Vietnam informoval diplomatický sbor a mezinárodní organizace o 13. sjezdu Komunistické strany Vietnamu

(KSV) – Odpoledne dne 18. ledna 2021 v Hanoji ústřední výbor strany uspořádal tiskovou konferenci, aby informoval diplomatický sbor a mezinárodní organizace o 13. sjezdu. Mnoho velvyslanců, prozatímních zástupců zemí a hlavních představitelů mezinárodních organizací v Hanoji se zúčastnilo této konference.

Hoang Binh Quan, člen ústředního výboru strany, vedoucí ústředního výboru pro vnější vztahy, informoval o hlavní obsahy přípravné práce pro 13. sjezd strany.

Jménem Ústředního výboru strany pan Hoang Binh Quan, člen Ústředního výboru strany, vedoucí Ústředního výboru pro pro vnější věci, informoval o hlavní obsahy přípravné práce pro 13. sjezd strany. Uvedl, že 14. ústřední zasedání (12. funkční období) rozhodlo o svolání 13. sjezdu strany od 25. ledna 2021 do 2. února 2021, který se bude konat v hlavním městě Hanoji. Tento Sjezd je významnou politickou událostí strany, státu i obyvatelů Vietnamu, což je velmi důležitým mezníkem v rozvoji strany a země.

1587 delegátů, jako zástupci 5,2 milionu členů strany se Sjezdu zúčastní. Ústřední Výbor strany pozval k účasti na sjezdu také jako hosty, bývalé vedení strany, státu, zástupce vietnamských hrdinských matek, umělce, intelektuály, spisovatele, náboženské hodnostáře, zástupce pionýrů a mládeže .. atd .

Hoang Binh Quan zdůraznil, že za téměř 35 let provádění reformy “Doi Moi” dosáhl Vietnam velkých úspěchů historického významu na cestě budování a obrany socialistické vlasti. V souvislosti s komplikovaným vývojem na světě a objevuje se v regionu mnoho komplikací, hodně velkých a nečekaných výzev, které představují na jedné straně jako výzvy a současně na druhé straně jako příležitosti pro rozvoj země, Komunistická strana Vietnamu stanovila své důležité úkoly jako nadále vést zemi kupředu, komplexně a synchronně podporovat inovaci a zároveň se aktivně a proaktivně integrovat do světa a sloužit práci výstavby a ochrany země.

Návrhy a koncepty dokumentů jsou široce diskutované, komentované a konzultovány v celé straně, vším lidem, jak ve Vietnamu tak i v zahraničí. Bývalé vedení strany a státu, členové strany, členové Národního shromáždění, Národní fronty, sociálně-politických organizací, vědci a manažeři, všechny třídy a vrstvy lidí v celé zemi i vietnamské komunity žijící v cizině přispěli mnoha hodnotnými a nadšenými názory, které ukazují vysoký smysl pro odpovědnost vůči straně, lidem a zemi. Jde o velmi důležitou a rozsáhlou politickou událost, která prokazuje vůli po rostoucí ctižádosti a demokracii ve straně, v lidech a ve společnosti , které podporují moudrost celé strany, celého lidu a celé populace a celé armády, které se podílí na procesu plánování strategie a stanovení směru politiky pro rozvoj země, pro vybudování a obranu země v nové situaci.

Mnoho velvyslanců, prozatímních zástupců zemí a hlavních představitelů mezinárodních organizací v Hanoji se zúčastnilo konference.

 

Pokud jde o personální práci, pan Hoang Binh Quan uvedl, že Komunistická strana Vietnamu věnovala zvláštní pozornost pro práci s budoucími kádry, což považovala za „klíčovou“ fázi a „klíčových“ úkolů. Příprava lidských zdrojů ústředního výkonného výboru nového funkčního období je připravována systematicky, propracovaně, metodicky, pečlivě, krok za krokem, práci za práci zajišťováním demokracie, objektivity a spravedlnosti v souladu s navrhovaným personálním procesem, který zajišťuje, že ústřední výkonný výbor nového funkčního období musí být skutečně jednotnou, čistou, silnou a jednotnou skupinou vůle a jednání se silnou politickou odvahou, čisté etické vlastnosti, neochvějné cíle národní nezávislosti a socialismu; musí reprezentovat typický intelekt se strategickou vizí, inovativním a kreativním myšlením; typické pro celou stranu z hlediska boje a disciplíny; musí mít úzkou vazbu na lidi, naslouchání, sebekritika a vážná kritika, shromažďováním solidarity a jednoty v celé straně a se vším lidem, dostatečná prestiž a schopnost vést zemi v novém období.

 

Velvyslanci a zástupci zemí vysoce ocenili a poděkovali Komunistické straně Vietnamu za informace o 13. Sjezdu.

Komunistická strana Vietnamu při této příležitosti s úctou pozvala diplomatický sbor a zástupce mezinárodních organizací ve Vietnamu, aby se zúčastnili úvodního zasedání a závěrečného zasedání 13. sjezdu strany.

Zdroj: dangcongsan.vn

                                                             Miloš Kusý

                                                          předseda ČVS

Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality a jeho autorem je Miloš Kusý. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.