Protidrogová kampaň vietnamské komunity v ČR

Dne 25.3. 2013 v Národním domě v Ústí nad Labem, v 19,30 hodin začne konference „Protidrogová kampaň vietnamské komunity v ČR“

Konferenci pořádají: vietnamské velvyslanectví, Svaz Vietnamců, Asociace Čechů vietnamského původu a Česko-vietnamská společnost.

Konference se zúčastní kromě jiného velvyslanec Vietnamské socialistické republiky, předseda Svazu Vietnamců, Předseda Asociace Čechů vietnamského původu, hejtman Ústeckého kraje, ředitel Centra pro integraci cizinů, ředitel Národní protidrogové centrály, předseda Česko-vietnamské společnosti a celá řada dalších hostů včetně poslanců a senátorů.

Jde o první mimořádně významnou  konferenci, kde vietnamská komunita se aktivně staví do čela boje proti drogové kriminalitě páchané v příhraničí. Převážná většina vietnamských občanů pracuje a žije v České republice v souladu s českými zákony. Toto jejich integrační úsilí narušují  ojedinělé skupiny Vietnamců pácháním drogové kriminality.

Vzhledem k tomu, že počítání těchto skupin výraznou měrou poškozuje nejen českou veřejnost, ale hlavně práci poctivých vietnamských obchodníků, rozhodli se hlavní představitelé vietnamské komunity aktivně bojovat proti drogové kriminalitě v úzké spolupráci s Národní protidrogovou centrálou a Policii ČR.

Ve spolupráci s ostatními organizacemi připravili projekt  vzniku Vietnamsko-české protidrogové ligy. Prezentace tohoto projektu a přihlášení se k jeho myšlenkám a cílům má za svůj hlavní cíl tato konference.

 

  1. 1.    Základní idea a stručný obsah prezentovaného projektu:

Vietnamsko-česká protidrogové Ligy (dále jen LIGA), bude  sjednocovat všechny důležité  vietnamské organizace, které chtějí účinně bojovat proti příhraniční drogové kriminalitě. a bude organizovat pojekt „Vyber správnou cestu“.

Cílem je jednoznačné veřejné odsouzení jak páchání, tak jakékoliv podpory drogové kriminality od nejvýznamnějších vietnamských institucí a osobností.

Veřejná prezentace pozitivních příkladů úspěšných vietnamských podnikatelů,  zdravého životní stylu, života bez drog,

Ukázat, že vietnamská drogová kriminalita vážně poškozuje nejen obchodní zájmy většiny poctivých Vietnamců, ale i dobré vztahy s českou majoritní společností.

Pomoci  zlikvidovat  vietnamskou příhraniční drogovou kriminalitu, a to aktivní spolupráci všech členů Ligy  a motivované veřejnosti  s Policii ČR,  jejími specializovanými útvary, s útvary městských policii, Cizineckou policii…, a to především účinnou formou anonymního nahlašování možného výskytu výroby, pěstování,distribuce a prodeje drog.

Podporovat preventivní program  Ambasády Vietnamské socialistické republiky, který rozšiřuje opatření a protidrogovou  podporu i ze strany Vietnamské socialistické republiky.

Snahou je, aby se k zásadám a k principům kampaně přihlašovali a aktivně se zapojovali všichni poctiví  Vietnamci, dále pak organizace státní správy a samosprávy z dotčených krajů; krajští, okresní a školní metodici prevence……

Vzájemné informování se o aktivitách realizovaných v rámci kampaně jednotlivými členy Ligy.

2. Obsah projektu

1. Ustanovení Veitnamsko-české protidrogové ligy. (Velvyslanectví VSR, Svaz Vietnamců, Svaz Čechů vietnamského původu, Klub Hanoj, Asociace Čechů vietnamského původu, Svaz mladých Vietnamců, Svaz vietnamských žen, Svaz drobných vietnamských podnikatelů…… a  Česko-vietnamská společnost.

  1. 2.  Uspořádání společné zahajovací konference všech účastníků Ligy a důležitých hostů ( z MV, Policie ČR, MV Spolkové republiky Německo….) se závěrečnou tiskovou konferenci.

 3. Uspořádání cílené osvětové protidrogové kampaně  „Vyber správnou cestu“:

a) formou  kulturně – tematických konferencí pořádaných v příhraničních oblastech,

b) formou multimediální kampaně s využitím masmédii  i  sociálních sítí a dalších nástrojů internetu a formou prezentace hlavních symbolů kampaně.

c) výroba a prezentace filmového spotu (krátký příběh o hledání a nalezení správné cesty pro mladého Vietnamce) na sociálních sítích, v příslušných médiích,v  televizních programech, vietnamských satelitních kanálech, na webových stránkách vietnamských organizací,  obchodních společností a podniků,

d) výroba a distribuce plakátů, letáků, inzerátů a příručky „Vyber správnou cestu“ v příhraničních oblastech s cílem dostat se do všech vietnamských podniků a domácností, škol a školských zařízení,

e) vznik a provozování webové stránky kampaně, prezentace příkladů zákonného i nezákonného jednání, naznačení správné cesty chování jednotlivce, možnost interaktivního kontaktu a předávání informací, způsoby jak a kde nahlašovat podezření na pěstování, výrobu a distribuci drog……

 V Praze dne 25.3. 2013

Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality a jeho autorem je admin. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.