VIETNAMCI POSÍLÍ NÁŠ PRACOVNÍ TRH

 Již 6. června zahájí velvyslanectví ČR v Hanoji přijímání žádostí (emailem) k vydávání zaměstnaneckých karet Vietnamcům, pro získání povolení dlouhodobého pracovního pobytu v ČR za účelem zaměstnání. Zatím pouze v omezeném množství podle kvót, které od naší vlády obdrží. Na srpen je povoleno 200 pracovních víz pro Vietnamce. Vládou stanovené kvóty počtu zaměstnaneckých karet vycházejí především z kapacitních možností konzulátu ČR v Hanoji. Protože požadavky zaměstnavatelů u nás jsou mnohem vyšší opět žádáme, aby byl rychle personálně posílen náš konzulát v Hanoji a zřízen generální konzulát v Hočiminově Městě.

Výhodné pro vietnamské zájemce bude, že již nebudou muset marně telefonovat, čekat zbytečně mnoho hodin na chodníku před našim konzulátem v Hanoji, nebo uplácením se zadlužovat u zprostředkovatelů, protože se nyní budou sami přihlašovat emailem. Konzulát ČR navštíví, až obdrží v odpovědi termín přijetí.
Ve Vietnamu žije přes tisíc lidí, kteří u nás v minulosti vystudovali vysoké školy a někteří z nich by se rádi k nám vrátili na určitý čas pracovat, nebo vést pracovní skupiny svých krajanů, ale také přes 200 tisíc Vietnamců mnoha profesí, jenž u nás dříve úspěšně pracovali. Nabízíme zájemcům praktické rady a možnost předem si přímo ve Vietnamu své potřebné budoucí kmenové zaměstnance vybrat i za pomoci praktických zkoušek.
Jsme rádi, že vládní zákaz vydávání pracovních víz pro všechny Vietnamce byl zrušen, protože tato aktuální náprava pomůže našim zaměstnavatelům, naší ekonomice i k prohloubení hospodářské spolupráce ČR s Vietnamem. Je to pěkný dárek k blížícímu se 70. výročí navázání vzájemných diplomatických vztahů. 
Marcel Winter
Čestný předseda Česko-vietnamské společnosti
https://www.mzv.cz/hanoi/cz/viza_a_konzularni_informace/vizove_informace/dlouhodoba_viza_a_povoleni_k_pobytu/podavani_zadosti_o_zamestnanecke_karty.html

Podávání žádostí o zaměstnanecké karty

S odkazem na aktuální rozsudek Nejvyššího správního soudu 9 Azs 74/2019 – 31 mění MZV ČR stávající podmínky registrace a náběru žádostí o povolení k  dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání (zaměstnanecké karty).

Náběr žádostí o zaměstnanecké karty byl doposud dočasně pozastaven usnesením Vlády ČR ze dne 18. 7. 2018 č. 474. V návaznosti na citovaný rozsudek Nejvyššího správního soudu bude náběr žádostí o povolení k pobytu za zaměstnaneckých karet obnoven s povinným předchozím objednáním prostřednictvím emailu. Žadatelé se budou objednávat prostřednictvím e-mailové adresy zamkarta_hanoi@mzv.cz spravované Vízovým odborem MZV ČR.

Dne  6. června 2019  ve  14 hod. vietnamského času bude zahájeno objednávání k podání žádostí o povolení k  dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání na měsíc srpen 2019. Kapacita zastupitelského úřadu na měsíc srpen čítá 200 míst.

V měsíci červnu a měsíci červenci 2019 budou zpracovávány žádosti, které již byly zastupitelskému úřadu doručeny dříve a které musí být zpracovány v rámci výkonu konkrétních rozsudků. Upozorňujeme, že do předmětu zaslaného e-mailu  je zapotřebí uvést jedinečné číslo cestovního pasu žadatele. 

Na e-maily, které budou mít v předmětu zprávy uvedeny jiné informace než samotné číslo cestovního pasu a na e-maily, které budou doručeny do e-mailové schránky zamkarta_hanoi@mzv.cz před zahájením objednávání (tedy před stanoveným dnem a hodinou) a na vícečetné e-maily zaslané jedním žadatelem nebude brán žádný zřetel a budou považovány za neplatné.

Každý žadatel může zaslat pouze 1 e-mail. V případě, že jeden žadatel  zašle v daném termínu více e-mailů,  bude z tohoto termínu objednávání automaticky vyřazen, a to i v případě,  že  e-maily budou zaslány z více e-mailových adres.  Upozornění  o vyřazení  bude zasláno pouze na první zjištěný duplicitní e-mail žadatele.

E-mail musí vždy obsahovat další identifikační údaje žadatele: jméno, příjmení, datum narození, kontaktní telefon a e-mail a uvedení účelu pobytu: zaměstnanecká karta

Přílohou e-mailové žádosti musí být kopie následujících dokumentů (max. velikost 10 MB):

  • Cestovní doklad
  • Pracovní smlouva

Bez uvedených náležitostí je objednávka neplatná a nebude na ni brán zřetel, resp. bude bez další odpovědi žadateli vyřazena ze zpracování.

Konkrétní termín podání Vaší žádosti Vám bude sdělen e-mailem zaslaným na kontaktní e-mailovou adresu uvedenou v objednávce. Stanovený termín je pevný a nelze jej měnit.

V jednom e-mailu lze objednat maximálně jednoho žadatele.

Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality a jeho autorem je Miloš Kusý. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.