OTÁZKA PRO MINISTRY ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ ČR A VIETNAMU

Citace

Ve čtvrtek 24. července přijme ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek místopředsedu vlády a ministra zahraničních věcí Vietnamské socialistické republiky Pham Binh Minha. Podepíší memorandum o porozumění mezi ministerstvy zahraničních věcí, které bude základem pro další spolupráci ČR a Vietnamu. Kromě ekonomické spolupráce, která může využít členství 92 milionového Vietnamu ve sdružení ASEAN jenž zahrnuje asijské státy s celkem 550 miliony obyvatel, je potřebné rozvíjet i vzájemnou kulturní spolupráci. Bohužel ČR zatím nemá s Vietnamem uzavřenou smlouvu o kulturní spolupráci, která by pomohla k reciproční výměně umělců, kulturních subjektů i výstav uměleckých předmětů. Když totiž chceme někomu porozumět, musíme jej nejdříve poznat. Proto se Česko-vietnamská společnost veřejně ptá obou ministrů zahraničních věci: Kdy bude uzavřena smlouva o vzájemné kulturní spolupráci mezi ČR a VSR? Je také nutné zlepšit spolupráci i v oblasti cestovního ruchu. Přírodní krásy včetně 1300 km písčitých mořských pláží a historické památky Vietnamu za to rozhodně stojí. Celý příspěvek

MÍSTO DROG VÍZA! (otevřený dopis ČVS všem Vietnamcům)

Citace

Vážení vietnamští přátelé!

Již 17. rok se snažím publikovat ve sdělovacích prostředcích pravdu o současném Vietnamu i o Vietnamcích žijících u nás, aby měla veřejnost objektivní informace a nevěřila z nedostatku informací lžím i pomluvám různých xenofobů a extrémistických sdružení. Dobře víte, že jsem v minulosti jako jediný v ČR podal trestní oznámení na xenofobní webové stránky, které vás i Vietnam hrubě pomlouvaly a vyzývaly veřejnost k aktivitám s cílem vašeho hromadného vystěhování z ČR zpět do Vietnamu. Podařilo se mi, že tyto internetové stránky byly zrušené. Víte také, že díky našemu 6letému zdravotně-osvětovému projektu „Pomoc přátelům“ jsme vám ve spolupráci s kolektivním členem Pojišťovnou VZP poskytli pomoc a dnes  místo dřívějších 7% zdravotně pojištěných Vietnamců je u nás již legálně zdravotně pojištěno přes 71% Vietnamců zde žijících. Jste také informováni, že jsem se loni vrátil ze svého pobytu ve Vietnamu, abych aktivně pomohl v boji proti výrobě a prodeji drog ve vaší komunitě i když mi můj náhlý návrat do ČR osobně způsobil velké finanční ztráty, například při zanechání nábytku a vybavení bytu v Hanoji. Uvědomil jsem si nebezpečí, které hrozí vám a zejména vašim dětem, díky této závažné trestné činnosti 200-300 vašich spoluobčanů, jenž si udělali z naší vlasti drogovou žumpu. Vietnamská narkomafie v ČR závažně poškozuje dobré jméno Vietnamu i vás všech a svojí kriminální činností ohrožuje život vás i vašich dětí v České republice. Proto ČVS předala letos 19. února vládě i všem zainteresovaným ministerstvům návrh 13 doporučení a konkrétních opatření k zesílení boje proti vietnamské narkomafii v ČR. Vždy budeme chránit naprostou většinu zde žijících Vietnamců, kteří s výrobou i prodejem drog nemají nic společného, aby u nás měli i se svými dětmi perspektivní, klidný a bezpečný život. Celý příspěvek

VIETNAMCI NÁS PODPORUJÍ

Citace

Vazeny pane Predsedo ,
Mate pravdu co jste řekl 7. 7. v televizi Nova a v Ceskem rozhlase Plus i 10. 7. v Halo novinach.
Doufame, ze nas boj proti drogam ve vietnamske kumunite bude mit stale vetsi efekt.

Krasny den Vam preji a srdecne Vas zdravim momentalne z Hanoje.
Le Duy Ky

Ing. Le Duy Ky,CSc

Email:leduyky@seznam.cz
Mobil: +420 721 419 321

VÍTÁME ZÁVĚRY JEDNÁNÍ MINISTRŮ VNITRA ČR A VIETNAMU!

Citace

    Vítáme obě dohody vzešlé z aktivního jednání ministra vnitra Milana Chovance se svým vietnamským protějškem, jenž velmi napomohou k zesílení boje proti vietnamské narkomafii v ČR, která poškozuje u nás i v EU pověst Vietnamu i naprosté většiny zde žijících Vietnamců, kteří s drogami nemají nic společného. V našich 13 konkrétních návrzích, které jsme 19. února předali vládě ČR a všem zainteresovaným ministerstvům, je v bodu číslo 4 doslova uvedeno doporučení zvýšit počet vietnamských poradců z řad vietnamských policistů v boji proti vietnamské narkomafii v ČR. V bodě 5 jsme navrhli a doporučili vládě realizovat výkon trestu Vietnamců, zde pravomocně odsouzených za výrobu nebo prodej drog, přímo ve Vietnamu a dohodnout za výkon trestu ve Vietnamu příslušnou finanční kompenzaci vietnamské straně, protože výkonu trestu ve Vietnamu se Vietnamci nejvíce bojí. Vietnamská drogová mafie u nás by pak velmi těžko sháněla dealery nebo tzv. „zahradníky“. Musíme aktivním bojem proti vietnamské narkomafii pomáhat Vietnamcům u nás, aby si zhruba 300 kriminálníků nedělalo z ČR drogovou žumpu a aby tato závažná trestná činnost nebyla paušalizována na celou vietnamskou komunitu. Celý příspěvek

PŘEDSEDA VLÁDY ČR PODĚKOVAL ZA PROTIDROGOVOU INICIATIVU PŘEDSEDOVI ČVS

Citace

   Předseda vlády ČR Mgr. Bohuslav Sobotka v dopise poděkoval předsedovi Česko-vietnamské společnosti (ČVS) Marcelu Winterovi za 13 konkrétních návrhů, podnětů a doporučení ČVS k zesílení boje proti vietnamské narkomafii v ČR. 

   Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP), ve které je pan premiér předsedou, se bude všemi podněty ČVS podrobně zabývat. Národní protidrogový koordinátor Mgr. Jindřich Vobořil, který je výkonným místopředsedou RVKPP, bude v této věci s ČVS nadále spolupracovat.

   Děkujeme předsedovi vlády ČR panu Mgr. Bohuslavu Sobotkovi za ocenění naší iniciativy a pochopení naší snahy aktivně pomoci naprosté většině slušných Vietnamců žijících v ČR, kteří s výrobou a prodejem drog nemají nic společného, ale pomoci také i celé naší společnosti.

 Česko-vietnamská společnost – www.cvs-praha.cz

Dopis z Úřadu vlády

EXPORTNÍ PŘÍLEŽITOST PRO MLÉKAŘE

Citace

Ministerstvo zemědělství bude v Bruselu jednat, jak zastavit připravované zrušení kvót na produkci mléka v EU, protože čeští mlékaři se obávají, že budou po zrušení přidělených kvót z evropského trhu vytlačeni. V mnoha okolních zemích, například v Německu, Holandsku, Francii, nebo v Belgii se spojili výrobci a zpracovatelé mléka a své finální výrobky exportují s úspěchem do 92 milionového Vietnamu Proto ve vietnamských obchodech je krabicové čerstvé mléko z Německa, sušené mléko a sýry z Holandska, ale také francouzské a belgické máslo. Vývoz čerstvého i sušeného mléka a všech mléčných produktů do Vietnamu není EU nijak omezen. Již před třemi roky jsem nabídnul Agrární komoře, aby zorganizovala pro naše mlékaře zpracování přebytků mléka na krabicové čerstvé mléko a sušené mléko pro vývoz do Vietnamu, ale nikdo mi ani neodpověděl. Přitom vývoz mléka a mléčných výrobků do třetích zemí, tedy i do Vietnamu, je neomezený a v minulosti byl dokonce EU dotovaný.
Marcel Winter
Předseda Česko-vietnamské společnosti

PŘEDSEDU ČVS PŘIJAL NÁRODNÍ PROTIDROGOVÝ KOORDINÁTOR A MÍSTOPŘEDSEDA RVKPP

Citace

    V souvislosti s 13 návrhy a doporučeními Česko-vietnamské společnosti pro posílení boje proti vietnamské narkomafii v ČR, předanými 19. února vládě ČR a všem zainteresovaným ministerstvům, přijal předsedu Česko-vietnamské společnosti Marcela Wintera v úterý 3. června v sekretariátu Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky Mgr. Jindřich Vobořil z Úřadu vlády ČR,  který je národní protidrogový koordinátor a místopředseda Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky.

    Marcel Winter jej informoval o aktivitách Česko-vietnamské společnosti v této oblasti, ale také o smyslu i cílech 13 konkrétních návrhů a opatření Česko-vietnamské společnosti zaměřených k radikálnímu zeslabení velmi vysokého podílu výroby a prodeje pervitinu i marihuany vietnamskou narkomafií u nás. Předseda Česko-vietnamské společnosti předal národnímu protidrogovému koordinátorovi výtisk časopisu Tuan tin moi z 22. dubna vydávaném Vietnamci v ČR, ve kterém je ve vietnamštině zveřejněno všech 13 návrhů a doporučení Česko-vietnamské společnosti vládě ČR k zesílení boje proti vietnamské narkomafii v ČR. Informoval také Mgr. Jindřicha Vobořila, že březnový otevřený dopis předsedy Česko-vietnamské společnosti všem Vietnamcům v ČR, který vyzývá k pokračování i zesílení boje proti výrobě a prodeji drog ve vietnamské komunitě, si na serveru Vietinfo.eu již přečetlo přes 21 tisíc Vietnamců. Závěrem jednání Marcel Winter nabídnul Mgr. Jindřichu Vobořilovi pomoc i vzájemnou aktivní spolupráci. Národní protidrogový koordinátor Úřadu vlády ČR Mgr. Jindřich Vobořil nabídku spolupráce s Česko-vietnamskou společností uvítal a přislíbil další vzájemné setkání při řešení této závažné celospolečenské problematiky.   Celý příspěvek