Spolupráce vietnamské pošty se zahraničím

Spolupráce vietnamské pošty se zahraničím – tisk známek v zahraničí (50. – 80. léta 20. stol.)

Známka v nominální hodnotě 150 đongů (Povrchový důl na antracit v Cam Pha) z roku 1959, autorem je Bui Trang Chuoc, známka byla vytištěna ocelotiskem v Československu.

Známka ve stejné nominální hodnotě 150 đ (Strojírenský závod v Hanoji) od téhož autora, byla vytištěna opět ocelotiskem v Československu v roce 1958.

2 velmi zdařilé známky (Sklizeň – úroda) z roku 1958 o nominální hodnotě 150 a 500 đongů, jedna v provedení šeříkově červené barvě a druhá v okrově žluté barvě. Obě známky jsou opět vytištěny ocelotiskem v Československu a jejich autorem je Le Pha.

(Známky viz na konci textu)

Tyto 4 vietnamské známky jsou jediné, které byly vytištěné v Československu, později vietnamská pošta využívala pomoci jiných zemí, konkrétně Maďarska, Kuby, bývalého Sovětského svazu a v jednom případě Polska. Většina vietnamských známek byla ale tištěna již jinou technikou, většinou ofsetem.

Zde ukázka série tropického ovoce z roku 1969 (ofset, Nguyen Hiep, tisk Maďarsko).

(Známky viz na konci textu)

Tato série z roku 1969 s partyzánskou tématikou (jedná se o obrazy bojovníků Národní fronty osvobození od malířů Co Tan Long Chaua, Le Van Chuonga a Nguyen Phuong Ðonga) byla vytištěna v bývalém Sovětském svazu. Autorem známek je Nguyen Hiep a známky byly vytištěny ofsetem.

(Známky viz na konci textu)

Další série známek, vydaná roku 1970 (na emisi je uveden letopočet 1969, zřejmě z důvodu přípravy této série v tomto roce), je jediná série, kterou Vietnam vydal ve spolupráci s Polskem. Na známkách se podíleli Trinh Quoc Thu, Le Huy Toan a Tran Luong, z polských autorů pak Z. Kowalski, E. Tirdiszek, B. Kowalska a J. Miller. Tisk série byl proveden v Polsku a to ocelotiskem.

Poslední ukázka vietnamské série vytištěné v zahraničí je následující. Jedná se o sérii zvířat z roku 1988, která byla vytištěna ofsetem na Kubě, autorem známek je Nguyen Hiep.

Jak je patrné z let vydání jednotlivých, zde namátkově uvedených emisí, vydání těchto vietnamských známek v zahraničí bylo většinou v 50. letech a zejména pak v dobách válečných, kdy ostatní země bývalého  východního bloku se snažily ulehčit velmi tíživé hospodářské situaci za americké války i po ní, v době různých embarg vůči Vietnamuze strany některých západních zemí a Číny za svržení genocidního polpotovského režimu. Ve druhé půli 80. let a zejména od 90. let se situace začala zlepšovat natolik, že dnes vietnamská pošta spolupracuje se zahraničními poštami jinak. Vlastní známky vietnamská pošta již tiskne doma, protože v současnosti má k dispozici moderní tiskárny, zakoupené v zahraničí a kvalita vietnamských známek tomu odpovídá.

(Vydávání známek v zahraničí není zase tak zcela neobvyklé, například bývalá Mongolská lidová republika si za éry východního bloku nechala mongolské známky výhradně tisknout v Budapešti a některé africké země si dodnes nechávají známky tisknout v bývalých koloniálních metropolích, například v Paříži).

 Vydávání známkových emisí ve spolupráci se zahraničím

Se zahraničím vietnamská pošta spolupracuje v současné době například vydáváním společných emisí nebo emisí s podobným tématem, což bude uvedeno na několika příkladech. A i tady nejdříve zabrousíme trochu do historie. Úplně první společná emise s jinými zahraničními poštami vyšla již roku 1965, kdy země tehdejšího východního bloku vydaly společné vydání známky k zasedání ministrů pošt a spojů tehdejších socialistických zemí, které se konalo v Pekingu. Zde na ukázku známka Vietnamu (jedna z mála, která byla vytištěna v Číně) a Rumunska. Na vydání této známky se podílely pošty celkem 12  zemí (dále Albánie, Bulharsko, Československo, Čína, KLDR, Maďarsko, Mongolsko, býv. NDR, Polsko a býv. SSSR), přičemž grafické provedení bylo u jednotlivých zemí trochu odlišné, v čem se známky shodovaly, byla silueta K. Marxe a V. I. Lenina. (Nejpodobnější bylo provedení známek Albánie, Číny, KLDR, Rumunska, SSSR a Vietnamu).

Pak uplynulo několik desetiletí a teprve začátkem 21. století vydala vietnamská pošta ve spolupráci s poštou Korejské republiky (Jižní Korea) v roce 2002 2 známky k 10. výročí navázání diplomatických styků. Známky znázorňují pagodu Mot Cot v Hanoji a pagodu Dabo v Soulu. Autoři známek jsou Hoang Thuy Lieu, Vu Kim Lien a korejský autor So-jeong.

Ve stejném roce vietnamská pošta vydala sérii známek, znázorňující vegetaci rostoucí v Ha Longu, v zátoce na severu země. Autorem známek je Ðo Lenh Tuan, ale na sérii se podílela i Wendy Gibbs, členka Mezinárodní unie pro ochranu přírody (IUCN – International Union for Conservation of Nature), jinak spoluautorka publikace „Divoké rostliny v zátoce Halong – Wild plants of Ha Long Bay“, dalším spoluautorem publikace je Nguyen Tien Hiep (IUCN 2000).

V roce 2007 vietnamská pošta vydala ve spolupráci s poštami Sdružení zemí jihovýchodní Asie (ASEAN) sérii, propagující jednotlivá hlavní města zemí ASEAN. Na sérii se kromě vietnamského autora Hoang Thuy Lieua podíleli Udom Niyomthum (Thajsko), Ricard Allen Bron (Filipíny), Zaw Htoo Aung (Barma – Myanmar), Vongsavanh Damlong Souk (Laos), Om Sam Ath (Kambodža), studio Blue Apples Consultancy (Singapur), studio Reign Associates Sdn Bhd (Malajsie), studio Tim Kreatif Pos (Indonésie) a neuvedený autor z Bruneje. Každá ze zemí ASEAN vydala sérii se stejnými motivy, pouze zarámování série každá země pojala jinak. Protože není účelem tohoto článku uvést všechny varianty, tak alespoň ukázka ze dvou zemí: Vietnam (vlevo) a Kambodža.

 

V roce 2008 vietnamská pošta vydala společné emise s poštami Francie, Argentiny a Singapuru.

S poštou Francie vydala 2 známky, které znázorňují vietnamskou zátoku Ha Long (francouzsky Baie d‘Along) a francouzské městečko Bonifacio, které se rozprostírá na 70 metrů vysoké křídové skále na nejjižnějším cípu Korsiky, zhruba 12 km od Sardinie. Autorem obou známek je vietnamský malíř a grafik Vu Kim Lien.

S poštou Argentiny vydala vietnamská pošta 2 známky, znázorňující typické rostliny obou zemí, které jsou symbolem Vietnamu (lotosový květ Nelumbo nucifera) a Argentiny (Ceiba chodatii z čeledi Bombacaceae, která se řadí mezi textilní rostliny). Autory známek jsou Vo Luong Nhi a Martín Comoglio.

S poštou Singapuru vydala vietnamská pošta nádherné známky tropického ovoce a to durianu (Durio zibethinus) a dračího plodu (Hylocereus undatus z čeledi kaktusovitých). Autorem durianu je singapurský autor Tze Ngan, autorem dračího plodu vietnamský autor Nguyen Du.

V roce 2012 vietnamská pošta vydala ve spolupráci s poštou Laoské lidově demokratické republiky 2 známky, které odkazují na společné revoluční hnutí v minulosti, kdy protikoloniální i protiimperiální odboj vedly společně Viet Minh a Pathet Lao. Autorem známek je vietnamský autor Vo Luong Nhi.

V roce 2013 vietnamská pošta opětovně navázala spolupráci s poštou Singapurské republiky i s poštou Francouzské republiky.

Se Singapurem vydala sérii 2 známek drůbeže, žijící v zemích jihovýchodní Asie, tato série byla vydána na počest 40. výročí navázání diplomatických styků mezi Singapurem a Vietnamskou socialistickou republikou. Autorem známky o hodnotě 2 000 đongů (ve vietnamské verzi) je singapurský autor Eug Siak Loy a autorem známky o hodnotě 10 500 đongů je vietnamský autor To Minh Trang.

S poštou Francouzské republiky vydala společnou emisi věnovanou významnému francouzsko-švýcarskému lékaři a vědci Alexanderu Yersinovi (1863 – 1943), jenž působil mimo jiné na území dnešního Vietnamu, jeden z mála Evropanů, který léčil místní lidi v době kolonialismu (!), byl prvním nejvyšším představitelem Hanojské lékařské univerzity, založil město Ða Lat a naučil se vietnamsky, takže mohl komunikovat s místními obyvateli bez problémů. V roce 2013 měl jak kulaté výročí narození, tak i úmrtí. Zemřel poblíž Nha Trangu, kde je také pohřben. Na tvorbě těchto známek se podíleli autoři Y. Beaujard (Francie) a Nguyen Du (Vietnam)

.

V roce 2015 se vietnamská pošta podílela na vydání společné emise zemí ASEAN, přičemž byl použit jednotný obrázek. Vietnamskou známku zhotovil Vu Kim Lien. Zde ukázka známky Vietnamu a Malajsie.

Tuto známku vydalo všech 10 členských zemí ASEANu.

V roce 2016 spolupracovala vietnamská pošta s poštou Thajského království a s poštou Portugalské republiky.

V roce 2016 uplynulo 40 let navázání diplomatických styků mezi Vietnamskou socialistickou republikou a Thajským královstvím, u této příležitosti pošty obou zemí vydaly společnou emisi poukazující na podobnost kultury v divadelnictví (znalci poznají, že u vietnamského divadla se jedná o loutky unikátního vodního divadla). Autory známek jsou Nguyen Du a Vu Kim Lien (známka v hodnotě 3 000 đongů ve vietnamské verzi) a Pisit Prasitthanadoon z Thajska (10 500 đongů). V thajské verzi jsou obě známky za 3 bahty.

 

Vietnamská pošta ve spolupráci s portugalskou poštou vydala sérii 2 známek, které poukazují na dávné styky portugalských kupců s dnešním územím Vietnamu (je známo, že portugalští kupci zanechali své stopy ve starobylém městečku Hoi An – dříve Phai Pho – ve střední části Vietnamu). Na tvorbě známek se podílel vietnamský autor To Minh Trang a portugalské studio Design & etc.

 V roce 2017 pošty zemí ASEAN vydaly známky k 50. výročí založení této organizace. Každá země vydala na známce svou typickou rostlinu, u Vietnamu to byl lotos, například u Laosu či u Filipín to byl květ plumérie (frandžipánie) apod. Zde ukázky známek Vietnamu a Laosu. (Autorem vietnamské známky je To Minh Trang). Jako jediná země ze zemí  ASEANu se na emisi nepodílel Brunej.

V roce 2018 vietnamská pošta vydala emisi 2 známek ve spolupráci s poštou Indické republiky. Tato emise znázorňuje 2 významné stavby, ve Vietnamu pagodu Pho Minh (známka v hodnotě 10 500 đongů ve vietnamské verzi) – autoři známky jsou Nguyen Du a Ðo Lenh Tuan, v Indii pak stúpu Sanchi, autorem známky je indický umělec Brahm Prakash (známka v hodnotě 3 000 đongů ve vietnamské verzi).

V roce 2019 jednotlivé země  ASEANu vydaly známky svých typických krojů. Autorem vietnamské známky, která znázorňuje typický tradiční kroj, je Pham Trung Ha. Zde je ukázka vietnamské známky a indonéské známky.

V roce 2020 vydala vietnamská pošta emisi 2 známek v součinnosti s poštou Kubánské republiky. Jedná se o známky znázorňující památky UNESCO jak v Hanoji, tak v Havaně. Autorem známky v hodnotě 10 000 đongů (ve vietnamské verzi) je To Minh Trang, autorem známky v hodnotě 4 000 đongů (ve vietnamské verzi) je kubánský autor M. R. Roberto. (Kubánská pošta obě známky vydala v hodnotě po 85 pesos).

Podle www.delcampe.net, www.colnect.com, www.vietnamstamp.com.vn, www.vietstamp.net a

dalších filatelistických zdrojů a materiálů zpracoval Ing. Jiří Homola

              

Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality a jeho autorem je Miloš Kusý. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.