PANE POSLANČE ZAORÁLKU OMLUVTE SE VIETNAMCŮM I VIETNAMU!

Protestuji jménem Česko-vietnamské společnosti a mnoha Vietnamců žijících v ČR i ve Vietnamu, kteří mne o to požádali, proti veřejnému paušálnímu hanobení všech Vietnamců, zejména vietnamských studentů a státu Vietnamu poslancem ČSSD Lubomírem Zaorálkem na čtvrtečním jednání sněmovního zahraničního výboru. Předseda zahraničního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a exministr zahraničí Lubomír Zaorálek prohlásil, že Vietnam je organizovaný zločin a bezpečnostní riziko prvního řádu. Uvedl také, že studentská víza pro Vietnamce jsou nejlepším nástrojem, jak dostat zločince do ČR. Snažil se tím čelit oprávněné kritice se špatnou situací s vydáváním víz do ČR pro Vietnamce. Vízová politika ČR ve Vietnamu má mnohaleté problémy zaviněné zejména zprostředkovatelskou korupcí. Za zajištění víza do ČR vybírají zprostředkovatelé od zájemců vysoký úplatek, v současnosti ve výši 18 000 USD, což kritizujeme již od roku 2006. Proto jsme již v červenci 2016 předali vládě i MZV náš pilotní zkušební projekt, který by jakoukoliv korupci zamezil a vietnamské ministerstvo práce a sociálních věcí jej písemně podpořilo. Tento náš návod však nikdo nevyužil a naopak tehdejší ministr Lubomír Zaorálek neumožnil, aby do státní Vyšší odborné školy stavební ve Vysokém Mýtě nastoupilo ke studiu 26 řádně přijatých vietnamských maturantů, jejichž rodiče chtěli předem škole uhradit školné i poplatky za stravování a ubytování. Rozhodně to nebyli žádní zločinci, jak je nyní paušalizoval Lubomír Zaorálek. Píší mi rozhořčení Vietnamci, kteří žijí ve Vietnamu a v minulosti u nás vystudovali vysoké školy, protože vyjádření Lubomíra Zaorálka se jich velice dotklo. Například pan Ing. Do Ngoc Viet Dung ze Společnosti vietnamsko-českého přátelství z Hanoje mi napsal: „chtěl bych svoji 19 letou dceru poslat do ČR na studium, stane se z ní zločinec?“ a protože se osobně s exministrem Zaorálkem osobně setkal (na fotografii je třetí zleva), poslal mu s touto otázkou svůj dopis. Paradoxem je, že web velvyslanectví ČR v Hanoji vyzývá Vietnamce, aby navštívili ČR, možná po výroku Lubomíra Zaorálka tuto veřejnou výzvu zruší.
Stát Vietnam není organizovaný zločin, všichni Vietnamci nejsou zločinci a zejména nejsou žádnými zločinci vietnamští studenti, kteří úspěšně studovali a nebo studují na našich vysokých školách! Vietnamští studenti studují v USA, Anglii, Austrálii, v mnoha zemích EU a nikde nejsou žádnou bezpečnostní hrozbou. V USA dokonce vietnamští vysokoškoláci pracují i v NASA. Pane poslanče Lubomíre Zaorálku veřejně vás žádám omluvte se Vietnamcům i Vietnamu.
Marcel Winter
Čestný předseda Česko-vietnamské společnosti

VYUŽIJE STÁT PRO BOJ S KŮROVCEM PRACOVNÍKY Z VIETNAMU?

Již v červenci 2016 jsem zaslal vládě a osobně předal MZV písemné potvrzení vietnamského ministerstva práce a sociálních věcí, že 95 milionový Vietnam má oficiální zájem legálně k nám vysílat své kvalifikované pracovníky, tak jako to dělá do více jak 40 zemí a regionů celého světa. Našim podnikům scházejí pracovníci a zejména naše lesy napadené kůrovcem nutně rychle potřebují několik tisíc pracovníků pro řešení této kalamity. Ve Vietnamu je mnoho lesů, těží se tam i vzácné velmi tvrdé dřeviny a tak jsou tam pracovníci s praxí v lesním hospodářství.

Celý příspěvek

PROČ JIŽ DVA ROKY ODMÍTÁ STÁT KVALIFIKOVANÉ PRACOVNÍKY Z VIETNAMU?

Nejen strojírenské i stavební podniky musí kvůli nedostatku pracovníků odmítat nové zakázky a je tím zamezen růst zejména našeho strojírenství v příštích letech. Přitom již v červenci 2016 jsem osobně přivezl písemné potvrzení vietnamského ministerstva práce a sociálních věcí, že má zájem legálně vysílat do ČR kvalifikované pracovníky, tak jak to již dělá do 40 zemí světa. Například v USA pracují vietnamští vysokoškoláci i v NASA, tak nemohou být žádným bezpečnostním problémem, jak se zde snaží některá ministerstva vládě namluvit. Toto oficiální písemné potvrzení zájmu Vietnamu nám v řešení nedostatku kvalifikovaných pracovníků pomoci, jsem v červenci 2016 předal tehdejšímu náměstkovi MZV ČR PhDr. Lukáši Kauckému i tehdejšímu velvyslanci ČR ve Vietnamu Martinu Klepetkovi a poslal jsem je vládě i všem zainteresovaným ministerstvům, aby mohla ČR konečně v této věci zahájit s Vietnamem potřebná bilaterární jednání, ale zaslal jsem je také Svazu průmyslu a dopravy, Hospodářské komoře a Konfederaci zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR.

Celý příspěvek

AKCE O VIETNAMU V POSLANECKÉ SNĚMOVNĚ PARLAMENTU ČR

Dne 3. května se celý den konala akce o exportních možnostech v Asii v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Odpoledne byl program vyhrazen výhradně pro Vietnam. Záštitu nad touto akcí převzala místopředsedkyně zahraničního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková. Přítomen byl i předseda meziparlamentní skupiny MPU Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pro Vietnam poslanec Ing. Leo Luzar. Ve svém pozdravném projevu informoval přítomné účastníky o Vietnamu velvyslanec Vietnamu v ČR J.E. Ho Minh Tuan.

Celý příspěvek

Vzpomínky na průkopníka čs-viet. přátelství pana Ing Josefa Spudila

FOTKY DELEGACE JZD KAČINA VE VIETNAMU, VEDENÉ ING. JOSEFEM SPUDILEM.

Posílám tři fotografie z návštěvy delegace našeho družstva čs-vietnamského přátelství v družebním ZD Giang- Bien v okr. Gia -Lam vedenou předsedou družstva ing. Josefem Spudilem . Při návštěvě ve Vietnamu předali družebnímu zemědělskému družstvu nákladní automobil Praga V3 S. Končel

Foto 1. Na fotografii je delegace při předání nákladního automobilu. Uprostřed ing-Spudil vedle něho předseda ZD Giang |Bien p. Duond, vedle něho manželka velvyslance ČSSR ve VSR  a potom přes jednoho i velvyslanec Handl.

Celý příspěvek

ROZLOUČILI JSME SE S PANEM ING. JOSEFEM SPUDILEM

V úterý 24.dubna jsme se rozloučili v obřadní síni na hřbitově v Kutné Hoře s naším zakládajícím členem, kamarádem a přítelem panem Ing. Josefem Spudilem, dlouholetým předsedou Jednotného zemědělského družstva „Československo-vietnamského přátelství“ v Kačině u Kutné Hory. Pohřbu pana Ing. Josefa Spudila se za velvyslanectví Vietnamu v ČR zúčastnil rada velvyslanectví VSR v ČR pan Tran Vinh Bac s manželkou, za Česko-vietnamskou společnost čestný předseda ČVS Marcel Winter, předseda ČVS PaedDr. Miloš Kusý s manželkou a místopředseda ČVS Jiří Hruška. Vyjádřili jsme truchlící rodině naši hlubokou soustrast a předali jsme manželce zesnulého paní Věře Spudilové kondolenční dopis velvyslance Vietnamu v ČR pana Ho Minh Tuana. Manželka zesnulého nám naopak předala fotografii, kterou osobně zhotovil její zesnulý manžel loni 10. prosince na 20. valné hromadě Česko-vietnamské společnosti. Smuteční věnec velvyslanectví Vietnamu v ČR, smuteční kytice naší ČVS a naše osobní přítomnost jsou projevem našeho velkého zármutku a důkazem našeho obdivu i poděkování zesnulému. V našich srdcích zůstane zakládající člen naší ČVS i velký přítel Vietnamu a zejména Vietnamců pan Ing. Josef Spudil navždy. Čest jeho památce!

Marcel Winter
Čestný předseda ČVS

                                                               PaedDr. Miloš Kusý
                                                                  Předseda ČVS

Celý příspěvek