WMC JE OPĚT JEDINÝM OFICIÁLNÍM ZÁSTUPCEM VELETRHU VIETNAM EXPO 2015 V ČR

Citace

    Marketingová firma WMC s.r.o. z Let u Prahy, která se specializuje výhradně na Vietnam, se opět jako v letech 2004 až 2008, 2010 i 2011 stala jediným oficiálním zástupcem největšího obchodního i prodejního veletrhu VIETNAM EXPO ve Vietnamu. I letos byla pověřena veletržní správou VINEXAD k realizaci účasti firem z ČR na VIETNAM EXPO 2015, který se uskuteční příští rok od 15. do 18. dubna v Hanoji. V minulosti již WMC získala na tomto veletrhu 7krát zlatou medaili za svůj pavilón, ve kterém se prezentovali čeští vystavovatelé. WMC realizovala bez jakékoliv státní podpory již 7krát na tomto veletrhu „Český pavilón WMC“, protože jej MPO nezařadilo (stejně jako na rok 2015 i když zájem o zařazení projevily firmy sdružené v Asociaci textilního, oděvního a kožedělného průmyslu ČR ) do svých oficiálních účastí přesto, že se jedná o největší a seznamem komodit nejrozsáhlejší obchodní i prodejní veletrh ve VSR, na kterém se nabízejí osobní i nákladní automobily, autojeřáby, strojírenské výrobky, stavební nářadí, elektrotechnika, počítače, mobily, potraviny včetně mléčných výrobků, cukrovinky, kosmetika, textil a oděvní výrobky, obuv, potřeby pro domácnost, hračky, sportovní potřeby a mnoho dalších komodit. Vzhledem k omezenému vývozu do Ruska je 92 milionový Vietnam s růstem HDP ve výši 5,3 %, který je členem WTO i sdružení zemí ASEAN, vhodným teritoriem pro náš export. Navíc je Vietnam zařazen MPO mezi 12 prioritních proexportních zemí ČR. Ti co rozhodují o oficiální účasti ČR na zahraničních veletrzích asi nevědí, že letos vznikne mezi zeměmi sdruženými v ASEAN ( zahrnující celkem 600 milionů obyvatel ) bezcelní zóna i fakt, že Rusko se 6. září dohodlo s Vietnamem ve Vladivostoku na zvýšení vzájemných obchodů v oblasti potravin, oděvů i obuvnických výrobků a v příštím roce Vietnam bude přijat do tamní celní unie, ve které jsou členy Rusko, Bělorusko, Kazachstán, Kyrgyzstán a Tádžikistán. WMC s.r.o. s mnohaletou praxí 19letou s prezentacemi na veletrzích v Hanoji nabízí stále mnoho let MPO pomoc, ale bezvýsledně. Kdy už konečně dojde k nápravě v zájmu našich výrobců a exportérů? Kdy se naučí MPO rychle reagovat na aktuální exportní situaci?

 

Marcel Winter

Předseda Česko-vietnamské společnosti

Odborný poradce WMC s.r.o. Lety

Vizionář roku 2012 v ČR

 

Cesky_pavilon_WMC_na_veletrhu_VIETNAM_EXPO_2011_v_Hanoji O_CESKY_PAVILON_WMC_JE_NA_VELETRHU_VIETNAM_EXPO_V_HANOJI_VZDY_VELKY_ZAJEM VIETNAM_EXPO_2015 VIETNAM_EXPO_2015_-_DOPIS_NAM._MINISTRA_PRUM._A_OBCHODU_VSR_PRO_MPO_CR

 

 

 

 

SETKÁNÍ PŘÁTEL V PRAZE

Citace

        V pátek 12. září se v Praze na VIETNAMSKO-ČESKÉM PODNIKATELSKÉM FÓRU setkal předseda Česko-vietnamské společnosti Marcel Winter s vedoucím vietnamské podnikatelské delegace panem Do Thang Haiem, náměstkem ministra průmyslu a obchodu VSR, se kterým jej spojuje více jak desetileté osobní přátelství. Organizátoři této vynikající akce ( Svaz průmyslu a dopravy ČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a vietnamská státní agentura na podporu obchodu Vietrade ) netušili, že se v předsálí před zahájením akce sejdou i přátelsky obejmou dva dlouholetí přátelé, jak dokazují přiložené historické fotografie z Vietnamu. Všichni přítomní začali něco tušit, když ve svém projevu náměstek ministra průmyslu a obchodu VSR pan Do Thang Hai jmenoval předsedu Česko-vietnamské společnosti Marcela Wintera, který již 19 let propaguje hospodářskou spolupráci ČR s Vietnamem a již 16krát zorganizoval účast českých firem na největších veletrzích v Hanoji. Všem organizátorům Vietnamsko-českého podnikatelského fóra, ale hlavně patří velké poděkování za tuto akci, která zvýšila informovanost přítomných českých firem o hospodářské spolupráci a podnikatelských možnostech v 92 milionovém Vietnamu, v zemi našich přátel.

Celý příspěvek

BOJ PROTI DROGÁM U VIETNAMCŮ PŘINÁŠÍ PRVNÍ ÚSPĚCHY

Citace

Za 11 let největší razie v tržnici v Aši neodhalila vůbec žádné drogy, jen padělky převážně dovezené z Číny. Nedávno vyzvalo vietnamské vedení Asijského obchodního centra ve Svatém Kříži na Chebsku všechny nájemce, aby podepsali do konce roku dodatek smlouvy o pronájmu, ve kterém se zaváží kdykoliv při policejních kontrolách otevřít a zpřístupnit své obchody i sklady, jinak zde nebudou smět prodávat a smlouvy o pronájmu se jim zruší. Již přes 120 Vietnamců oznámilo na anonymní nahlašovací telefonní linku řediteli Národní protidrogové centrály Policie ČR své krajany, kteří vyrábí nebo prodávají drogy. Je vidět, že náš loňský osvětový projekt Stop drogám realizovaný pro Vietnamce v příhraničních oblastech u hranic se SRN a Rakouskem i letos v únoru vládě námi předaných 13 konkrétních návrhů k zesílení boje proti vietnamské narkomafii v ČR (které byly zveřejněné i v časopise Tuan tin moi vydávaným Vietnamci v ČR), přináší první pozitivní výsledky. Naprostá většina u nás žijících Vietnamců nemá s výrobou nebo s prodejem drog nic společného a nelíbí se jim, když tuto závažnou trestnou činnost někteří lidé paušalizují na celou vietnamskou komunitu. Celý příspěvek

RUSKO ZESÍLÍ OBCHOD S VIETNAMEM

Citace

     Dne 6.9.2014 ve Vladivostoku proběhlo jednání mezi ruskou a vietnamskou delegací o vstupu Vietnamu v Tamožennyj Sojuz, kde jsou prozatím členy Rusko, Bělorusko, Kazachstán, Kyrgyzstán, Tadžikistán. Vietnam vstupuje v příštím roce 2015 do celní unie s Ruskem. Spolupráce bude rozvíjet v oblastech energetiky, stavebnictví, ropy a zemního plynu, zemědělství a vědy. Předběžná dohoda mezi oběma zeměmi byla projednána na zasedání mezivládní komise, které se konalo ve Vladivostoku na ostrově Ruský. Jedním z výsledků tohoto setkání byla rovněž dohoda o dodávce vietnamských zemědělských produktů do ruských obchodů. Vietnam je připraven vstoupit na ruský trh opravdu na dlouhou dobu. Nyní se vyváží do Ruska především výrobky z mořských plodů, obilovin a boty. Během uplynulého roku, činil obrat téměř 4 miliardy dolarů. Celý příspěvek

BLAHOPŘÁNÍ KE STÁTNÍMU SVÁTKU VSR – 69 LET NEZÁVISLOSTI VIETNAMU

Citace


Vážení přátelé!

Dovolte mi, abych Vám všem jménem celé Česko-vietnamské společnosti z celého srdce blahopřál k Vašemu státnímu svátku dne 2. 9. 2014 u příležitosti oslav 69 let nezávislosti Vietnamu. Vašeho hrdinného boje za svobodu si všichni nesmírně vážíme. Ve svém srdci mám a navždy budu mít přijetí prezidentem VSR v prezidentském paláci v Hanoji před 4 roky u příležitosti oficiálních oslav 65 let nezávislosti Vietnamu, na které jsem byl tehdy jako jediný z ČR pozván ( viz přiložené foto ). Vážení a drazí přátelé, pro Vietnam jsem v životě obětoval vše, protože mám VSR i Vás a všechny Vietnamce žijící v ČR ve svém srdci. To jsem dokázal i svojí aktivní účastí při demonstraci Vietnamců před čínskou ambasádou v Praze. Vietnam se opravdu stal mojí druhou vlastí a ve Vietnamu se cítím, že jsem doma. Přeji Vám všem i Vašim rodinám jménem celé Česko-vietnamské společnosti hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, úspěchů a pohody i klidu. Děkuji Vám za Vaši pomoc i podporu, jste naší oporou a našimi přáteli.

S projevem díků Vám jménem ČVS blahopřeje:
Marcel Winter
Předseda Česko-vietnamské společnosti 

www.cvs-praha.cz Celý příspěvek

VÝZVA ČESKO-VIETNAMSKÉ SPOLEČNOSTI PROVOZOVATELŮM VŠECH ASIJSKÝCH TRŽNIC V ČR

Citace

     Provozovatelé a vedení Asijského obchodního centra ve Svatém Kříži na Chebsku se aktivně připojili k boji proti prodeji drog. Všichni nájemci této tržnice musí podepsat dodatek ve smlouvě, že kdykoliv, ve dne i v noci, umožní Policii ČR jakékoliv kontroly svých pronajatých stánků. Kdo dodatek k nájemní smlouvě nepodepíše okamžitě v této tržnici končí. Česko-vietnamská společnost, která již loni vyhlásila boj vietnamské narkomafii u nás, tuto příkladnou iniciativu vítá, neboť dokazuje, že sami Vietnamci provozující tržnici ve Svatém Kříži na Chebsku si nepřejí, aby kdokoliv v této tržnici drogy skladoval, nebo prodával. Zájem naprosté většiny u nás žijících Vietnamců bojovat proti drogám vyráběných a prodávaných vietnamskou narkomafií v ČR dokazuje i fakt, že se mnozí přestali bát a již přes 120 Vietnamců oznámilo na anonymní nahlašovací telefonní linku Národní protidrogové centrály výrobu, nebo prodej drog ve své komunitě. Iniciativa Vietnamců v tržnici ve Svatém Kříži na Chebsku je v souladu s 13 návrhy a doporučeními, které letos v únoru Česko-vietnamská společnost předala vládě a všem zainteresovaným ministerstvům a byly v dubnu zveřejněné v časopise Tuan tin moi, vydávaném Vietnamci, který je dodáván na všechny asijské tržnice u nás. Česko-vietnamská společnost vyzývá provozovatele všech asijských tržnic v celé ČR, aby po vzoru tržnice ve Svatém Kříži na Chebsku, neprodleně realizovali stejné dodatky nájemních smluv a s těmi, co je odmítnou podepsat okamžitě ukončili smlouvu i jakoukoliv spolupráci. Nikdo si nesmí z České republiky dělat drogovou žumpu Evropy, poškozovat naprostou většinu u nás žijících Vietnamců jenž s drogami nemají vůbec nic společného i poškozovat dobré jméno Vietnamu v Evropské unii!

V Praze: 27. 8. 2014

Marcel Winter
Předseda Česko-vietnamské společnosti
http://www.cvs-praha.cz“>www.cvs-praha.cz
mobil: 602 363 009 Celý příspěvek

CITÁT

Citace

Člověk a zejména každá vůdčí osobnost společnosti, spolku, či sdružení musí umět vidět na několik let dopředu, nikoliv jen do zítřka, aby předem odhalil budoucí problémy i upozornil na nebezpečí a dokázal je včas eliminovat. Proto Česko-vietnamská společnost aktivně otevřeně bojuje proti výrobě i prodeji drog u Vietnamců a předala státu vlastní iniciativní návrhy i doporučení.

Marcel Winter – předseda Česko-vietnamské společnosti

www.cvs-praha.cz