VÝZVA PŘEDSEDY ČVS VŠEM VIETNAMCŮM V ČR: POMOZTE, V NĚMECKU JIŽ ZEMŘELO NA PERVITIN 18 OSOB!

Citace

     V pátek 11. dubna uspořádala Nadace Forum 2000, která naplňuje odkaz Václava Havla prostřednictvím podpory demokratických hodnot a respektu k lidským právům, ve spolupráci  s Česko-německým fondem budoucnosti, v kavárně Louvre v Praze kulatý stůl, zaměřený na společné řešení problémů s drogami v příhraničních oblastech ČR a SRN. Měl jsem tu čest být na tuto velmi záslužnou a potřebnou akci pozván i vystoupit na ni  s informací o aktivitách Česko-vietnamské společnosti v této oblasti. Přítomnost ministra zemědělství i státní protidrogové koordinátorky vlády SRN, německého velvyslance, zástupců německé policie, ale také i národního protidrogového koordinátora vlády ČR a zástupců Národní protidrogové centrály Policie ČR i dalších významných hostů, ukázala velkou aktuální celospolečenskou závažnost i nutnost společného angažmá české a německé občanské společnosti v oblasti drogové prevence. Toto se stalo také hlavním tématem roku 2014 Česko-německého fondu budoucnosti.
    Protidrogová koordinátorka vlády SRN ve svém vystoupení uvedla, že ve SRN již zemřelo v poslední době na pervitin celkem 18 osob. Z toho 14 si k němu přidalo další drogu (syntetický opiát fentanyl), ale 4 mladí němečtí občané zemřeli výhradně pouze na požití pervitinu, v Německu nazývaného Krystal, dováženého převážně z ČR. Celý příspěvek

ODPOVĚĎ PŘEDSEDOVI ČVS Z MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR

Citace

Vážený pane,

dovolte mi, abych Vám poděkovala za blahopřejný e-mail, který jste jménem Česko-vietnamské společnosti zaslal novým členům vlády, tedy i ministru zdravotnictví. Zároveň bych Vás chtěla ujistit, že si vážíme Vaší práce a o možnosti přijetí na Ministerstvu zdravotnictví Vás budeme informovat.

S pozdravem

Ing. MARCELA KUBICOVÁ

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Dárek předsedovi ČVS k jeho 66. narozeninám: JIŽ PŘES 20 000 VIETNAMCŮ ČETLO JEHO VÝZVU K POKRAČOVÁNÍ BOJE PROTI DROGÁM!

Citace

26.3._oslavil_predseda_CVS_Marcel_Winter_s_predsednictvem_CVS_sve_66.narozeniny.

     Ve středu 26.března oslavil předseda Česko-vietnamské společnosti (ČVS) Marcel Winter své 66. narozeniny na schůzi předsednictva ČVS, které se zúčastnil také místopředseda Svazu Vietnamců v ČR Tran Viet Hung.

   Vyřídil oslavenci blahopřání velvyslanectví VSR v ČR a popřál jménem Svazu Vietnamců v ČR Marcelu Winterovi k jeho 66. narozeninám hodně zdraví, štěstí i úspěchů. Poděkoval mu za jeho práci i všem přítomným za celkovou aktivní činnost ČVS v boji proti drogám u vietnamské komunity.

   Seznámil také přítomné s plánem aktivit Svazu Vietnamců v ČR v tomto roce i v roce 2015, který se má stát rokem vietnamské kultury v ČR.

   Marcel Winter jej ubezpečil, že ČVS i nadále bude se Svazem Vietnamců v ČR úzce spolupracovat, neboť Svaz Vietnamců v ČR vždy byl, je a bude hlavním partnerem Česko-vietnamské společnosti u nás. Bylo dohodnuto vzájemné jednání ohledně organizačního zajištění prostor pro kulturní akce souborů a umělců z VSR v roce 2015 v České republice.  Celý příspěvek

MINISTRYNĚ PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCI ČR ODPOVĚDĚLA PŘEDSEDOVI ČVS

Citace

Č. j.: 2014/11700 – 224/2

 Vážený pane předsedo, nejprve mi dovolte Vám poděkovat za podporu a nabídku spolupráce. Velice vítám aktivity, které reflektují problematiku drogových závislostí. Vzhledem k obsáhlosti návrhů a doporučení Česko-vietnamské společnosti pro boj s vietnamskou narkomafií v ČR se domnívám, že by schůzku napříč oblastmi a rezorty měl iniciovat národní protidrogový koordinátor.

   Samozřejmě, že v takovém případě podpořím účast neziskových organizací působících v dané problematice, popř. vyšlu svého zástupce, aby se takového setkání zúčastnil a následně mě informoval o výsledku jednání.

  S pozdravem

  Mgr. Michaela Marksová

v. r. ministryně práce a sociálních věcí ČR

EXPORTÉŘI A INVESTOŘI, MÍSTO UKRAJINY OSLOVTE 90 MILIONOVÝ VIETNAM!

Citace

     Pro řešení problémů a finančních ztrát našich exportérů i investorů na Ukrajině a možná v budoucnosti i v Rusku, doporučuji zaměřit marketingové plány na Vietnam s 90 miliony obyvatel, který je členem WTO i sdružení ASEAN a loni měl růst HDP 5,3 %. Světová banka zveřejnila předpokládaný růst HDP ve Vietnamu v letech 2014 i 2015 ve výši 5,4 %, což dokazuje stabilní ekonomiku této rozvijící se země, kde žije přes dvě stě tisíc česky, nebo slovensky mluvících lidí a ve které je o naše služby, výrobky, technologie i investice zájem. Ve Vietnamu se připravuje výstavba 13 atomových elektráren, ale také dálnice od hranic Číny až do Hočiminova Města ze dvou třetin s osmi jízdními pruhy a se 106 mosty. 

Již začaly přípravné práce stavby nadzemního přepravního kolejového systému se 17 terminály v Hanoji, metra v Hočiminově Městě i nového letiště v Hanoji, které má být největší v celé Asii. Vietnam však výrobky a technologie nepoptává, to dělají pouze x-tí zprostředkovatelé, do Vietnamu jezdí celý svět nabízet. A to je nutné si uvědomit. Celý příspěvek