Výzva předsedy Česko-vietnamské společnosti vládě ČR:

PŘESTAŇTE ŠKODIT EKONOMICE A UMOŽNĚTE LEGÁLNÍ PŘÍCHOD KVALIFIKOVANÝCH PRACOVNÍKŮ Z VIETNAMU!

Protože je u nás již počet dlouhodobě nezaměstnaných menší (116 691), než je nabízených volných pracovních míst na úřadech práce (183 500), tak veřejně vyzývám vládu ČR, aby urychleně flexibilně umožnila legální příchod potřebných kvalifikovaných pracovníků z Vietnamu a přestala zákazem vyplývajícím z požadavku odborů škodit našim výrobcům i exportérům, naší ekonomice, prostě nám všem. Firmy díky nedostatku pracovníků přicházejí o navýšené zakázky i o dosavadní odběratele, což je pro vývoj naší ekonomiky velmi škodlivé. Je také nutné si uvědomit současné vyjádření našich předních ekonomů, že zbylé nezaměstnané převážně tvoří lidé, kteří ze zdravotních důvodů nemohou nabízená pracovní místa přijmout, nebo lidé jenž vůbec nechtějí pracovat. Tato pravda se nesmí již nadále úmyslně zamlčovat. Není také možné národohospodářský problém tak velkého nedostatku pracovníků u nás neřešit, ve snaze úmyslně tento problém předat k řešení až po volbách vzniklé nové vládě. Je nutná okamžitá flexibilita a náprava v této věci.

Loni v červenci jsem jako první získal na vietnamském ministerstvu práce a sociálních věcí písemné potvrzení o zájmu Vietnamu legálně k nám vysílat kvalifikované pracovníky, které jsem předal MZV ČR a požádal jsem, aby na základě tohoto potvrzení zahájila ČR v této věci oficiální bilaterární jednání s Vietnamem. Bohužel bezvýsledně i když dosavadní špatná vízová politika ČR ve Vietnamu organizačně zahrnuje Visapoint MZV ČR, který 7 let většinou hlásí všechny termíny k návštěvám konzulátu ČR v Hanoji obsazené a tak umožňuje vietnamským zprostředkovatelům vybírat od zájemců o víza do ČR mnohatisícové úplatky v amerických dolarech. To je doslova tragédie, protože zájemci o vízum do ČR, zejména na práci v ČR, předem zaplatí vietnamským zprostředkovatelům v Hanoji úplatek 16 až 19 000 USD (amerických dolarů) a stále k nám pak přichází pracovat. Za dva roky práce u nás si na rodinné obrovské dluhy za úplatek po odečtení životních nákladů nevydělají a stávají se tak snadnou obětí narkomafie. Proto Česko-vietnamská společnost loni jako první představila i předala všem zainteresovaným ministerstvům personální projekt „Vy pomůžete nám a my pomůžeme vám“ určený výhradně jen pro naše kolektivní členy, který by jakékoliv korupci s vízy a s tím spojenému velkému zadlužování Vietnamců zabránil. Opět bezvýsledně.

V zájmu naší ekonomiky, v zájmu našich výrobců i exportérů, ale především v zájmu českých zaměstnavatelů vyzývám vládu ČR a zejména odpovědné MZV ČR k okamžité nápravě. Úřady práce evidují 183 500 volných pracovních míst a tento nedostatek roční příchod 1700 Ukrajinců nijak nevyřeší a vy to dobře víte. Přestaňte lhát veřejnosti, že BIS vám sdělila, že s Visapointem v Hanoji je vše v pořádku, když vás BIS na problémy s Visapointem v Hanoji stále pravidelně informuje již od roku 2012. Přestaňte realizovat nesmyslný diktát odborů (ČMKOS), které si žádného pracovníka z Vietnamu nepřejí. Vietnam vysílá své kvalifikované pracovníky do 40 zemí, z nichž někteří dokonce pracují v NASA v USA. Japonské a jihokorejské firmy loni otevřely ve Vietnamu své náborové kanceláře pro švadleny a nabízejí jim v přepočtu měsíční plat ve výši 30 tisíc Kč. Rakousko si otevřelo ve Vietnamu svých 13 IT firem a zaměstnává i doma kvalitní vietnamské IT pracovníky. Velmi pracovití Vietnamci jsou mírumilovní buddhisté i katolíci a tak nejsou pro nás žádnou bezpečnostní hrozbou. Firmy u nás mají s Vietnamci dobré zkušenosti z minulosti, chtějí je a již nyní 5100 Vietnamců zde pracuje jako kmenoví zaměstnanci v podnicích. Díky 66 tisícové vietnamské komunitě u nás není problém kdekoliv získat a zaměstnat pro pracovní skupiny Vietnamců česky mluvící tlumočníky, kteří je navíc po práci mohou učit česky. Do budoucnosti stojí za úvahu otevřít ve Vietnamu české střední odborné učiliště s výukou češtiny, ale to by pomohlo řešit náš stávající personální problém až za několik let. Vietnam má také i o tuto spolupráci zájem.

Pokud nechcete liknavostí a nesmyslným plněním přání odborů nedovolit u nás zaměstnávání Vietnamců doslova pohřbít rozvoj a stabilitu naší ekonomiky, tak prosím rychle a flexibilně dosavadní špatný stav vízové politiky ČR napravte a využijte zájem Vietnamu uvedený v potvrzení vietnamského ministerstva práce a sociálních věcí, které jsem vám již před rokem předal. Máte za to celospolečenskou zodpovědnost. Děkuji vám a opět vám nabízím pomoc, protože jsem Vietnam navštívil 48krát, 8 měsíců jsem bydlel v Hanoji, řídil jsem montáž české technologie do továrny na výrobu biohnojiv v Hai Duong při které jsem v praxi poznal vietnamské dělníky i techniky, ale také mám praxi z učňovského školství u nás.

V Praze: 16. 7. 2017

Marcel Winter

Předseda Česko-vietnamské společnosti

Bývalý první manažer SOU v ČSFR

Bývalý zástupce vzdělávací a rekvalifikační společnosti FAA Hamburk v ČR

Vizionář roku 2012 v ČR

Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality a jeho autorem je Miloš Kusý. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.