MÍSTO DROG VÍZA! (otevřený dopis ČVS všem Vietnamcům)

Vážení vietnamští přátelé!

Již 17. rok se snažím publikovat ve sdělovacích prostředcích pravdu o současném Vietnamu i o Vietnamcích žijících u nás, aby měla veřejnost objektivní informace a nevěřila z nedostatku informací lžím i pomluvám různých xenofobů a extrémistických sdružení. Dobře víte, že jsem v minulosti jako jediný v ČR podal trestní oznámení na xenofobní webové stránky, které vás i Vietnam hrubě pomlouvaly a vyzývaly veřejnost k aktivitám s cílem vašeho hromadného vystěhování z ČR zpět do Vietnamu. Podařilo se mi, že tyto internetové stránky byly zrušené. Víte také, že díky našemu 6letému zdravotně-osvětovému projektu „Pomoc přátelům“ jsme vám ve spolupráci s kolektivním členem Pojišťovnou VZP poskytli pomoc a dnes  místo dřívějších 7% zdravotně pojištěných Vietnamců je u nás již legálně zdravotně pojištěno přes 71% Vietnamců zde žijících. Jste také informováni, že jsem se loni vrátil ze svého pobytu ve Vietnamu, abych aktivně pomohl v boji proti výrobě a prodeji drog ve vaší komunitě i když mi můj náhlý návrat do ČR osobně způsobil velké finanční ztráty, například při zanechání nábytku a vybavení bytu v Hanoji. Uvědomil jsem si nebezpečí, které hrozí vám a zejména vašim dětem, díky této závažné trestné činnosti 200-300 vašich spoluobčanů, jenž si udělali z naší vlasti drogovou žumpu. Vietnamská narkomafie v ČR závažně poškozuje dobré jméno Vietnamu i vás všech a svojí kriminální činností ohrožuje život vás i vašich dětí v České republice. Proto ČVS předala letos 19. února vládě i všem zainteresovaným ministerstvům návrh 13 doporučení a konkrétních opatření k zesílení boje proti vietnamské narkomafii v ČR. Vždy budeme chránit naprostou většinu zde žijících Vietnamců, kteří s výrobou i prodejem drog nemají nic společného, aby u nás měli i se svými dětmi perspektivní, klidný a bezpečný život.

 Je ovšem skutečně nutné společnými silami pokračovat v boji proti výrobě i prodeji drog ve vaší komunitě a omezit tuto celospolečensky nebezpečnou trestnou činnost opravdu na minimum. Víte také, že jsem v posledních osmi letech bojoval za uznání vietnamské národnostní menšiny v ČR i za možnost získání dvojího občanství, zejména pro vaše zde narozené děti. Obojí se díky aktivitám i dalších sdružení, či spolků podařilo realizovat a dnes obě tyto možnosti máte. Slibuji vám všem, že pokud se nám společně podaří snížit výrobu a prodej drog ve vaší komunitě na minimum, budu aktivně prosazovat, aby se zlepšila vízová politika ČR a přestala platit dosavadní omezení. Bez značné likvidace výroby a prodeje drog Vietnamců u nás, to však není možné.

Chci vám ještě více aktivně pomáhat, aby se vám u nás žilo co možná nejlépe a měli jste co možná nejméně problémů i starostí. Proto v případě vašeho zájmu a spolupráce rád vyhovím mnohým z vás z celé ČR, kteří jste mne o to v poslední době požádali a otevřu pro vás informační centrum – kancelář „ombudsmana pro Vietnamce v ČR“ v Praze.  Zde bych komukoliv z vás rád konkrétně pomáhal a prosazoval vaše přání i připomínky u státních orgánů ČR i v Parlamentu ČR. Pokud si to, jak mi voláte i píšete emaily, opravdu přejete, je nutné předem zajistit potřebné finanční prostředky na provoz této kanceláře. Stačí, když každý desátý Vietnamec žijící u nás věnuje ročně na provoz tohoto centra 100,- Kč. Pokud se vám podaří potřebné provozní finanční prostředky zajistit rád budu aktivním  „ombudsmanem“ vás všech a pomáhat vám i vašim dětem v životě u nás.

 Můžeme společnými silami mnohé napravit, vylepšit i změnit Musíme všichni umět hledět do budoucnosti, ne jen do zítřka. Musíme stále mít na paměti potřeby všech 60 tisíc Vietnamců u nás, nikoliv vidět jen sami sebe a nesmíte čekat, že to bez vaší pomoci někdo za vás udělá. Základem ovšem je maximálně zlikvidovat výrobu a prodej drog ve vaší komunitě. Teprve pak můžeme společně prosazovat to, co si všichni už mnoho let přejete, lepší vízovou politiku ČR pro Vietnamce, tedy i pro vaše rodinné příslušníky a přátele ve Vietnamu. 

V Praze: 20.července 2014

Marcel Winter

Předseda Česko-vietnamské společnosti

www.cvs-praha.cz

Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality a jeho autorem je Miloš Kusý. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.