TENISOVÝ TURNAJ VIETNAMCŮ: ZLATÁ RAKETA PRAHA 2015

Citace

V sobotu i v neděli 22. a 23. srpna se uskuteční na kurtech WILSON TENIS CENTRA v Modleticích u Prahy již 16. ročník celostátního tenisového turnaje vietnamské komunity v ČR „Zlatá raketa Praha 2015“ s mezinárodní účastí. Loni se tohoto turnaje zúčastnili Vietnamci ze 7 zemí EU. Tradičně bude na turnaji natáčet reportáž vietnamská televize, protože se jedná o největší tenisový turnaj Vietnamců žijících v EU a možná i na světě. Pořadatelé tenisového turnaje Svaz Vietnamců v ČR a Tenisový klub Vietnamců v Praze pořádají pro soutěžící společenský večer, který se bude konat v sobotu večer v sále restaurace Dond Do v obchodním centru Sapa v Praze. Slavnostní zahájení tenisového turnaje se koná 22. srpna v 9. hodin. O tento tenisový turnaj je mezi Vietnamci velký zájem, což dokazují fotografie z loňského ročníku. Když chceme někomu porozumět, tak ho nejdříve musíme poznat a nejlépe při sportu! 
Marcel Winter
Předseda Česko-vietnamské společnosti
BOJUJE_SE_NAPLNO SLAVNOSTNI_ZAHAJENI_TURNAJE_-_PREDSEDA_CVS_MARCEL_WINTER_POSKYTNUL_ROZHOVOR_VIETNAMSKE_TELEVIZI

STÁTNÍ TAJEMNÍK ÚŘADU VLÁDY PODĚKOVAL PŘEDSEDOVI ČVS

Citace

    Státní tajemník pro evropské záležitosti Ing. Tomáš Prouza, MBA z Úřadu vlády ČR poděkoval předsedovi ČVS Marcelu Winterovi za jeho pozornost věcem veřejným, zejména za jeho návrhy na řešení aktuální migrační situace u nás i návrhy k možnosti uplatnění uprchlíků na našem trhu práce.
 Odpověď z Úradu vlády ČR ze dne 4.8.2015

TO SNAD NEMŮŽE BÝT PRAVDA: JE 3000 VIETNAMSKÝCH DĚTÍ ZOTROČENO VE VELKÉ BRITÁNII?

Citace

malé-vietnamske-deti-novodobe-otroctvi-150x150   Web „Svobodné noviny.eu“ zveřejnil zprávu o tom, že Úřad pro drogy a kriminalitu OSN zjistil, že do Velké Británie je pašováno měsíčně až 30 vietnamských dětí, které jsou zneužity k otrocké práci. Ve zprávě tento web uvádí, že je ve Velké Británii britskými gangy zotročeno již 3000 vietnamských dětí, které končí jako novodobí otroci na konopných farmách, ale jsou také nuceny pracovat v barech, v oděvních závodech, v pánských klubech i v soukromých domech.
   To snad nemůže být pravda, že by v zemi EU docházelo k zotročování vietnamských dětí!
    Pokud je zpráva webu „Svobodné noviny.eu“ pravdivá, je nutné urychleně osvobodit 3000 vietnamských dětí z Velké Británie za pomoci veřejné demonstrace před velvyslanectvím Velké Británie v Praze a odevzdat velvyslanectví Velké Británie protestní petici s co nejvíce podpisy. Je také pak nutné svolat k tomuto případu tiskovou konferenci a obrátit se v této věci o pomoc na OSN, EU, ale také i na Scotland Yard a Interpool. Lidské hyeny zotročující vietnamské děti musí být přísně a tvrdě potrestány, ať jsou kdekoliv na světě!
Pokud není tato zpráva pravdivá, je nutné důrazně požádat redakci Svobodných novin.eu a autora zprávy o její okamžité zrušení a omluvu vietnamské veřejnosti.
V Praze: 4. 8. 2015
Marcel Winter
Předseda Česko-vietnamské společnosti
REAKCE NA  ČLÁNEK O VIETNAMSKÝCH DĚTECH V ANGLII

STÁTNÍ TAJEMNÍK POCHVÁLIL INTEGRACI VIETNAMCŮ V ČR

Citace

Právo - Tomáš Prouza _0002V deníku Právo dne 22.7. odpovídal státní tajemník Tomáš Prouza na otázky ohledně migrantů z Afriky a jejich následné budoucí integrace v ČR. Jako vzorový příklad uvedl úspěšnou integraci Vietnamců u nás. Je vidět, že naše tisková zpráva ze dne 5.7. o tom, že Vietnamci jsou příkladem integrace cizinců v ČR, kterou jsem odeslal i vládě ČR, nebyla zbytečná a dokonce tímto veřejným vyjádřením státního tajemníka byla i potvrzena. Má každodenní mnohaletá mravenčí mediální práce byla opět úspěšná, protože vyjádření státního tajemníka potvrdilo příkladnou integraci vietnamské komunity do naší majoritní společnosti celé široké veřejnosti.
Děkuji všem vietnamským obchodníkům a provozovatelům večerek i služeb v celé ČR, za jejich každodenní pracovitost, která nejvíce zvyšuje image i čest celé vietnamské komunity u nás!
Marcel Winter
Předseda Česko-vietnamské společnosti

Celý příspěvek

ČR JE V INTEGRACI CIZINCŮ PŘÍKLADEM PRO CELOU EU

Citace

   Česká republika se neoprávněně v žádných hodnoceních EU téměř neobjevuje na nejlepším prvním místě. Proto považuji za nutné veřejně upozornit na skutečnost, která dokazuje, že ČR je nejlepší v integraci cizinců ze třetích zemí v celé EU a možná i na světě. Před několika lety mne navštívil televizní štáb BBC z Londýna, který se zajímal o to, jak jsme dokázali, že se zvýšil počet občanů Vietnamu žijících v ČR ze 7 na 71 procent, kteří zde uzavřeli řádné zdravotní pojištění. Sdělili mi, že toto se zatím nepodařilo nikomu v Evropě a že ČR může být na tento úspěch právem pyšná i vzhledem k tehdejším nepokojům potomků Alžířanů ve Francii a Turků v Německu. Vysvětlil jsem jim, že naše ČVS spolu se svým kolektivním členem Pojišťovnou VZP realizovala šest roků pro Vietnamce v ČR zdravotně-osvětový projekt s názvem „Pomoc přátelům“ a navíc Pojišťovna VZP velmi pečlivě trvale sleduje připomínky ke zdravotnímu pojištění od téměř 58 tisíců Vietnamců zde žijících, ale také prostřednictvím inzerátů v časopisech vydávaných Vietnamci v ČR pravidelně informuje o nutnosti i výhodách zdravotního pojištění celou vietnamskou komunitu. Televizní štáb BBC z Londýna mi poděkoval za rozhovor, ale byl doslova v šoku, když na jejich otázku kolik má Česko-vietnamská společnost placených pracovníků a kolik peněz ročně dostává na svoji celostátní činnost od státu jsem jim po pravdě odpověděl, že jsme nikdy neměli a nemáme žádného placeného pracovníka a od státu na svoji činnost nic nedostáváme.

Celý příspěvek

BLAHOPŘÁNÍ VIETNAMSKÝM ŠKOLÁKŮM A STUDENTŮM

Citace

Blahopřeji jménem celé Česko-vietnamské společnosti všem vietnamským školákům, studentům i studentkám za jejich vynikající studijní výsledky na českých i na zahraničních školách. Svými výbornými studijními výsledky dokazujete vaši píli, studijní nadání i pracovitost, talent a také svoji zodpovědnost. Děkuji vašim rodičům, kteří se o vás vzorně starají, pomáhají vám, podporují vás, jsou vám zázemím i oporou ve vašem studiu. Vy svými výbornými studijními výsledky na základních, středních i na vysokých školách a univerzitách nejlépe reprezentujete a celospolečensky propagujete celou vietnamskou komunitu u naší veřejnosti, za což vám právem patří náš dík. Jste budoucností vašich rodičů i celé naší společnosti. Přeji vám všem hodně zdraví, štěstí, rodinné lásky, pohody, ale také moc krásné prázdniny i splnění všech vašich životních přání. Je mi ctí vám poděkovat i žít s vámi v jedné zemi. Jsem rád, že jste. S projevem díků:
Marcel Winter
Předseda Česko-vietnamské společnosti

Celý příspěvek

MEZINÁRODNÍ TURNAJ VIETNAMCŮ V BADMINTONU

Citace

 V sobotu 20. června se konal v kryté tenisové hale v Průhonicích u Prahy mezinárodní turnaj Vietnamců v badmintonu, kterého se zúčastnili reprezentanti badmintonových klubů Vietnamců z ČR, Rakouska, Vietnamu, Anglie, Polska, Německa a z Francie. Na tričkách soutěžících bylo možné vidět nápisy Praha, Brno, Hannover, Brandenburg, Berlín, Ruhr, Varšava, Vídeň, Paříž, Hanoj i další. Při slavnostním zahájení turnaje pozdravil všechny přítomné předseda Svazu Vietnamců v ČR Hoang Dinh Thang a po něm i předseda Česko-vietnamské společnosti Marcel Winter, který turnaj navštívil spolu se členem ČVS Jiřím Hruškou, který věnoval soutěžícím 6 malých a 1 větší pohár s označením „Cena přátelství“.

Celý příspěvek