Projev Jeho Excelence Đỗ Xuân Đônga, velvyslance VSR na zahájení Konference o boji proti drogám v Ústí nad Labem dne 25. března 2013

Vážený pane Hoàng Đình Thắng, předsedo Svazu Vietnamců v České republice,Vážený pane Petře Skokane, místopředsedo ekonomického výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky,

Vážený pane Jakube Frydrychu, řediteli Národní protidrogové centrály Služby kriminální policie a vyšetřování Policie České republiky (SKPV-PČR),

Vážený pane Jaroslave Kominku, zástupče hejtmana Ústeckého kraje,

Vážený pane Miloši Kusý, předsedo Česko-vietnamské společnosti,

Vážení vzácní hosté a příslušníci vietnamské komunity, kteří se účastníte dnešní konference!

Jménem vietnamského velvyslanectví v České republice vřele zdravím vážené vzácné hosty i příslušníky vietnamské komunity, zejména zástupce poboček Svazu Vietnamců v Ústí nad Labem, Chomutově, Teplicích, Mostu-Litvínově a Děčíně a děkuji vám všem, že jste se dnes shromážděli na této konferenci.

Vážení účastníci, podle sdělení ministerstva vnitra ČR drogová kriminalita ve vietnamské komunitě v České republice v současné době dosahuje vrcholného bodu. Vietnamské velvyslanectví, Svaz Vietnamců a vietnamskou komunit tento problém velmi tlačí a znepokojuje. Proto chceme zorganizovat účinné akce, aby příslušníci naší vietnamské komunity jasně pochopili skutečnou situaci a nesmírné škody působené tímto typem trestné činnosti. Dá se říct, že následky drogové kriminality postihují nejen klidný život a štěstí určitého jednotlivce či určité rodiny, ale nepříznivě dopadají na celou naši komunitu, a nejen to poškozují i generace našich dětí a vnuků a zároveň se v nich skrývá nebezpečí, že poškodí tradiční přátelské vztahy mezi vietnamským národem a Českou republikou, jež oba naše státy a národy po dlouhou dobu pracně budovaly a pěstovaly. Toto je první konference, jejímž cílem je zahájit tažení „Vietnamská komunita říká NE drogám!!“ Přeji si, aby se toto tažení nevyhnulo ani jednomu jednotlivci, ani jedné rodině, protože se týká všech Vietnamců v České republice, týká se nás všech; drogová kriminalita poškozuje nejen vztahy mezi Vietnamem a ČR, ale i vztahy ČR se zeměmi, které s ní mají společné hranice, proto se musíme společně přihlásit k odpovědnosti a společnými silami vytlačit všechny formy kriminality obecně, zvláště pak kriminalitu drogovou, a vybudovat komunitu čistou a integrovanou do společnosti.

Při svých návštěvách v jednotlivých krajích říkám našim krajanům často, že chceme-li aby naši  krajané našli v cizině stabilní živobytí a prosperitu, je k tomu zapotřebí souběhu aspoň tří podmínek:

– Za prvé jsou to historické příležitosti: takovou historickou příležitostí pro naši komunitu v České republice byla 90. léta uplynulého století, právě tak jako pro vietnamské komunity v USA, Francii atd. to byla druhá polovina 70. let a první polovina 80. let minulého století.

– Za druhé je zapotřebí pracovitosti, tvůrčí činnosti, pilného studia, využití tradičních předností vietnamského národa.

–  Třetí podmínkou, a podle mě podmínkou nejdůležitější, je právě velkorysost lidu přijímající země.. Jestliže tu žijeme takovým životem jako dnes, jestliže tu máme možnost pracovat a podnikat v prostředí rovnoprávné a zdravé konkurence, naše rodiny tu těší vyrovnanému a mírovému životu a užívají moderních a vysoce humánních vymožeností veřejného života, jestliže naše děti tu získávají kvalitní vzdělání na úrovni moderní civilizace, je to dáno velkorysostí a velkodušností lidu České republiky. Musíme si hluboce vážit pohostinnosti českého lidu, projevovat vděk českému lidu a státu za účinnou podporu a pomoc, kterou nám poskytoval  po řadu historických období, v době našeho boje za národní osvobození i v době našeho úsilí o obnovu naší země, domova vietnamského národa. Vyzývám příslušníky vietnamské komunity v České republice jako celku i přímo zde v Ústí nad Labem a přilehlých okresech, aby žili a pracovali v souladu se zákony obou našich zemí, Vietnamu i České republiky a aby úspěšným studiem, prací a výrobou stabilizovali a zvyšovali vlastní životní úroveň i životní úroveň svých rodin a aby měli možnost více přispívat k povznesení své druhé vlasti, České republiky. Nechť každý jednotlivec, každá rodina dobře plní svou povinnost vůči komunitě a vůči společnosti. Jen tak budeme mít komunitu čistou a integrovanou do společnosti, aby měla rovnoprávné postavení s ostatními národnostmi, které společně žijí na území České republiky, a aby obraz Vietnamců v očích zdejších občanů tak, aby naše děti a vnoučata se ve škole nemusely stydět za to, že vrstevníci jejich rodičů tu obchodují s návykovými látkami.

Dnes tu slavnostně zahajujeme tažení “Vietnamská komunita v České republice říká NE drogám“ s přáním vybudovat komunitu čistou od takových zlořádů a já bych rád Vám, zde přítomným váženým účastníkům a hostům sdělil, že podle návrhu nového zákona České republiky, který v brzké době schválí Senát Parlamentu České republiky, každému cizinci, který se dopustí trestmého činu obchodování s drogami, bude po projednání a pravomocném odsouzení příslušnými soudy a po vypršení trestu na svobodě zrušeno právo pobytu a bude mu zakázán vstup na území všech států Evropské unie na dobu 10 let, což bude platit pro držitele k dlouhodobému i trvalému pobytu bez rozdílu.

Dále bych Vám chtěl sdělit, že v nejbližší době ministerstvo veřejné bezpečnosti VSR a ministerstvo vnitra ČR projednají a podepíší spolu Ujednání o předání osob odsouzených za drogovou kriminalitu k výkonu trestu ve Vietnamu a podle návrhu ministerstva vnitra ČR všechny osoby, které se dopustí trestné činnosti a zejména drogové kriminality a které budou za tyto činy pravomocně odsouzeny českými soudy příslušných stupňů budou předány k výkonu trestu na svobodě do Vietnamu, přičemž veškeré výlohy s tím spojené uhradí vláda České republiky.

Já a moji kolegové budeme neustále jednat spolu s vámi, podporovat vás a usilovat spolu s vámi o to, abychom vybudovali komunitu čistou a stabilní v procesu integrace do společnosti České republiky.

Dovolte, abych poděkoval za vřelý a upřímný pozdrav pana Jaroslava Kominka, zastupujícího pana hejtmana Ústeckého kraje.

Nyní si Vás dovolím požádat, abyste vyslechli vystoupení pana Jakuba Frydrycha, ředitele Národní protidrogové centrály Služby kriminální policie a vyšetřování Policie České republiky (SKPV.PČR), který promluví na téma : Situace na poli drogové kriminality cizinců včetně Vietnamců v ČR v posledních několika letech a opatření ministerstva vnitra ČR v boji proti této kriminalitě.

Poté promluví pan Miloš Kusý, předseda Česko-vietnamské společnosti, o krocích na podporu informovanosti vietnamské komunity na celém území České republiky o prevenci a boji proti drogám.

Dále promluví pan Hoàng Đình Thắng, předseda Svazu Vietnamců v České republice. Poté budou možnost přihlásit se o slovo všichni účastníci tohoto dnešního shromáždění.

Nakonec mi dovolte, abych všem přítomným popřál hodně zdraví a štěstí a našemu shromáždění pak plný zdar.

IMG_2616 IMG_3107 IMG_2713

Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality a jeho autorem je admin. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.