Problém námořní bezpečnosti vyžaduje globální řešení

Předseda vlády Pham Minh Chinh vznesl návrhy na účinné řešení výzev v oblasti námořní bezpečnosti a zároveň se zabýval otevřenou debatou na vysoké úrovni v Radě bezpečnosti OSN (UNSC) „Posílení námořní bezpečnosti-případ mezinárodní spolupráce“, která se konala 9. srpna.

Zdůraznil komplexní a adekvátní povědomí o významu moří a možných hrozbách pro námořní bezpečnost, přičemž řekl, že je nutné podporovat odpovědnost a politické odhodlání, posilovat důvěru, budovat bližší a účinnější mechanismy spolupráce k zajištění námořního prostředí míru a stability a udržitelně využívat námořní zdroje.

Námořní bezpečnost je celosvětovým problémem, a proto potřebuje globální řešení, pokračoval a navrhl zřídit síť mechanismů a iniciativ v oblasti regionální námořní bezpečnosti, které by měla koordinovat OSN, aby se zvýšilo sdílení informací a zkušeností a aby byla přijata společná opatření k včas zvládnout běžné výzvy.Politiky, zákony a chování zemí by měly být v souladu s mezinárodním právem, zejména s Úmluvou OSN o mořském právu z roku 1982 (UNCLOS z roku 1982) a činnosti, které by situaci komplikovaly a způsobovaly napětí, by měly být odvráceny, řekl. Celý příspěvek

VZPOMÍNÁME NA HISTORII, TRADIČNÍ POMOC I PŘÁTELSTVÍ

Před 64 roky dne 20. července 1957 první vietnamský prezident Ho Či Min při své oficiální návštěvě Československa navštívil vietnamské děti, které v Česko-vietnamské škole v Chrastavě u Liberce našly jako váleční sirotci dočasný domov a získaly u nás základní vzdělání.  
Při svých 48 návštěvách Vietnamu i při svém 8 měsíčním bydlení v Hanoji, ale také při setkáních s vietnamskými přáteli u nás jsem několik absolventů Česko-vietnamské školy v Chrastavě osobně poznal. Například mého bohužel již zesnulého přítele Dr. Ing. Nguyen Xuan Chuana, který v naší vlasti úspěšně vystudoval i strojní průmyslovku a pak také ještě ČVUT a stal se strojní inženýr. Po návratu domů byl dokonce náměstkem ministra průmyslu Vietnamu. Moc miloval naši vlast a velmi rád hrál tenis. 
Historii tradičního přátelství i pomoci je správné si trvale připomínat, zejména pro informování mladé generace. 
Marcel Winter
Čestný předseda Česko-vietnamské společnosti

Celý příspěvek

NAŠI VIETNAMCI JSOU PROSTĚ BORCI!

Vietnamci z celé ČR mezi sebou vybrali a darovali peněžní dary ve výši 1 372 342 korun tornádem postižené jižní Moravě.
Dar vietnamské komunity žijící u nás obsahoval předání peněžního daru 803 342 korun dne 6. srpna hejtmanovi Jihomoravského kraje Mgr. Janu Grolichovi, ale také darování 240 tisíc korun i potravin, nápojů a hygienických potřeb odpoledne hned dne 26. června lidem v postižených obcích, dále dar 179 tisíc korun pečovatelskému domu v Hodoníně, 100 tisíc korun obcím v postižené oblasti a 50 tisíc korun tornádem poškozeným pěti vietnamským domácnostem (10 tisíc korun pro každou rodinu).
Vietnamci také dovezli a darovali jídlo, 500 čepic a klobouků proti slunci pracovníkům opravujícím poničené domy, ale i pomohli při úklidu poničené oblasti. Naši Vietnamci jsou prostě borci! Moc jim děkujeme.
Marcel Winter
Čestný předseda Česko-vietnamské společnosti

Celý příspěvek

Pomoc Vietnamu příteli, jenž je v nesnázích.

 
31. 7. 2021 redaktor Práva Bohuslav Borovička vyzdvihl v článku  „Promeškaná příležitost na Kubě“ úspěchy Vietnamu, kdy mimo jiné k současným problémům Kuby napsal: „V jednu chvíli se zdálo, že se Kuba nechá inspirovat příkladem Vietnamu. Ten se ve stejné době ocitl v podobné situaci a dokázal z ní úspěšně vymanévrovat. Ze závislosti na dovozu rýže se stal jedním z jejích největších vývozců, zmnohonásobila se výroba spotřebního zboží. Hanoj normalizovala vztahy se Spojenými státy, které sice mají daleko k přátelství, ale už pro Vietnam nejsou překážkou jeho mezinárodního fungování. Při tom všem Vietnam zůstal zemí jedné politické strany… …Kuba nemá přírodní bohatství Vietnamu a také v dalších aspektech se obě země velmi liší. Mnohé z vietnamských zkušeností však přesto mohli na Kubě využít, a to jak v hospodářství,  tak například v zahraniční politice… …Zdá se však, že země (tj. Kuba) tyto příležitosti promeškala…“ (Výtah z delšího článku – Bohuslav Borovička je bývalý mnohaletý zpravodaj tehdejšího Rudého Práva, jehož Právo je nástupcem, jak na Kubě, tak později ve Vietnamu, takže obě země stále sleduje a má o nich profesionální přehled – pozn. JH).

Celý příspěvek

VIETNAM S COVID-19 AKTIVNĚ BOJUJE!

97,75 milionový Vietnam zaznamenal k 2. 8. 2021 celkem 154 306 nakažených lidí a v souvislosti s Covid-19 dosud zemřelo 1 306 Vietnamců. Naše 10,6 milionová ČR zaznamenala 1 673 769 nakažených a v souvislosti s Covid-19 již 30 374 zemřelých pacientů. Vietnam, sousedící s Čínou, nyní ukázněně bojuje s novými koronavirovými mutacemi, které se rychle přenáší. Vietnam k 2. 8. 2021 dostal 18,8 milionů dávek vakcín proti Covid-19 AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Moderna, Sputnik V a Sinopharm, z toho bylo celkem 8 681 300 dávek jako dar od systému COVAX, realizovaném za podpory zejména WHO a USA. Ve Vietnamu bylo k 2. 8. 2021 podáno lidem 6,5 milionu dávek vakcín proti Covid-19 a 660 000 obyvatel má již plné očkování, dostalo obě dávky. 

Celý příspěvek

I VICEPREZIDENTKA USA NAVŠTÍVÍ VIETNAM

Po oficiálním jednání amerického ministra obrany Lloyda Austina 28. a 29. července ve Vietnamu, navštíví v srpnu 97,75 milionový Vietnam i viceprezidentka USA Kamala Harris. Jak oznámil Bílý dům cílem její plánované cesty je posílit vztahy a rozšířit hospodářskou spolupráci se dvěma asijskými partnery USA, s Vietnamem a Singapurem. 56letá Kaliforňanka Kamala Harris bude první viceprezidentkou USA, která navštíví Vietnam.
Dnešní rozvíjející se Vietnam je cílem mnoha významných návštěv státníků, politiků a podnikatelů z celého světa, což dokazuje opravdu velký zájem o tuto překrásnou perspektivní zemi mnoha našich přátel, kteří u nás v minulosti pracovali, nebo studovali (i naše vysoké školy) a mají nás opravdu moc rádi. Proto by vláda, zejména  ministerstvo průmyslu a obchodu i ministerstvo zahraničí ČR, měly věnovat Vietnamu daleko větší pozornost než dosud a aktivně mnohem více zlepšit vzájemnou hospodářskou spolupráci obou zemí. Jinak nám ve Vietnamu „ujede vlak“.
                                Marcel Winter
          Čestný předseda Česko-vietnamské společnosti

Celý příspěvek

Žádost Česko-vietnamské společnosti vládě České republiky

Vážený pane premiére, vážení členové vlády České republiky!

Dovolujeme si vás požádat o věnování přebytečných vakcín proti koronaviru 97,75 milionovému Vietnamu, kde v posledních dnech zesílila pandemie onemocnění Covid-19, zejména v Hanoji, ale hodně také v Hočiminově Městě. Vietnam naší republice při vzniku pandemie věnoval darem osobní ochranné pomůcky. Například již dne 12. května 2020 věnovalo Národní shromáždění Vietnamu 20 tisíc ochranných roušek poslancům našeho Parlamentu.
Vietnamci žijící u nás šili a zdarma rozdávali v celé ČR občanům roušky, ale také mezi sebou vybrali své soukromé úspory a celkově přes 3,5 milionů korun věnovali nemocnicím, například pro nákup plicních ventilátorů, ale také rozdali zdravotníkům, hasičům, policistům i městským a obecním úřadům kromě peněžních darů i roušky, dezinfekci, potraviny a členům IZS v celé naší vlasti poskytovali občerstvení. 
Nyní potřebuje Vietnam naši pomoc. Z celého srdce vás žádáme pomozte a darujte Vietnamu vakcíny, které máme přebytečné. Vietnamci si naši pomoc zaslouží. Děkujeme vám.
V Praze: 25. 7. 2021
Marcel Winter
Čestný předseda a tiskový mluvčí Česko-vietnamské společnosti

Celý příspěvek