BLAHOPŘÁNÍ KE STÁTNÍMU SVÁTKU VSR – 69 LET NEZÁVISLOSTI VIETNAMU

Citace


Vážení přátelé!

Dovolte mi, abych Vám všem jménem celé Česko-vietnamské společnosti z celého srdce blahopřál k Vašemu státnímu svátku dne 2. 9. 2014 u příležitosti oslav 69 let nezávislosti Vietnamu. Vašeho hrdinného boje za svobodu si všichni nesmírně vážíme. Ve svém srdci mám a navždy budu mít přijetí prezidentem VSR v prezidentském paláci v Hanoji před 4 roky u příležitosti oficiálních oslav 65 let nezávislosti Vietnamu, na které jsem byl tehdy jako jediný z ČR pozván ( viz přiložené foto ). Vážení a drazí přátelé, pro Vietnam jsem v životě obětoval vše, protože mám VSR i Vás a všechny Vietnamce žijící v ČR ve svém srdci. To jsem dokázal i svojí aktivní účastí při demonstraci Vietnamců před čínskou ambasádou v Praze. Vietnam se opravdu stal mojí druhou vlastí a ve Vietnamu se cítím, že jsem doma. Přeji Vám všem i Vašim rodinám jménem celé Česko-vietnamské společnosti hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, úspěchů a pohody i klidu. Děkuji Vám za Vaši pomoc i podporu, jste naší oporou a našimi přáteli.

S projevem díků Vám jménem ČVS blahopřeje:
Marcel Winter
Předseda Česko-vietnamské společnosti 

www.cvs-praha.cz Celý příspěvek

VÝZVA ČESKO-VIETNAMSKÉ SPOLEČNOSTI PROVOZOVATELŮM VŠECH ASIJSKÝCH TRŽNIC V ČR

Citace

     Provozovatelé a vedení Asijského obchodního centra ve Svatém Kříži na Chebsku se aktivně připojili k boji proti prodeji drog. Všichni nájemci této tržnice musí podepsat dodatek ve smlouvě, že kdykoliv, ve dne i v noci, umožní Policii ČR jakékoliv kontroly svých pronajatých stánků. Kdo dodatek k nájemní smlouvě nepodepíše okamžitě v této tržnici končí. Česko-vietnamská společnost, která již loni vyhlásila boj vietnamské narkomafii u nás, tuto příkladnou iniciativu vítá, neboť dokazuje, že sami Vietnamci provozující tržnici ve Svatém Kříži na Chebsku si nepřejí, aby kdokoliv v této tržnici drogy skladoval, nebo prodával. Zájem naprosté většiny u nás žijících Vietnamců bojovat proti drogám vyráběných a prodávaných vietnamskou narkomafií v ČR dokazuje i fakt, že se mnozí přestali bát a již přes 120 Vietnamců oznámilo na anonymní nahlašovací telefonní linku Národní protidrogové centrály výrobu, nebo prodej drog ve své komunitě. Iniciativa Vietnamců v tržnici ve Svatém Kříži na Chebsku je v souladu s 13 návrhy a doporučeními, které letos v únoru Česko-vietnamská společnost předala vládě a všem zainteresovaným ministerstvům a byly v dubnu zveřejněné v časopise Tuan tin moi, vydávaném Vietnamci, který je dodáván na všechny asijské tržnice u nás. Česko-vietnamská společnost vyzývá provozovatele všech asijských tržnic v celé ČR, aby po vzoru tržnice ve Svatém Kříži na Chebsku, neprodleně realizovali stejné dodatky nájemních smluv a s těmi, co je odmítnou podepsat okamžitě ukončili smlouvu i jakoukoliv spolupráci. Nikdo si nesmí z České republiky dělat drogovou žumpu Evropy, poškozovat naprostou většinu u nás žijících Vietnamců jenž s drogami nemají vůbec nic společného i poškozovat dobré jméno Vietnamu v Evropské unii!

V Praze: 27. 8. 2014

Marcel Winter
Předseda Česko-vietnamské společnosti
http://www.cvs-praha.cz“>www.cvs-praha.cz
mobil: 602 363 009 Celý příspěvek

CITÁT

Citace

Člověk a zejména každá vůdčí osobnost společnosti, spolku, či sdružení musí umět vidět na několik let dopředu, nikoliv jen do zítřka, aby předem odhalil budoucí problémy i upozornil na nebezpečí a dokázal je včas eliminovat. Proto Česko-vietnamská společnost aktivně otevřeně bojuje proti výrobě i prodeji drog u Vietnamců a předala státu vlastní iniciativní návrhy i doporučení.

Marcel Winter – předseda Česko-vietnamské společnosti

www.cvs-praha.cz

MINISTR ZAORÁLEK JEDNAL S VIETNAMSKÝM VÍCEPREMIÉREM

Citace

Ministři zahraničních věcí VSR a ČR Pham Binh Minh a Lubomír Zaorálek 24 7  v Praze (2)

Ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek se dne 24. července 2014 v Černínském paláci setkal s místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí Vietnamské socialistické republiky Pham Binh Minh.

Během jednání ministři zhodnotili celkový rozvoj bilaterálních vztahů a poukázali na perspektivní oblasti vzájemné spolupráce. „Velký a nevyužitý je podle mého názoru potenciál spolupráce v obchodní a ekonomické oblasti,“ řekl ministr Zaorálek. „Český export do Vietnamu sice roste, ale obchodní deficit v neprospěch ČR se i nadále prohlubuje,“ konstatoval ministr Zaorálek. V roce 2013 dosáhl český vývoz rekordních 128,9 milionů USD a deficit obchodní bilance činil 290 milionů USD. Šéf české diplomacie proto vyjádřil zájem o prohloubení spolupráce zejména v ekonomické oblasti a zvýšení objemu obchodní výměny. Požádal také vicepremiéra Minh o účinnější pomoc při řešení přetrvávajících problémů českých investorů ve Vietnamu.

Ministři hovořili i o vietnamské komunitě v České republice. „Vážíme si jejich přínosu pro rozvoj ČR, která se stala jejich domovem,“ řekl na adresu Vietnamců žijících v ČR ministr Zaorálek. „Jsou významným kulturním, společenským, ale i obchodně ekonomickým mostem mezi našimi zeměmi,“ dodal ministr.

Vicepremiér Minh potvrdil, že je vietnamská strana připravena spolupracovat v oblasti prevence a potlačování ilegální výroby drog a jejich distribuci. Připravované mezivládní dohody o spolupráci v boji proti trestné činnosti (o policejní spolupráci) a o předávání odsouzených osob by mohly být podepsány do konce roku 2014.

Partneři věnovali pozornost i oblasti lidských práv, kde ČR zaznamenala některé známky pozitivního vývoje. Ministr Zaorálek ocenil například přijetí nové vietnamské ústavy a některé další kroky, k nimž vietnamská vláda v poslední době přistoupila.

Společně se ministři ohlédli za právě ukončeným 20. zasedáním ministrů zahraničních věcí EU-ASEAN v Bruselu. Přivítali jeho závěry a vyslovili se za další prohloubení spolupráce mezi EU a zeměmi ASEAN. Vyměnili si též názory na aktuální regionální témata.

Na závěr jednání partneři podepsali Memorandum o porozumění mezi ministerstvy zahraničních věcí.

Celý příspěvek

VIETNAM – DYNAMICKÁ EKONOMIKA V ASII ( Slova místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí VSR Pham Binh Minha – Praha – 24.7.2014 )

Citace

Vietnam -dynamická ekonomika v Asii

Rád bych poslat srdečný pozdrav českým čtenářům.

Po příjezdu do krásné české země uprostřed léta, jsem byl opravdu ohromen úspěchy hospodářského rozvoje a sociální a evropské integrace, kterých jste dosáhli. Tyto výborné výsledky  přispějí k posílení role a postavení Vaší země v regionu a na mezinárodní scéně.

Pro mnoho Vietnamců je starobylá romantická Praha, příjemní čeští lidé a jejich pohostinství velmi blízká a přátelská. Vynikající filmy pro děti, filmový festival v Karlových Varech, stejně jako značka Bohemia Crystal jsou ve Vietnamu po desetiletí vyhlášené. Desítky tisíc  vietnamských úředníků, vědeckých specialistů a technických pracovníků byli vyškoleni v České republice. Po návratu do své vlasti si přinesli mnoho nezapomenutelných pocitů a vzpomínek na českou zemi a lidi. Mnoho z nich má v současné době významnou funkci na různých ministerstvech a v různých odvětvích Vietnamu, což velmi přispívá k rozvoji naší země, stejně jako přátelství mezi oběma národy. Vietnamská vláda a lid si velmi váží a vděčí za velkou a cennou podporu české vládě a lidu v době boje za národní osvobození v minulosti, stejně jako za budování země dnes. Celý příspěvek

OTÁZKA PRO MINISTRY ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ ČR A VIETNAMU

Citace

Ve čtvrtek 24. července přijme ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek místopředsedu vlády a ministra zahraničních věcí Vietnamské socialistické republiky Pham Binh Minha. Podepíší memorandum o porozumění mezi ministerstvy zahraničních věcí, které bude základem pro další spolupráci ČR a Vietnamu. Kromě ekonomické spolupráce, která může využít členství 92 milionového Vietnamu ve sdružení ASEAN jenž zahrnuje asijské státy s celkem 550 miliony obyvatel, je potřebné rozvíjet i vzájemnou kulturní spolupráci. Bohužel ČR zatím nemá s Vietnamem uzavřenou smlouvu o kulturní spolupráci, která by pomohla k reciproční výměně umělců, kulturních subjektů i výstav uměleckých předmětů. Když totiž chceme někomu porozumět, musíme jej nejdříve poznat. Proto se Česko-vietnamská společnost veřejně ptá obou ministrů zahraničních věci: Kdy bude uzavřena smlouva o vzájemné kulturní spolupráci mezi ČR a VSR? Je také nutné zlepšit spolupráci i v oblasti cestovního ruchu. Přírodní krásy včetně 1300 km písčitých mořských pláží a historické památky Vietnamu za to rozhodně stojí. Celý příspěvek

MÍSTO DROG VÍZA! (otevřený dopis ČVS všem Vietnamcům)

Citace

Vážení vietnamští přátelé!

Již 17. rok se snažím publikovat ve sdělovacích prostředcích pravdu o současném Vietnamu i o Vietnamcích žijících u nás, aby měla veřejnost objektivní informace a nevěřila z nedostatku informací lžím i pomluvám různých xenofobů a extrémistických sdružení. Dobře víte, že jsem v minulosti jako jediný v ČR podal trestní oznámení na xenofobní webové stránky, které vás i Vietnam hrubě pomlouvaly a vyzývaly veřejnost k aktivitám s cílem vašeho hromadného vystěhování z ČR zpět do Vietnamu. Podařilo se mi, že tyto internetové stránky byly zrušené. Víte také, že díky našemu 6letému zdravotně-osvětovému projektu „Pomoc přátelům“ jsme vám ve spolupráci s kolektivním členem Pojišťovnou VZP poskytli pomoc a dnes  místo dřívějších 7% zdravotně pojištěných Vietnamců je u nás již legálně zdravotně pojištěno přes 71% Vietnamců zde žijících. Jste také informováni, že jsem se loni vrátil ze svého pobytu ve Vietnamu, abych aktivně pomohl v boji proti výrobě a prodeji drog ve vaší komunitě i když mi můj náhlý návrat do ČR osobně způsobil velké finanční ztráty, například při zanechání nábytku a vybavení bytu v Hanoji. Uvědomil jsem si nebezpečí, které hrozí vám a zejména vašim dětem, díky této závažné trestné činnosti 200-300 vašich spoluobčanů, jenž si udělali z naší vlasti drogovou žumpu. Vietnamská narkomafie v ČR závažně poškozuje dobré jméno Vietnamu i vás všech a svojí kriminální činností ohrožuje život vás i vašich dětí v České republice. Proto ČVS předala letos 19. února vládě i všem zainteresovaným ministerstvům návrh 13 doporučení a konkrétních opatření k zesílení boje proti vietnamské narkomafii v ČR. Vždy budeme chránit naprostou většinu zde žijících Vietnamců, kteří s výrobou i prodejem drog nemají nic společného, aby u nás měli i se svými dětmi perspektivní, klidný a bezpečný život. Celý příspěvek