VIETNAM JE „TYGREM“ ASIE

VIETNAM SE STÁVÁ „TYGREM“ V ASII

40 let po skončení poslední války ve Vietnamu, je současný Vietnam považován jako vzor úspěšného procesu vývoje s velkými úspěchy získanými v minulých letech. 94 milionový Vietnam má potenciály a předpoklady, aby se skutečně stál v blízké budoucnosti „Tygrem“ v Asii. Přes dlouhou cestu od doby sjednocení, přes mnoho potíží, překážek a výzev uspěl Vietnam v procesu obnovení a rozvíjení své ekonomiky.
Při zpětném pohledu na historii, ode dne 30. 4. 1975 (Dne osvobození Jižního Vietnamu) kdy vietnamský národ statečně zdolal a vyhnal agresora, který ve válce ve Vietnamu hromadně a dlouhodobě používal i zakázané zbraně (East Orange, napalm, fosfor), se jižní a severní Vietnam sjednotily. Po sjednocení země v roce 1975, se Vietnam soustředil na rekonstrukci mnoha válkami zničené země s prioritou na svůj poválečný hospodářský rozvoj. Nicméně, vzhledem ke stavu zničení země po delší době intenzivní války s Američany (na Vietnam bylo shozeno 6krát tolik bomb, než bylo shozeno za celou 2. světovou válku!) i s mnoha překážkami v tehdejším mezinárodním prostředí, vietnamská ekonomika prožívala dlouhé období krize od roku 1970, až do roku 1980. Za účelem překonání těchto potíží, byla zahájena v roce 1986 „Reforma“, která změnila Vietnam ze státu se státním centrálním ekonomickým plánováním na základě státního vlastnictví na stát s tržní ekonomikou, ve které existuje mnoho sektorů vlastnictví, včetně soukromého. Vietnam se v poslední době chýlí k demokratizaci veřejného společenského života i k vybudování a posílení mezinárodní spolupráce se všechny zeměmi na celém světě. Státním mottem Vietnamu je „Jsme přátelé všech zemí“. Uskutečněním výše uvedených reforem Vietnam dosáhl rychlého ekonomického růstu.
Od roku 1990 se HDP Vietnamu téměř ztrojnásobil. Tempo růstu HDP dosáhlo 7,5% ročně a neustále se zvyšuje. Zvýšilo se i v době světové hospodářské krize v roce 2008. Růst HDP pokračuje až do současnosti. I když nynější hospodářský růst se už zpomaluje oproti předchozím obdobím, tak Vietnam stále patří k zemím, které mají vysoké tempo růstu v Asii, s průměrným růstem HDP přibližně 6%. „Reformami“ jak ekonomickými, tak politickými, které byly zahájeny od roku 1986, kdy Vietnam byl ještě jedním z nejchudších států na světě, neboť měsíční příjmy připadaly na jednoho obyvatele pod 100 USD, se Vietnam ze země s nízkými příjmy změnil na zemi s nižšími průměrnými příjmy, které činí například v roce 2016 ročně 2200 USD na jednoho obyvatele. K těmto průměrným příjmům jsou v celém Vietnamu realizovány v obchodech odpovídající nízké ceny, například potravin. Ve Vietnamu jsou chudí lidé, například horalé, ale i střední vrstva státních zaměstnanců, či velmi bohatí majitelé soukromých podniků, hotelů, nebo luxusních ubytovacích komplexů. V průběhu roku 2016 je Vietnam hodnocen jako jedna z těch zemí, které úspěšně splňují rozvojové cíle tisíciletí (MDG), neboť Vietnam splnil 75% těchto cílů, které vytvořily velké změny pro obyvatelstvo.
Strategie sociálně hospodářského rozvoje v letech 1991-2000 a 2001-2010 pomohly Vietnamu změnit ekonomiku založenou především na zemědělství k modernější ekonomice založené na trhu. Vietnam stále hlouběji integruje jak do regionů, tak do mnoha zemí po celém světě. Ekonomické rozvojové „Strategie nové éry pro období 2011-2020“ s vývozy vietnamských výrobků a zemědělských i mořských produktů zůstávají dvěma důležitými hnacími motory pro ekonomický růst Vietnamu. Vietnam je předním světovým vývozcem kávy typu Robusta, rýže, krevet, ale také například třetím největším vývozcem ropy v Jihočínském moři. Má obrovské nerostné bohatství, například největší ložisko nejčistšího antracitu na světě v objemu 1234 milionů tun, ale také bauxit, měď, přírodní mramor, či zemní plyn a ropu.
Podle auditorské zprávy firmy PwC oznámené v únoru v roce 2016 je Vietnam 32. největší ekonomikou na světě, s HDP počítáném dle metody vyrovnání kupní síly (PPP) v hodnotě 595 miliard USD. Nicméně s dosavadní průměrnou mírou růstu hospodářství, která činí 5,1% ročně, což patří k nejrychlejším na světě, v období 2016-2050 toto pořadí se má neustále zlepšovat, aby v roce 2050 Vietnam zaujal asi 20. místo v žebříčku největších ekonomik na celém světě. Proto s Vietnamem podepsala obchodní dohodu, která by měla začít platit již příští rok i EU.
V jihovýchodní Asii má Vietnam výhody nejen díky nízkým výrobním nákladům, ale jako země s politickou stabilitou pro zahraniční firmy, které chtějí do Vietnamu investovat a proto je cílem investorů z celého světa. Podle statistických údajů, objem zahraničních investic do Vietnamu se výrazně v posledních letech zvýšil, jen v roce 2014 činily 12,35 miliardy amerických dolarů. V roce 2016 se tento objem už zdvojnásobil a dosáhl 24,4 miliard USD, což je 10krát vyšší příjem investic, než objem zahraničních investic v roce 2000, který činil jen 2,4 miliardy USD (amerických dolarů). A to dokazuje důvěru i perspektivu Vietnamu.
Mnoho velkých známých světových společností jako HSBC, ADB, Bloomberg a další, hodnotilo Vietnam jako zemi s rychle rozvíjející se ekonomikou v Asii. S takovými potenciály si Vietnam zaslouží i naši zvýšenou pozornost, jako nejatraktivnější destinace pro zahraniční investory z celého světa, do kterých určitě patří všichni tradiční přátelští partneři Vietnamu ve střední a východní Evropě. Je to i velká příležitost pro české investory a také pro naše výrobce k zakládání společných podniků a ke kooperaci s vietnamskými státními nebo soukromými výrobci, kteří dobře znají a umí velmi dobře využít 600 milionový trh zemí sdružení ASEAN, jehož je Vietnam členem. Vietnam je také členem WTO (Světové obchodní organizace) a ČR má s Vietnamem uzavřenou dohodu o podpoře a vzájemné ochraně investic, platnou od 9. 6. 1998 i smlouvu o zabránění dvojího zdanění z 23. 5. 1997. Přes 200 tisíc obyvatel Vietnamu umí česky nebo slovensky, protože u nás v minulosti studovali nebo pracovali, což nemáme v žádných jiných zemích v Asii, ani v Africe, či v Americe. Někteří z nich zastávají i významné státní funkce i na vietnamských ministerstvech. Vietnamci nás mají rádi.
Vietnam je země našich přátel a skutečná velmi perspektivní vstupní brána do Asie. Jsem proto rád, že prezident Miloš Zeman v červnu oficiálně navštíví Vietnam.
Vítám, že stejně jako při návštěvě prezidenta Vietnamu pana Truong Tan Sang v květnu 2015 a viceprezidentky Vietnamu paní Dang Thi Ngoc Thinh loni v červnu, se letos dopoledne 12. dubna setkám i s předsedkyní Národního shromáždění Vietnamu paní Nguyen Thi Kim Ngan, při zahájení její oficiální návštěvy ČR. Na setkání mne doprovodí výkonný místopředseda ČVS Ing. Jaroslav Vítek,MBA a místopředseda ČVS PaedDr. Miloš Kusý.
                                         Marcel Winter
Předseda Česko-vietnamské společnosti

16. 6. 2016 – Setkání s viceprezidentkou Vietnamu Dang Thi Ngoc Thinh v Praze
FOTOGRAFIE PANÍ PŘEDSEDKYNĚ NÁRODNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ VIETNAMU PANÍ NGUYEN THI KIM NGAN A JEJÍ KOMENTÁŘ K JEJÍ OFICIÁLNÍ NÁVŠTĚVĚ ČR VE DNECH 12.-14. DUBNA NAJDETE NA:
Http://www.mzv.cz/hanoi/cz/zpravy_a_udalosti/velvyslanec_grepl_byl_prijat_predsedkyni.html

 

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality a jeho autorem je Miloš Kusý. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.