Problém námořní bezpečnosti vyžaduje globální řešení

Předseda vlády Pham Minh Chinh vznesl návrhy na účinné řešení výzev v oblasti námořní bezpečnosti a zároveň se zabýval otevřenou debatou na vysoké úrovni v Radě bezpečnosti OSN (UNSC) „Posílení námořní bezpečnosti-případ mezinárodní spolupráce“, která se konala 9. srpna.

Zdůraznil komplexní a adekvátní povědomí o významu moří a možných hrozbách pro námořní bezpečnost, přičemž řekl, že je nutné podporovat odpovědnost a politické odhodlání, posilovat důvěru, budovat bližší a účinnější mechanismy spolupráce k zajištění námořního prostředí míru a stability a udržitelně využívat námořní zdroje.

Námořní bezpečnost je celosvětovým problémem, a proto potřebuje globální řešení, pokračoval a navrhl zřídit síť mechanismů a iniciativ v oblasti regionální námořní bezpečnosti, které by měla koordinovat OSN, aby se zvýšilo sdílení informací a zkušeností a aby byla přijata společná opatření k včas zvládnout běžné výzvy.Politiky, zákony a chování zemí by měly být v souladu s mezinárodním právem, zejména s Úmluvou OSN o mořském právu z roku 1982 (UNCLOS z roku 1982) a činnosti, které by situaci komplikovaly a způsobovaly napětí, by měly být odvráceny, řekl.

Vietnam aktivně přispívá k udržování prostředí míru a bezpečnosti, jakož i ekologie a udržitelného rozvoje v regionu i ve světě, zdůraznil premiér. Řekl, že Vietnam je rozhodnut společně se Sdružením národů jihovýchodní Asie (ASEAN) a Čínou vážně, plně a účinně implementovat Deklaraci o chování stran ve Východním moři (DOC) a jednat o vybudování věcného a účinného Kodexu chování ve východním moři (COC) v souladu s mezinárodním právem a UNCLOS z roku 1982.

Účast premiéra Chinha na rozpravě proběhla na pozvání premiéra Narendry Modiho z Indie, který zastává rotující předsednictví Rady bezpečnosti OSN. Toto je vůbec poprvé, kdy byla námořní bezpečnost projednávána jako exkluzivní bod pořadu jednání v Radě bezpečnosti OSN. Účastníci vyjádřili své znepokojení nad rostoucími hrozbami pro námořní bezpečnost a sdíleli svůj názor na potřebu posílit mezinárodní spolupráci s cílem vypořádat se s takovými výzvami, dodržovat mezinárodní právo, zejména úmluvu UNCLOS z roku 1982, a podporovat regionální a globální iniciativy na posílení námořní bezpečnosti.

Rada bezpečnosti OSN přijala prezidentské prohlášení vyzývající k posílení regionální a mezinárodní spolupráce při řešení výzev v oblasti námořní bezpečnosti a zabezpečení, uznala význam úmluvy UNCLOS a vyzvala OSN a mezinárodní společenství k další podpoře zemí s cílem zlepšit jejich schopnosti a sdílet zkušenosti v oblasti zvládání hrozeb pro námořní bezpečnost./. 

                                                               Ing Jaroslav Vítek

Výkonný místopředseda ČVS

 

Zdroj:https://en.vietnamplus.vn/pm-maritime-security-issue-needs-global-solution/206084.vnp

 

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality a jeho autorem je Miloš Kusý. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.