Předsednictvo a revizní komise

PŘEDSEDNICTVO A REVIZNÍ KOMISE ČVS
PŘEDSEDNICTVO A REVIZNÍ KOMISE ČESKO-VIETNAMSKÉ SPOLEČNOSTI
ZVOLENÉ 20. A 21. VALNÉ HROMADĚ ČVS DNE 10. 12. 2016 A 9.12.2017
NA VOLEBNÍ OBDOBÍ 2017-2019
PŘEDSEDNICTVO ČVS:
 ČESTNÝ PŘEDSEDA ČVS  MARCEL WINTER
(tiskový mluvčí ČVS)
Předseda: PaedDr. Miloš Kusý 
Výkonný místopředseda: Ing. JAROSLAV VÍTEK, MBA
Místopředseda pro ekonomiku:JIŘÍ HRUŠKA
Členové předsednictva:
Ing. DINH VAN HOI
JIŘÍ HRUŠKA
JUDr. JAN CHODĚRA
Prof. Ing. JAROSLAV MACHÁČEK, CSc.
PhDr. JIŘÍ ŠÍMA 
RNDr. ANNA ZEHNÁLKOVÁ
REVIZNÍ KOMISE ČVS:
Mgr. LENKA PATRASOVÁ
PATRIK KUSÝ