BLAHOPŘEJEME panu Prof.Ing.Pavlu Valíčkovi, DrSc. – prvnímu předsedovi ČVS k významnému životnímu jubileu

Citace

logo_CVS_-_noveBLAHOPŘEJEME!  

Prof. Ing. Pavel Valíček, DrSc. – první předseda ČVS   oslaví 13. května významné životní jubileum.

Profesor Ing. Pavel Valíček, DrSc. se narodil 13. 5. 1939 v Nymburku. Mnoho let žil v Poděbradech. Již na základní škole byl ovlivněn svým učitelem biologie, panem učitelem Bláhou, který dovedl vyprávět poutavě o přírodě a získat si tak své žáky. Mladý Pavel Valíček se zapojil do práce botanického kroužku a shodou okolností ve stejnou dobu Přírodovědecká fakulta Karlovy Univerzity zasílala zájemcům semínka bavlníku na odzkoušení. Bylo to v době, kdy se u nás, zejména na Slovensku, zkoušely pěstovat různé plodiny, které měly původ v subtropech i v tropech. Byl to nejen bavlník, ale i arašídy nebo rýže. Další kroky mladého Pavla Valíčka zákonitě vedly na tehdejší Zemědělskou technickou školu v Poděbradech. Také tady prováděl různé experimenty, ve kterých ho podporoval tehdejší ředitel školy, p. Ing. Vaněček. Po maturitě na této škole začal v roce 1957 studovat Agronomickou fakultu Vysoké školy zemědělské v Praze.  Celý příspěvek

VIETNAMSKÝ KULTURNÍ DEN V PRAZE aneb AHOJ V SOBOTU V GALÉRII NA „STAROMÁKU“!

Citace

       Velvyslanectví Vietnamu a Svaz Vietnamců v ČR, spolu s Národní galérií v Praze, vás srdečně zvou na „Vietnamský kulturní den“, který se bude konat v sobotu 26. dubna od 11. hodin v Národní galérii – v prostorách nádvoří Paláce Kinských na Staroměstském náměstí 12, v Praze 1.

Celodenní program tradiční vietnamské kultury i kultury vietnamské komunity žijící v České republice je pořádán v rámci výstavy „Vietnamské umění v Čechách“. Česko-vietnamská společnost plně doporučuje vaši účast i s vašimi dětmi a vnoučaty na této mimořádné kulturní akci, neboť když chceme někomu porozumět, musíme jej nejdříve poznat.

 Marcel Winter

Předseda Česko-vietnamské společnosti

Celý příspěvek

VÝZVA PŘEDSEDY ČVS VŠEM VIETNAMCŮM V ČR: POMOZTE, V NĚMECKU JIŽ ZEMŘELO NA PERVITIN 18 OSOB!

Citace

     V pátek 11. dubna uspořádala Nadace Forum 2000, která naplňuje odkaz Václava Havla prostřednictvím podpory demokratických hodnot a respektu k lidským právům, ve spolupráci  s Česko-německým fondem budoucnosti, v kavárně Louvre v Praze kulatý stůl, zaměřený na společné řešení problémů s drogami v příhraničních oblastech ČR a SRN. Měl jsem tu čest být na tuto velmi záslužnou a potřebnou akci pozván i vystoupit na ni  s informací o aktivitách Česko-vietnamské společnosti v této oblasti. Přítomnost ministra zemědělství i státní protidrogové koordinátorky vlády SRN, německého velvyslance, zástupců německé policie, ale také i národního protidrogového koordinátora vlády ČR a zástupců Národní protidrogové centrály Policie ČR i dalších významných hostů, ukázala velkou aktuální celospolečenskou závažnost i nutnost společného angažmá české a německé občanské společnosti v oblasti drogové prevence. Toto se stalo také hlavním tématem roku 2014 Česko-německého fondu budoucnosti.
    Protidrogová koordinátorka vlády SRN ve svém vystoupení uvedla, že ve SRN již zemřelo v poslední době na pervitin celkem 18 osob. Z toho 14 si k němu přidalo další drogu (syntetický opiát fentanyl), ale 4 mladí němečtí občané zemřeli výhradně pouze na požití pervitinu, v Německu nazývaného Krystal, dováženého převážně z ČR. Celý příspěvek

ODPOVĚĎ PŘEDSEDOVI ČVS Z MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR

Citace

Vážený pane,

dovolte mi, abych Vám poděkovala za blahopřejný e-mail, který jste jménem Česko-vietnamské společnosti zaslal novým členům vlády, tedy i ministru zdravotnictví. Zároveň bych Vás chtěla ujistit, že si vážíme Vaší práce a o možnosti přijetí na Ministerstvu zdravotnictví Vás budeme informovat.

S pozdravem

Ing. MARCELA KUBICOVÁ

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Dárek předsedovi ČVS k jeho 66. narozeninám: JIŽ PŘES 20 000 VIETNAMCŮ ČETLO JEHO VÝZVU K POKRAČOVÁNÍ BOJE PROTI DROGÁM!

Citace

26.3._oslavil_predseda_CVS_Marcel_Winter_s_predsednictvem_CVS_sve_66.narozeniny.

     Ve středu 26.března oslavil předseda Česko-vietnamské společnosti (ČVS) Marcel Winter své 66. narozeniny na schůzi předsednictva ČVS, které se zúčastnil také místopředseda Svazu Vietnamců v ČR Tran Viet Hung.

   Vyřídil oslavenci blahopřání velvyslanectví VSR v ČR a popřál jménem Svazu Vietnamců v ČR Marcelu Winterovi k jeho 66. narozeninám hodně zdraví, štěstí i úspěchů. Poděkoval mu za jeho práci i všem přítomným za celkovou aktivní činnost ČVS v boji proti drogám u vietnamské komunity.

   Seznámil také přítomné s plánem aktivit Svazu Vietnamců v ČR v tomto roce i v roce 2015, který se má stát rokem vietnamské kultury v ČR.

   Marcel Winter jej ubezpečil, že ČVS i nadále bude se Svazem Vietnamců v ČR úzce spolupracovat, neboť Svaz Vietnamců v ČR vždy byl, je a bude hlavním partnerem Česko-vietnamské společnosti u nás. Bylo dohodnuto vzájemné jednání ohledně organizačního zajištění prostor pro kulturní akce souborů a umělců z VSR v roce 2015 v České republice.  Celý příspěvek

MINISTRYNĚ PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCI ČR ODPOVĚDĚLA PŘEDSEDOVI ČVS

Citace

Č. j.: 2014/11700 – 224/2

 Vážený pane předsedo, nejprve mi dovolte Vám poděkovat za podporu a nabídku spolupráce. Velice vítám aktivity, které reflektují problematiku drogových závislostí. Vzhledem k obsáhlosti návrhů a doporučení Česko-vietnamské společnosti pro boj s vietnamskou narkomafií v ČR se domnívám, že by schůzku napříč oblastmi a rezorty měl iniciovat národní protidrogový koordinátor.

   Samozřejmě, že v takovém případě podpořím účast neziskových organizací působících v dané problematice, popř. vyšlu svého zástupce, aby se takového setkání zúčastnil a následně mě informoval o výsledku jednání.

  S pozdravem

  Mgr. Michaela Marksová

v. r. ministryně práce a sociálních věcí ČR