnamské narkomafii v ČR. Informoval také Mgr. Jindřicha Vobořila, že březnový otevřený dopis předsedy Česko-vietnamské společnosti všem Vietnamcům v ČR, který vyzývá k pokračování i zesílení boje proti výrobě a prodeji drog ve vietnamské komunitě, si na serveru Vietinfo.eu již přečetlo přes 21 tisíc Vietnamců. Závěrem jednání Marcel Winter nabídnul Mgr. Jindřichu Vobořilovi pomoc i vzájemnou aktivní spolupráci. Národní protidrogový koordinátor Úřadu vlády ČR Mgr. Jindřich Vobořil nabídku spolupráce s Česko-vietnamskou společností uvítal a přislíbil další vzájemné setkání při řešení této závažné celospolečenské problematiky.   Celý příspěvek

ODPOVĚĎ MŠMT ČR K ZASLANÝM NÁVRHŮM ČVS K POSÍLENÍ BOJE PROTI VIETNAMSKÉ NARKOMAFII V ČR:

Citace

Vážený pane,

děkuji Vám za zaslané informace. Vašich iniciativ si vážíme. MŠMT podporuje programy primární prevence rizikového chování , včetně prevence užívaní návykových látek. V minulosti jsme spolu hovořili také telefonicky. Vaší iniciativě přeji hodně úspěchů a domnívám se, že by se jí mohla zabývat Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky, která má na starosti meziresortní spolupráci v protidrogové politice.

Hezký den.

Srdečně zdravím

Mgr. Vladimír Sklenář

primární prevence rizikového chování

Odbor vzdělávání, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy