1.MÍSTOPŘEDSEDA POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR JEDNAL VE VIETNAMU

1.místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pan JUDr. Vojtěch Filip jednal dne 10. června v Hanoji s předsedkyní Národního shromáždění Vietnamu paní Nguyen Thi Kim Ngan o vzájemné spolupráci České republiky a Vietnamu. Dne 11. června se setkal na velvyslanectví ČR v Hanoji s Vietnamci, kteří u nás úspěšně studovali, zejména vysoké školy. Děkujeme za tuto přátelskou návštěvu 97 milionového Vietnamu, země úsměvů i mnoha našich přátel a vzpomínáme, jak jsme 12. 4. 2017 jednali s předsedkyní Národního shromáždění Vietnamu paní Nguyen Thi Kim Ngan v Praze, při její oficiální návštěvě ČR.
Marcel Winter
Čestný předseda Česko-vietnamské společnosti

Celý příspěvek

Výzva Česko-vietnamské společnosti vládě ČR:

PERSONÁLNĚ POSILTE KONZULÁT ČR V HANOJI A OTEVŘTE GENERÁLNÍ KONZULÁT ČR V HOČIMINOVĚ MĚSTĚ
Uvítali jsme zrušení paušálního zákazu zaměstnání Vietnamců v ČR, který platil na základě usnesení vlády ČR číslo 474 ze dne 18.7.2018 a poškozoval naši ekonomiku, zejména trh práce, protože u nás na 333 111 volných pracovních míst může být legálně přijato 232 840 pracovníků ze zahraničí. Jsme rádi, že dne 6. června na našem konzulátu v Hanoji byla zahájena možnost objednávání zájemců emailem pro podání žádosti k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání v ČR na zaměstnanecké karty. Na letošní měsíc srpen bylo určeno vyřízení 200 pracovních míst, vzhledem ke kapacitě zastupitelského úřadu v Hanoji.

Celý příspěvek

OBRAZ ČESTNÉHO PŘEDSEDY ČVS JE VE VUFO V HANOJI

V zasedací síni VUFO (The Vietnam Union of Friendship Organizations) v Hanoji, kde se konají jednání VUFO se zahraničními návštěvami z celého světa, je umístěn obraz čestného předsedy naší Česko-vietnamské společnosti Marcela Wintera. Mnozí vietnamští přátelé se při návštěvě VUFO u tohoto obrazu fotografují. Je to pro Marcela Wintera velká pocta a veřejné vietnamské ocenění jeho 22leté pomoci a veřejných aktivit pro Vietnamce žijící u nás i při prohlubování přátelství a hospodářské spolupráce ČR s Vietnamem. 97 milionový Vietnam si Marcela Wintera opravdu velmi váží, mnohem více než ČR. To dokazují také i tři vietnamská státní vyznamenání a 16 zlatých medailí z mezinárodních veletrhů v Hanoji, které obdržel.
PaedDr. Miloš Kusý
Předseda Česko-vietnamské společnosti

Celý příspěvek

VIETNAMCI POSÍLÍ NÁŠ PRACOVNÍ TRH

 Již 6. června zahájí velvyslanectví ČR v Hanoji přijímání žádostí (emailem) k vydávání zaměstnaneckých karet Vietnamcům, pro získání povolení dlouhodobého pracovního pobytu v ČR za účelem zaměstnání. Zatím pouze v omezeném množství podle kvót, které od naší vlády obdrží. Na srpen je povoleno 200 pracovních víz pro Vietnamce. Vládou stanovené kvóty počtu zaměstnaneckých karet vycházejí především z kapacitních možností konzulátu ČR v Hanoji. Protože požadavky zaměstnavatelů u nás jsou mnohem vyšší opět žádáme, aby byl rychle personálně posílen náš konzulát v Hanoji a zřízen generální konzulát v Hočiminově Městě.

Celý příspěvek

Pozvánka pro všechny členy ČVS na koncert mladých sólistů – vystoupí nadaná vietnamská houslistka


ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA KLEMENTA SLAVICKÉHO
PRAHA 5 RADOTÍN, ZDERAZSKÁ 6/60, TEL.: 257 811 662
E-mail: zusradotin@zusradotin.cz, web: www.zusradotin.cz
co nejsrdečněji zve na
KONCERT MLADÝCH SÓLISTŮ
18. května 2019 v 19.30 hodin
v aule ZŠ – Loučanská ul. 1112/3, Praha 5 – Radotín
Vystoupí:
Hoang Do Ba Ngoc – housle, Adam Bydžovský – klarinet, Filip Kratochvíl – akordeon
Na programu jsou skladby:
A. Vivaldiho, C. M. von Webera, A Piazzolly, A. Dvořáka
sólisty doprovází Kladenský komorní orchestr pod vedením Pavla Tomáška
____________________________________________________________

MÍSTO MEMORAND MUSÍ BÝT SMLOUVY!

Není správné spoléhat se pouze na doprovod představitelů státu při jejich oficiálních zahraničních návštěvách a mnohdy při nich na první osobní setkání se zahraničními podnikateli. MPO, MZV a zejména naši podnikatelé si musí vždy předem provést kvalitní teritoriální marketing v zemi, kde chtějí uspět. Je nutné se předem zúčastnit velkého mezinárodního veletrhu v příslušném zahraničním teritoriu a přímo na veletrhu zjistit konkrétní aktuální požadavky zájemců, ale také poznat tamní konkurenci i její ceny. Pro zvýšení trvalé informovanosti veřejnosti v zahraničí musí MPO konečně rychle otevřít v zahraničních proexportních teritoriích České republiky „České domy“ s výstavními a nabídkovými prodejnami našich výrobků, které by do nich dodávali naši výrobci a exportéři v rámci komisního prodeje, ale také s vystavenými  modely  nabízených technologií z ČR i s aktuálními informacemi našich zájemců o kooperaci, či investiční činnost. Ušetřily by se tím značně náklady českých vystavovatelů na dovoz i odvoz exponátů při jejich prezentacích na zahraničních veletrzích a zvýšila by se informovanost o možnostech vzájemné hospodářské spolupráce. Pouze z prospektů a emailů se již dnes zahraniční obchody nedělají.

Celý příspěvek

DIPLOMATICKÉ FÓRUM 5. EUROASIJSKÉHO DNE OPĚT S NAŠÍ ÚČASTÍ

Dne 23. dubna se konalo Diplomatické fórum 5. Euroasijského dne ve Škole mezinárodních a veřejných vztahů v Praze. Jako ve všech předcházejících ročnících na něm i letos přednášel o dnešním Vietnamu a Vietnamcích čestný předseda naší Česko-vietnamské společnosti Marcel Winter. Na fotografii je zachycena jeho výzva studentům, aby nikdy nepaušalizovali negativa některých jednotlivců na celou vietnamskou komunitu žijící u nás. Jeho přednáška, při které předal studentům své praktické zkušenosti ze 48 návštěv Vietnamu a seznámil je s hlavními životními prioritami Vietnamců žijících v ČR, byla oceněna velkým potleskem posluchačů.

PaedDr. Miloš Kusý

Předseda ČVS Celý příspěvek