ROZHOVOR PRO VIETNAMSKÝ ROZHLAS (VOV) 21. 1. 2021 – ODPOVĚDI ČESTNÉHO PŘEDSEDY ČVS MARCELA WINTERA

1.) Do roku 2020 dosáhl Vietnam „dvojího cíle“ jak proti epidemii tak hospodářskému rozvoji. Vietnamský HDP vzroste o téměř 3%, což je jeden z nejvyšších na světě. Jak hodnotíte tento výsledek?

Vynikající výsledek v roce 2020. Světová banka uvedla, že roční růst HDP o 2,9 procenta v období pandemie zařazuje Vietnam mezi nejvíce rostoucí ekonomiky na světě. Cíl Vietnamu dosáhnout v tomto roce 2021 růst HDP o 6,17 až 6,71 procent je skvělý a úžasný. Gratuluji a blahopřeji Vietnamu.

2.) Jaká jsou vaše očekávání jakožto člověka, který mnohokrát přispěl k vzájemnému úspěchu obou zemí, k další podpoře trvalého přátelství Vietnam – Česká republika?

Nejvíce si přeji, abychom zvítězili nad koronavirem Covid-19 a začalo se od nás opět létat do Vietnamu, zejména aby se uskutečnila první přímá letecká linka Praha-Hanoj s Bamboo Airways. Pak je také potřeba zvýšit informovanost v ČR o podnikatelských a investičních možnostech ve Vietnamu i o kouzelném cestovního ruchu v této překrásné zemi mnoha našich přátel.

3.) 13. Sjezd strany je pro Vietnam letos významnou politickou událostí. Máte k této události nějaké přání nebo pozdravy, pane?

Za 48 svých návštěv Vietnamu jsem poznal mnoho Vietnamců a mnozí jsou navždy v mém srdci. Přeji všem lidem ve Vietnamu, aby se celý Vietnam stále rozvíjel k jejich spokojenosti a ke spokojenosti jejich rodin, zejména všech vietnamských dětí. Všem z celého srdce vzkazuji: Mám Vietnamce moc rád a miluji překrásný Vietnam!

4.) V roce 2020 je Česká republika zemí, která čelí mnoha výzvám, když je zasažena epidemií Covid-19. Kromě potíží však vietnamský lid projevil svou solidaritu, tradice dobré vzájemné pomoci v nouzi a hodně projevilo se i s lidmi v hostitelské zemi, což česká vláda velmi ocenila. Jak hodnotíte nedávnou práci Vietnamců při podpoře České republiky proti epidemii?

Vietnamci v České republice pomohli lidem, nemocnicím, lékařům, zdravotnímu personálu a jsme jim za to všichni moc vděčni. Naši Vietnamci jsou prostě borci! Proto jsem jim také i veřejně v tisku poděkoval. Vážím si jich a mám je rád.

Marcel Winter – Čestný předseda Česko-vietnamské společnosti.