Předsednictvo a revizní komise

PŘEDSEDNICTVO A REVIZNÍ KOMISE ČESKO-VIETNAMSKÉ SPOLEČNOSTI
      ZVOLENÉ 24. VALNÉ HROMADĚ ČVS DNE 10. 12. 2022 
      NA VOLEBNÍ OBDOBÍ 2022 – 2026
      PŘEDSEDNICTVO ČVS:
      Čestný předseda ČVS                  MARCEL WINTER
      (tiskový mluvčí ČVS)
      Předseda: (statutární orgán)       PaedDr. Miloš Kusý 
      Výkonný místopředseda:            Ing. JAROSLAV VÍTEK, MBA
      Místopředseda pro ekonomiku: JIŘÍ HRUŠKA
      Členové předsednictva:
                                                             Ing. DINH VAN HOI
                                                             JUDr. JAN CHODĚRA
                                                             Prof. Ing. JAROSLAV MACHÁČEK, CSc.
                                                             PhDr. JIŘÍ ŠÍMA 
                                                             RNDr. ANNA ZEHNÁLKOVÁ
REVIZNÍ KOMISE ČVS:
                                                            Mgr. LENKA PATRASOVÁ
                                                            PATRIK KUSÝ
                                                            Duong Thi Hong Hanh