NOVOROČNÍ ÚSPĚCHY ČESKO-VIETNAMSKÉ SPOLEČNOSTI

Od 1.ledna mají možnost Vietnamci získat u nás navíc i české občanství a mít dvojí občanství. Celých osm roků bojovala Česko-vietnamská společnost (ČVS) za toto právo, protože zde s námi žijí již přes padesát roků, mají zde své děti i vnoučata.
Někteří získali u nás i vysokoškolské vzdělaní, řádně podnikají ve svých firmách a jejich děti se velmi dobře učí v našich školách. Průměrný prospěch vietnamských dětí na základních školách je 1,3 a na středních školách 1,7. Přes 700 Vietnamců studuje na vysokých školách a mnozí končí studium i s tzv. červeným diplomem. Při všech povodních vždy okamžitě vybrali Vietnamci mezi sebou finanční i materiální dary pro postižené české občany celkově v hodnotě desítek milionů korun a odvezli je okamžitě lidem do katastrofou zdevastovaných oblastí. Podařilo se nám v uplynulých šesti letech díky osvětovému projektu „Pomoc přátelům“ realizovaném s naším kolektivním členem Pojišťovnou VZP, že z původních 7% je dnes již přes 71% Vietnamců legálně zdravotně pojištěno, což velmi pomohlo Vietnamcům, ale také našemu zdravotnictví. Jejich děti zde narozené se často cítí více být Čechy, než Vietnamci. Nejvíce dětí cizincům v ČR se již mnoho let narodí právě Vietnamcům, ročně až 800, což je velmi příznivé pro demografický vývoj naší země. To vše dokazuje, že se Vietnamci nejlépe ze všech cizinců integrovali do naší společnosti. Jako cizinci zde žijící však neměli možnost se plně zapojit do politického a společenského života, protože nemohli být voleni ani do místních samospráv v obcích kde žijí a měli jen povinnosti, bez jakýchkoliv práv na cokoliv a tak se ČVS snažila toto změnit. Vždy na každoroční valné hromadě ČVS v uplynulých osmi letech byly stanoveny dva hlavní cíle. Uznání Vietnamců za národnostní menšinu a umožnit těm slušným možnost získat dvojí občanství, například i pro jejich zde narozené děti, aby se zbytečně nevzdávali svého vietnamského občanství, když se chtějí plně zapojit do života u nás. Loni byli konečně Vietnamci uznáni za národnostní menšinu a letos od 1.ledna mají možnost získat navíc i české občanství, se všemi právy s tím souvisejícími. Ti, kteří jej získají (nebo již mají české občanství, když se kvůli tomu vietnamského občanství vzdali) mohou v letošním supervolebním roce volit i být voleni do samosprávných orgánů a v nich prosazovat své zájmy. Dva hlavní cíle ČVS se podařilo splnit díky významným podpůrným aktivitám organizací z vietnamské komunity v poslední době. Zejména se jedná o Svaz Vietnamců v ČR a Asociaci Čechů vietnamského původu. Před osmi lety se nám mnozí smáli a tvrdili, že se to nikdy nepodaří.
Před pěti lety jsme iniciovali jednání na velvyslanectví VSR v Praze, kterého se zúčastnili i zástupci všech vietnamských organizací u nás, s cílem začít bojovat proti pěstování konopí a výrobě drog Vietnamci v ČR. Opět jsme slyšeli, že se Vietnamci budou bát narkomafie a nikdy nic se i v tomto směru nepodaří Loni se ČVS stala nositelem dotace ministerstva vnitra pro projekt „Stop drogám“ se zaměřením na Vietnamce v příhraničních oblastech se SRN a Rakouskem, kam směřuje od nás marihuana a pervitin vietnamské narkomafie. Realizačnímu týmu projektu „Vietnamsko-české protidrogové lize“ se podařilo, že již přes 70 slušných Vietnamců nahlásilo na anonymní telefonní linku pěstírny marihuany, výrobu nebo prodej pervitinu. Spolu s velvyslanectvím VSR v Praze, Svazem Vietnamců v ČR a s Asociací Čechů vietnamského původu se podařilo překonat u prvních sedmdesáti Vietnamců strach z narkomafie a začít aktivně bojovat proti výrobě a prodeji drog v jejich komunitě. Je nyní nutné tyto statečné Vietnamce podpořit a boj proti drogám ve vietnamské komunitě zesílit, useknout chapadla vietnamské narkomafii, která ovládla drogový trh u nás a kvůli obrovským ziskům z této závažné trestné činnosti si dělá z naší země drogovou žumpu Evropy. Stížnosti na drogy od Vietnamců z ČR již poslalo Německo a Rakousko, je to tedy veřejný problém EU. Proto jsem se po sedmiměsíčním pobytu ve Vietnamu vrátil zpět domů, abych inicioval zesílený boj proti vietnamské narkomafii v ČR a opět vedl ČVS i v tomto projektu, pro ochranu naprosté většiny Vietnamců zde žijících, kteří s drogami nemají nic společného. V zájmu ČR i VSR, ale i našich dětí a všech slušných Vietnamců u nás, musíme vietnamskou narkomafii v ČR zlikvidovat. Připravil jsem soubor osmi konkrétních opatření, které ČVS 6.prosince představila na tiskové konferenci v Praze a jsou uvedené na našem webu www.cvs-praha.cz. ČVS je po ustavení nové vlády předá premiérovi i jednotlivým ministrům, kterých se týkají. Jedním z navržených opatření pro naše ministerstvo vnitra jsou i namátkové policejní kontroly zejména na hraničních přechodech do SRN, Rakouska, ale také do všech ostatních sousedních zemí, zaměřené na převoz drog nebo financí za drogy. Měly by se však týkat i železnice a pěších přechodů. Dne 1.ledna bavorský ministr vnitra Joachim Herrmann oznámil, že policie této největší spolkové země zintenzivní pátrání, kdy policisté i v civilu a v civilních autech budou kontrolovat osoby a vozidla v pásmu u bavorsko-české hranice, s cílem zamezit přepravu pervitinu od nás do Německa. To dokazuje, že soubor konkrétních opatření ČVS pro boj s vietnamskou narkomafií u nás (je největším výrobcem a distributorem pervitinu v ČR), je aktuální, potřebný, smysluplný a dokonce v oblasti navržených kontrol shodný s opatřením, které oznámil bavorský ministr vnitra. 
Vietnamské komunitě u nás budeme i nadále pomáhat v integraci do naší společnosti, děláme to celostátně již 16 let. Proti několika stovkám Vietnamců, často zneužitých vietnamskou narkomafií, kteří kazí pověst Vietnamu i Vietnamců u nás i v EU, budeme svými iniciativami bojovat. 
Marcel Winter
Předseda Česko-vietnamské společnosti
Mobil: 602 363 009

Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality a jeho autorem je Miloš Kusý. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.