BLAHOPŘÁNÍ VIETNAMSKÝM ŠKOLÁKŮM A STUDENTŮM

Citace

Blahopřeji jménem celé Česko-vietnamské společnosti všem vietnamským školákům, studentům i studentkám za jejich vynikající studijní výsledky na českých i na zahraničních školách. Svými výbornými studijními výsledky dokazujete vaši píli, studijní nadání i pracovitost, talent a také svoji zodpovědnost. Děkuji vašim rodičům, kteří se o vás vzorně starají, pomáhají vám, podporují vás, jsou vám zázemím i oporou ve vašem studiu. Vy svými výbornými studijními výsledky na základních, středních i na vysokých školách a univerzitách nejlépe reprezentujete a celospolečensky propagujete celou vietnamskou komunitu u naší veřejnosti, za což vám právem patří náš dík. Jste budoucností vašich rodičů i celé naší společnosti. Přeji vám všem hodně zdraví, štěstí, rodinné lásky, pohody, ale také moc krásné prázdniny i splnění všech vašich životních přání. Je mi ctí vám poděkovat i žít s vámi v jedné zemi. Jsem rád, že jste. S projevem díků:
Marcel Winter
Předseda Česko-vietnamské společnosti

Celý příspěvek

MEZINÁRODNÍ TURNAJ VIETNAMCŮ V BADMINTONU

Citace

 V sobotu 20. června se konal v kryté tenisové hale v Průhonicích u Prahy mezinárodní turnaj Vietnamců v badmintonu, kterého se zúčastnili reprezentanti badmintonových klubů Vietnamců z ČR, Rakouska, Vietnamu, Anglie, Polska, Německa a z Francie. Na tričkách soutěžících bylo možné vidět nápisy Praha, Brno, Hannover, Brandenburg, Berlín, Ruhr, Varšava, Vídeň, Paříž, Hanoj i další. Při slavnostním zahájení turnaje pozdravil všechny přítomné předseda Svazu Vietnamců v ČR Hoang Dinh Thang a po něm i předseda Česko-vietnamské společnosti Marcel Winter, který turnaj navštívil spolu se členem ČVS Jiřím Hruškou, který věnoval soutěžícím 6 malých a 1 větší pohár s označením „Cena přátelství“.

Celý příspěvek

VYUŽIJEME BEZCELNÍ OBCHOD RUSKA S VIETNAMEM?

Citace

Ruský prezident Vladimír Putin dnes ve svém projevu na mezinárodním ekonomickém fóru v Petrohradu potvrdil, že Rusko s Vietnamem již obchoduje bezcelně. Vietnamské firmy mohou bezcelně vyvážet do Ruska i dovážet z tohoto teritoria veškeré výrobky a technologie, včetně potravin. Vietnamský prezident Truong Tan Sang při své květnové návštěvě ČR vyzval naše exportéry a investory k větší spolupráci. Ke zlepšení vzájemné hospodářské spolupráce ČR s Vietnamem je nutné zvýšit informovanost naší podnikatelské veřejnosti o exportních a kooperačních možnostech v 93 milionovém Vietnamu. Za 47 návštěv Vietnamu a díky předloňskému 8 měsíčnímu bydlení v Hanoji jsem poznal, že Vietnam má zájem o kooperační spolupráci s našimi výrobci, ale také o mnohé české výrobky i potraviny.

Celý příspěvek

POKUD ZÁKON O EET PARLAMENT SCHVÁLÍ, POMŮŽEME VIETNAMSKÝM PODNIKATELŮM V ČR!

Citace

Předseda ČVS Marcel Winter se zúčastnil 16. června informační konference MF ČR o EET (elektronické evidenci tržeb), která se konala v Kongresovém paláci v Praze a zúčastnilo se jí 500 podnikatelů z celé ČR. Umožnili jsme také účast 20 vietnamským podnikatelům na této akci, na které podali cenné informace ministr financí ČR Ing. Andrej Babiš a ministr financí Chorvatska Boris Lalovac, se svými spolupracovníky, kteří předali účastníkům informační konference cenné praktické zkušenosti, neboť EET v celém Chorvatsku již funguje a přes 90% chorvatské veřejnosti tento systém podporuje. Na konferenci vystoupili také prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý a předseda Asociace malých a středních podniků v ČR Karel Havlíček, kteří zavedení EET veřejně ve svých projevech podpořili, neboť si to přeje 60 až 80% jejich členů, českých podnikatelů. Důvodem je, že chtějí aby se zvýšila konkurenční schopnost poctivých podnikatelů v ČR proti těm, co neplatí daně, neplatí DPH, neplatí za své zaměstnance zdravotní i sociální pojištění a dávají svým pracovníkům oficiálně jen minimální mzdu a případný zbytek mzdy na černo v hotovosti. Tito nepoctivci co okrádají stát pak mají mnohem menší náklady a proto mohou nabízet nižší ceny, než poctiví podnikatelé. A tomu EET zabrání. Členové Hospodářské komory ČR a Asociace malých a středních podniků ČR si však přejí, aby rozjezd projektu EET byl delší, než MF ČR plánuje. Pokud Parlament ČR zákon o EET schválí i když je opozice proti, tak MF ČR chce zavést EET nejdříve pro restaurace a hotely od poloviny února 2016 a v dubnu 2016 v maloobchodech.

Celý příspěvek

MINISTR FINANCÍ ČR POZVAL PŘEDSEDU ČVS NA KONERENCI O EET

Citace

Ministr financí ČR Ing. Andrej Babiš pozval osobním dopisem předsedu Česko-vietnamské společnosti Marcela Wintera na konferenci MF ČR o elektronické evidenci tržeb, která se uskuteční 16.června v Praze a zúčastní se jí ministr financí ČR Ing. Andrej Babiš i ministr financí Chorvatska Boris Lalovac. Česko-vietnamská společnost byla MF ČR pověřena oslovením a pozváním 20 účastníků a tak jsme tuto pozvánku dnes poslali zástupcům Svazu Vietnamců v ČR, Svazu vietnamských žen i Svazu vietnamských podnikatelů v potravinářství v ČR. Získáme tak „z první ruky“ nejnovější informace MF ČR i zkušenosti z Chorvatska, kde je EET již zavedena, které rádi předáme zájemcům z řad vietnamských podnikatelů z celé ČR. Jsme tu pro vás!

Celý příspěvek

MLÉKAŘI NEVYLÉVEJTE MLÉKO NA POLE A EXPORTUJTE ČERSTVÉ A SUŠENÉ MLÉKO I SÝRY DO VIETNAMU

Citace

V 93 milionovém Vietnamu i v malých obchodech najdete mléko a sýry z Holandska nebo z Dánska, ale také krabicové čerstvé mléko z Německa. Dokonce zde mají mléko pro děti v papírových krabicích až z daleké Uruguaye. Vietnamským zákazníkům zde nabízí sušené mléko z Holandska, Francie i z dalších 6 zemí. Máslo z Francie, Belgie a z Dánska vietnamské obchody také nabízejí. Ve vietnamských obchodech jsou potraviny i mléčné výrobky z Německa, Holandska, Dánska, Francie, Belgie, Itálie, Polska a z mimoevropských zemí z USA, Austrálie, Nového Zélandu i z Uruguyae. Od nás ve Vietnamu žádný mlékárenský produkt nenajdete i když tam žije přes 200 tisíc česky, nebo slovensky mluvících Vietnamců. Mlékaři, přebytečné mléko v okresech a v krajích zpracujte na sušené mléko, nabídněte a exportujte je do Vietnamu i do dalších asijských zemí Mlékárny mohou úspěšně exportovat také máslo a sýry. Vietnam je členem sdružení zemí ASEAN, které tvoří dohromady trh se 600 miliony obyvatel a pokud sušené mléko i mléčné deriváty nakoupí vietnamští zpracovatelé, kteří je budou brzy bezcelně vyvážet z Vietnamu do všech zemí ASEAN, pomůže to částečně vyřešit přebytek mléka u nás. Navíc vietnamské firmy budou brzy smět bezcelně vyvážet potraviny a mléčné výrobky také do Ruska. Upozorňuji naše exportéry, že Vietnam nepoptává, ale do Vietnamu se jezdí nabízet.  Vzhledem k mým uskutečněným 47 návštěvám Vietnamu i k předloňskému 8 měsíčnímu pobytu v Hanoji rád nabízím našim mlékařům, výrobcům mléčných výrobků, odpovědným sdružením, komorám i kompetentním ministerstvům své rady i zkušenosti z 20leté praxe v marketingu a akvizici ve vietnamském teritoriu. Mlékaři spojte se, nelikvidujte zbytečně své chovy, mléko nevylévejte na pole, ale nechte jej zpracovat na sušené mléko, které nabídněte a exportujte, protože se vám to i finančně vyplatí. Mlékárny zařaďte do svých marketingových plánů Vietnam a uvidíte, bude líp. Je však nutné znát vietnamské obchodní zvyklosti, mít správně zhotovenou nabídku a neposílat do Vietnamu zástupce, kteří se domnívají, že to co platí v EU a třeba v Rusku nebo v Číně, tak platí ve Vietnamu, protože to není pravda. Dnes již každé teritorium má pro zahraniční obchod svá vlastní specifika. Exportem čerstvého i sušeného mléka a sýrů do Vietnamu pomůžete sami sobě i Vietnamu.
Marcel Winter
Předseda Česko-vietnamské společnosti

ŽÁDOST O SPOLUPRÁCI I O POMOC

Citace

Vážení čeští i vietnamští přátelé!
Naše celostátní Česko-vietnamská společnost (ČVS) již 18. rok aktivně pomáhá zlepšovat podmínky života celé vietnamské komunity u nás i prohlubovat přátelství a spolupráci ČR s VSR. Jako nepolitické neziskové celostátní občanské sdružení přátel Vietnamu a Vietnamců žijících v ČR chceme ještě více pomáhat všem Vietnamcům v celé ČR řešit jejich konkrétní problémy v jejich regionech. Proto všechny naše české i vietnamské příznivce vyzýváme k členství v naší Česko-vietnamské společnosti. Roční členský poplatek v ČVS činí pro studenty a důchodce 50,- Kč, pro fyzické osoby 100,- Kč a pro právnické osoby (firmy) 1000,- Kč. Přihlášku do ČVS najdete na našem webu www.cvs-praha.cz a stačí ji vyplnit a odeslat ji emailem. Noví aktivní členové ČVS mají možnost být předsednictvem ČVS kooptováni do předsednictva Česko-vietnamské společnosti a přímo se tak podílet na naší práci. Předsednictvo ČVS se schází jednou měsíčně v Praze. ČVS nedostává na svoji činnost ani korunu od státu a jako neziskové občanské sdružení oproti jiným spolkům nikdy nic nikde neprodáváme, ani nevyvíjíme žádnou podnikatelskou, nebo jinou výdělečnou činnost. Díky tomu jsme nezávislí, což nám umožňuje veřejně kritizovat chyby i státních orgánů a institucí, zejména v situacích, kdy většinou všichni ostatní mlčí. Neměli jsme a nemáme žádného placeného pracovníka, všichni funkcionáři ČVS pracují zadarmo a ve svém volném čase. Protože chceme rozšiřovat své aktivity a zvýšit svoji pomoc Vietnamcům v celé ČR, tak Vás zdvořile žádáme o sponzorskou finanční pomoc Budeme Vám vděčni za Vaše sponzorské příspěvky v jakékoliv výši, které nám prosím pošlete na náš účet u ČSOB, číslo účtu je 112496282/0300. Za Vaši sponzorskou finanční pomoc Vám předem opravdu moc děkujeme. Na Vámi odeslané sponzorské dary obdržíte účetní potvrzení a firmám potvrdíme sponzorské smlouvy. Vážení přátelé, čeká nás v nejbližší době mnoho nových aktuálních úkolů a tak Vám předem jménem Česko-vietnamské společnosti za Vaši pomoc děkuji. Jsme a vždy budeme spolu!
V Praze: 3.6.2015
Marcel Winter
Předseda Česko-vietnamské společnosti
07_Marcel_Winter_foto-Michal_Mikulenka