Vietnamsko–česká protidrogová liga

Vážení přátelé,

žijeme spolu na jedné planetě, na světě, který je protkán stále dokonalejšími možnostmi cestování, přenosů informací, výroby, ekonomiky i zábavy na straně jedné, ale kde zároveň mají stále velkou váhu i základní potřeby, kterými je provázeno lidstvo odnepaměti. Těmito základními potřebami je víra v dobro, v lásku, poctivost, přátelství a ochota si vzájemně pomáhat.

SPRÁVNÁ CESTA

Vietnam a Česká republika leží sice na rozdílných kontinentech a mají odlišnou historii, ale vzájemné poznání obou kultur i obou zemí by mělo směřovat především ke vzájemnému obohacení a k pěknému a harmonickému soužití dobrých a slušných lidí.

Česká republika je již řadu let novým domovem pro tisíce Vietnamců a také již tisíce Čechů měly možnost poznat krásy současného Vietnamu. Výrazem přátelské vůle je i množství Česko-vietnamských společností, které vznikly.

Bylo by obrovskou chybou, kdybychom dopustili narušení tohoto krásného a prospěšného přátelství nějakou nelegální a škodlivou činností, jakou se v poslední době stala výroba a distribuce omamných látek – drog. Tento novodobý mor, který rozkládá především psychiku a morálku mladých lidí, nepatří do slušné společnosti a Česká republika má mnoho možností, jak se proti takovému zlu postavit.

Ze zkušenosti víme, že lépe, než se vyrovnávat s následky zla, je zlu přímo předcházet. Je mnoho cest, jak naplnit svůj život a každý má právo volby. Není třeba jít za snadným ziskem cestou zločinu. K radosti ze života vedou tisíce drobných radostí, které mají původ v našich citech, v naší tvořivosti, v našich rodinách i v naší pospolitosti. Proto vznikla i Vietnamsko-česká protidrogová liga. Jejím cílem je pomáhat najít správnou cestu těm, kdo bloudí v nástrahách dnešního světa. Odměnou nám všem budiž šťastný pocit, že žijeme spolu poctivě a čestně na tomto krásném světě.

jménem Vietnamsko-české protidrogové ligy

Karel Šebek