PŘEDSEDA ČVS PŘEDNÁŠEL O VIETNAMU A VIETNAMCÍCH NA DIPLOMATICKÉM FÓRU ŠMVV V PRAZE

O Vietnamu a Vietnamcích přednášel 27. dubna předseda Česko-vietnamské společnosti Marcel Winter v rámci Diplomatického fóra III. Euroasijského dne na Škole mezinárodních a veřejných vztahů v Praze. Cílem jeho přednášky bylo předat studentům informace o současném rozvíjejícím se Vietnamu, dále o životních prioritách Vietnamců žijících, studujících a pracujících v ČR, ale také předat své praktické zkušenosti ze 48 návštěv Vietnamu i z téměř ročního bydlení v Hanoji. Informoval studenty i o zvyklostech ve Vietnamu. Čím více pravdivých a praxí ověřených informací o Vietnamu i o Vietnamcích u nás žijících naše mladá generace studentů dostane, tím lépe vietnamské komunitě u nás porozumí. Tím se také omezí paušalizace negativních činností pouze některých vietnamských jednotlivců na celou vietnamskou komunitu a podpoří se zájem poznat překrásný Vietnam, zemi úsměvů a našich přátel, na vlastní oči. Studenti renomované školy, která má i obor diplomatické služby, ocenili přednášku Marcela Wintera velkým upřímným a dlouhým potleskem.
PaedDr. Miloš Kusý
Místopředseda ČVS

Celý příspěvek