ÚSPĚCH VIETNAMSKÉ UČITELKY Z PROVINCIE PHU THO

Hà Anh Phương (29 let), učitelka angličtiny střední školy Huong Can v provincii Phu Tho, se dostala mezi 10 nejlepších učitelek světa. Oznámila to 11. listopadu 2020 nadace Varkey. (Nadace Varkey – Foundation Varkey byla založena indickým filantropem Sunny Varkeyem, žijícího v Dubaji, v roce 2010, od roku 2014 uděluje cenu Global Teacher Prize. Nadace se zaměřuje především na pomoc znevýhodněným dětem a cílem je také zdůraznit význam učitelů, ocenit jejich práci, která je podstatná pro žáky a studenty i pro společnost).

Ha Anh Phuong pochází z chudé horské provincie, kde se většina lidí živí zemědělstvím. Po studiu angličtiny na vysoké škole se rozhodla vrátit se do domovské provincie, aby vzděláním zdejších dětí zlepšila jejich životy. Střední školu, kde vyučuje, navštěvuje až 90 % dětí různých etnických národností ve věku 15 – 18 let. Ha Anh Phuong si byla vědoma toho, že děti z odlehlých oblastí této horské provincie mají malou šanci procvičovat angličtinu s cizinci. V mnoha případech to vede k nízké jazykové kompetentnosti, plachosti u dětí, špatnému mezikulturnímu povědomí a z toho mnohdy i plynoucího nezájmu. Proto využila moderní technologie: pomocí modelu „Třída bez hranic“ spojila své studenty s dalšími školami po celém světě prostřednictvím Skype. Některé z jejich inovací výrazně zlepšily výsledky studentů a jsou jasně patrné z výsledků jejich národních zkoušek – ve školním roce 2019/2020 úspěšně absolvovaly závěrečnou zkoušku všichni její studenti, kteří v angličtině dříve nedosahovali dobrých výsledků.

Ha Anh Phuong je ve Vietnamu známá jako „inovativní učitelka“, jenž s pomocí on-line spojila studenty se 4 kontinenty (s Asií, Evropou, Afrikou a Amerikou), je aktivní členkou komunity Microsoft, která sdružuje učitele, kteří navrhují anglické lekce a podílejí se i na svém dalším profesionálním rozvoji. Její práci pokrývají ve velké míře vietnamská média a v roce 2019 Ha Anh Phuong získala cenu od vietnamského ministerstva školství a vzdělávání za inovaci a kreativitu. Ha Anh Phuong sestavila s dalšími kolegy knihu pro přípravu žáků a studentů k závěrečným zkouškám, učila angličtinu v televizním vysílání, využívala televizní kanál na YouTube pro bezplatnou výuku angličtiny, dělila se s učiteli v celé zemi o metodické zkušenosti a podporovala děti pocházející z těžkých životních podmínek.

V březnu 2020 byla Ha Anh Phuong vybrána do skupiny 50 postupujících učitelů (asi z 12 000 nominantů zhruba ze 140 zemí světa). Mezi těmito 50 učiteli byl i Čech Tomáš Chrobák, jenž vyučuje na Základní škole v Bašce v okrese Frýdek-Místek.

Nyní se tedy Ha Anh Phuong dostala do užšího kola mezi 10 finalistů. Další vyhodnocení proběhne začátkem prosince. Když už nic jiného, tak dostat se mezi 10 finalistů je velký světový úspěch pro tuto mladou, sympatickou učitelku, která se vrátila po studiích do rodného kraje, čímž trochu připomíná starý klasický vietnamský film „Učitelka z hor“ s To Uyen v hlavní roli, pouze s tím rozdílem, že Ha Anh Phuong využívá všechny pokrokové technické vymoženosti 21. století, což před cca 60 léty (kdy se film odehrával) bylo nemyslitelné.

H a Anh Phuong s některými svými žáky střední školy.

Technologie Skype přispívá k tomu, že se mohou učitelé navzájem propojit bez ohledu na to, odkud jsou – omezují je pouze časová pásma… Ha Anh Phuong je na snímku v červeném.

 

Podle www.globalteacherprize.org, www.varkeyfoundation.org a vietnamnet.vn zpracoval

Ing. Jiří Homola