VIETNAM – DYNAMICKÁ EKONOMIKA V ASII ( Slova místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí VSR Pham Binh Minha – Praha – 24.7.2014 )

Vietnam –dynamická ekonomika v Asii

Rád bych poslat srdečný pozdrav českým čtenářům.

Po příjezdu do krásné české země uprostřed léta, jsem byl opravdu ohromen úspěchy hospodářského rozvoje a sociální a evropské integrace, kterých jste dosáhli. Tyto výborné výsledky  přispějí k posílení role a postavení Vaší země v regionu a na mezinárodní scéně.

Pro mnoho Vietnamců je starobylá romantická Praha, příjemní čeští lidé a jejich pohostinství velmi blízká a přátelská. Vynikající filmy pro děti, filmový festival v Karlových Varech, stejně jako značka Bohemia Crystal jsou ve Vietnamu po desetiletí vyhlášené. Desítky tisíc  vietnamských úředníků, vědeckých specialistů a technických pracovníků byli vyškoleni v České republice. Po návratu do své vlasti si přinesli mnoho nezapomenutelných pocitů a vzpomínek na českou zemi a lidi. Mnoho z nich má v současné době významnou funkci na různých ministerstvech a v různých odvětvích Vietnamu, což velmi přispívá k rozvoji naší země, stejně jako přátelství mezi oběma národy. Vietnamská vláda a lid si velmi váží a vděčí za velkou a cennou podporu české vládě a lidu v době boje za národní osvobození v minulosti, stejně jako za budování země dnes.

V příštím roce 2015 naše dvě země oslaví výročí 65 let od navázání diplomatických vztahů. Během posledních 64 let se vztahy mezi Vietnamem a Českou republikou v mnoha oblastech vždy posilovaly a rozvíjely. Obě země si navzájem vyměnily návštěvy na nejvyšší úrovni, navzájem úzce a efektivně spolupracují na mezinárodních fórech, jako je Organizace spojených národů, ASEM, ASEAN – EU atd. Co se týká spolupráce v oblasti obchodu je Česká republika jedním z předních partnerů Vietnamu ve střední a východní Evropě s obratem téměř 240 milionů dolarů v roce 2013  (což je zvýšení o 12% oproti roku 2012). V současné době Česká republika zařadila Vietnam na seznam 12 prioritních trhů exportní strategie v letech 2012-2020. Co se týká investic, Vietnam přilákal z České republiky přímé zahraniční investice asi za 64 milionů dolarů. V současné době obě strany aktivně  implementují výsledky dohodnuté na čtvrtém zasedání smíšené komise o hospodářské  spolupráci Vietnamu a České republiky, které se konalo v Hanoji v květnu 2014. V oblasti vzdělávání jsou v současnosti stovky vietnamských studentů, kteří studují v České republice dle smlouvy mezi oběma vládami, stejně jako další samostatní platící studenti. Vietnamská komunita s více než 60.000 lidmi, kteří žijí a pracují v České republice se snaží přispívat k přátelství a rozvoji obou zemí.

Vietnam leží na důležité geografické a politické křižovatce v Asii a Pacifiku s dynamickým rozvojem. Avšak Vietnam není známý jenom jako brána a důležité spojení v regionu, ale také jako atraktivní turistická destinace s kulturním dědictvím a krásnou přírodou a s dlouhou historickou tradicí vietnamského národa. Vietnam se rozvíjí s průměrným hospodářským růstem ve výši téměř 7% za rok v období téměř 30 leté „reformy“. Vietnam je dnes dynamickým hospodářstvím, s obchodním trhem s více než 90 milióny spotřebitelů s rostoucími příjmy. Díky stabilnímu politickému a sociálnímu prostředí má Vietnam mladou a silnou pracovní sílu v období „zlaté“ populace s 60% lidí v produktivním věku. Vietnam byl oceňen jako atraktivní destinace pro investice s celkovým kapitálem příjmů zahraničních investic, který dosáhl v červnu 2014 asi 240 miliard dolarů. Vietnamská vláda modernizuje a rozvíjí vysoce kvalifikované lidské zdroje. My aktivně přezkoumáváme a měníme právní předpisy s cílem zdokonalit tržní hospodářství, podporovat hospodářskou restrukturalizaci a reformy tempa růstu s cílem zvýšit hospodářskou sílu, zlepšit investiční prostředí a vytvořit příznivé podmínky pro zahraniční investory, aby mohli dlouhodobě, udržitelně a efektivně podnikat ve Vietnamu.

Jako spolehlivý partner a odpovědný člen mezinárodního společenství se Vietnam aktivně integruje a přispívá k budování komunity ASEANu, v letech 2014 – 2016 byl zvolen s důvěrou do Rady pro lidská práva OSN, v současnosti od roku 2014 do roku 2016  Vietnam předsedá Radě pro lidská práva OSN a také předsedá Radě Guvernérů Mezinárodní agentury pro atomovou energii  (MAAE) s funkčím obdobím od roku 2013 do 2014; Vietnam podporuje spolupráci s APEC, ASEM a dalšími multilaterálními fóry. Vedle plnění závazků WTO a podepsané dohody o volném obchodu (FTA), jednáme také o šesti dohodách o volném obchodu s předními světovými ekonomickými centry, jako jsou dohody o Trans tichomořském partnerství Ocean (TPP), dohoda o hospodářském partnerství (RCEP), dohoda o volném obchodu s EU a Jižní Koreou atd. Po dokončení 14 dohod o volném obchodu (FTA) s vyhlídkou do roku 2020, se Vietnam stane důležitým článkem se síťí širokých ekonomických vazeb s 55 partnery, včetně 15 zemí G20.

Vietnam považuje tradiční české přátele za spolehlivé partnery v Evropské unii (EU). Během této návštěvy České republiky bychom si přáli posílit a prohloubit hospodářskou spolupráci, v oblasti obchodu a investic mezi oběma zeměmi. V blízké době hospodářská spolupráce mezi Vietnamem a Českou republikou v oblasti obchodu, investic a cestovního ruchu se bude i nadále rozvíjet po podepsání dohody o volném obchodu (FTA) mezi Vietnamem a EU. Věřím, že na tomto pevném základu, který byl vybudován v průběhu posledních 64 let, se tradiční přátelské vztahy mezi oběma zeměmi dále účinně prohloubí ve prospěch našich dvou národů. Vietnam Vás zve k prozkoumání investičních příležitostí, podnikání a návštěvě nekonečné krásy naší země.

Pham Binh Minh

Místopředseda vlády

a ministr zahraničních věcí VSR

Ministři zahraničních věcí VSR a ČR Pham Binh Minh a Lubomír Zaorálek 24 7  v Praze (2) Ministři Pham Binh Ninh a Lubomír Zaorálek podepsali memorandum o spolupráci  (2)

Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality a jeho autorem je Miloš Kusý. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.