MZV ČR NA PŘÁNÍ ODBORŮ POŠKOZUJE EKONOMIKU ČR. POKUD NEDOJDE K RYCHLÉ NÁPRAVĚ O KTEROU MZV ČR JIŽ ČTYŘI MĚSÍCE ŽÁDÁME, PODÁME NA MZV ČR TRESTNÍ OZNÁMENÍ ZA POŠKOZOVÁNÍ NAŠÍ EKONOMIKY

predseda-cvs-marcel-winter-poskytuje-rozhovor-vietnamske-televizi-vtv-na-tk-cvs-20-9Podnikům v ČR chybí 139 268 pracovníků, což vážně ohrožuje jejich další existenci, neboť jejich dosavadní zákazníci chtějí zvýšit odběr jejich výrobků a noví zákazníci musí být odmítáni. Proto mnoho zákazníků výrobců v ČR si najde jiného dodavatele v jiných zemích EU a naši podnikům hrozí velké finanční ztráty, krach a s tím propuštění jejich dosavadních pracovníků.

Na tento fakt již čtvrtý měsíc osobně i písemně upozorňujeme MZV ČR, ale bezvýsledně. Připravili jsme zkušební pilotní projekt, který jsme nabídli jako pomoc našim kolektivním členům i jako vzor pro vyřešení stávajících personálních problémů firem v ČR a předali jsme jej několikrát všem zainteresovaným ministerstvům i podnikatelským svazům a komorám. Náš projekt by zamezil korupci vietnamské mafie na Visapointu ČR v Hanoji a maximálně odstranil rizika pro příchod pracovníků z Vietnamu. Jako první jsme přivezli a předali MZV ČR písemné potvrzení vietnamského ministerstva práce a sociálních věcí o zájmu, dodávat legálně do ČR pracovníky z Vietnamu. I když naši kolektivní členové si přímo při výběrových praktických zkouškách v Hanoji předem vybrali své potřebné budoucí pracovníky a uzavřeli s nimi pracovní smlouvy i smlouvy o ubytování, odmítlo 29. června velvyslanectví ČR v Hanoji tyto žádosti převzít s tím, že se musí zájemci přihlásit na Visapoint, ale ten věčně hlásí, že všechny termíny k předání žádostí jsou obsazené. Nelegální způsob jak získat termín k přijetí na Visapointu nabízí pouze za korupční úplatek 4 000 – 7 000 EUR vietnamská zprostředkovatelská mafie, jak to zveřejnil vietnamský server Vietinfo.

S náborem a realizací praktických zkoušek ve Vietnamu nám i našim kolektivním členům vznikly velké výdaje. Protože je nedbalostí nebo úmyslně MZV ČR, na přání odborářů, zamezeno nefunkčním Visapointem v Hanoji dodat našim podnikům pracovníky z Vietnamu, vzniká tím vážné poškozování ekonomiky ČR. Pokud nedojde k urychlené nápravě, pro kterou jsme několikráte nabídli MZV ČR pomoc a předali jsme jim náš projekt jako vzor, podáme na MZV ČR trestní oznámení za dlouhodobé poškozování ekonomiky ČR s požadavkem na úhradu nákladů našim kolektivním členům, které byly vynaloženy na legální zajištění pracovníků z Vietnamu. Bojkotovat si naši konkrétní pomoc pro naše kolektivní členy a tedy pro naši ekonomiku nikým nenecháme! Naše celostátní Česko-vietnamská společnost již 19 roků prohlubuje přátelství a spolupráci ČR s Vietnamem a pomáhá Vietnamcům žijícím v ČR v integraci do naší společnosti, bez jakékoliv finanční pomoci státu. Již 5097 Vietnamců pracuje v podnicích u nás a firmy jsou s nimi spokojené. Mnoho firem zná jejich pracovitost z minulosti a má proto zájem právě o pracovníky z Vietnamu, ale vše opravdu moc spěchá. Firmy chybějící pracovníky potřebují ihned, blíží se konec roku. A to by si už konečně všichni ministerští úředníci měli uvědomit a nejen oni.
Dne 20. září se proto konala v Praze tisková konference naší ČVS, protože náš zkušební pilotní personální a vzdělávací projekt „Vy pomůžete nám a my pomůžeme vám“ určený výhradně a pouze jen našim kolektivním členům, získal na konferenci s názvem „Využití kvalifikovaných vietnamských pracovníků na českém pracovním trhu a možnost spolupráce v oblasti vzdělávání“, která se uskutečnila 30. května v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, podporu místopředsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR JUDr. Vojtěcha Filipa a byli jsme jím veřejně vyzváni k realizaci tohoto projektu před zástupci MV, MPO i MPSV a přítomnými poslanci Parlamentu ČR. Přesto, že jsem osobně v červenci dovezl na velvyslanectví ČR do Hanoje vzorně kompletně připravené veškeré potřebné doklady pro nástup 10 švadlen do Trioly v Horním Jiřetíně a 10 mužů-šičů do Svitapu J.H.J. Svitavy, tak jsem neuspěl a byl jsem odkázán na Visapoint, na který ale není možné již 7 let se normálně zaregistrovat. Při jednání na ambasádě ČR v Hanoji jsem upozornil velvyslance i konzulku na zneužívání Visapointu vietnamskou mafií v Hanoji, která za pomoci svých hackerů nabízí možnost zaregistrovat se na Visapointu za úplatek 4000 až 7000 USD, což zveřejnil web Vietinfo, nebo nabízí zajištění víza a práce v ČR za 15 000 USD, což nabízí i někteří Vietnamci v ČR. Po návratu do ČR ve snaze dokončit náš pilotní zkušební projekt, který by pomohl našim kolektivním členům Triole a.s. Praha a firmě Svitap J.H.J. s.r.o. Svitavy, jejichž zástupci si v rámci projektu vybrali ve výběrových praktických zkouškách v Hanoji své budoucí kmenové zaměstnance a regionálními úřady práce mají schválené zaměstnanecké průkazy, jsem třikrát osobně navštívil 1. náměstka ministra zahraničních věcí ČR PhDr. Lukáše Kauckého, ale také bezvýsledně. I jeho jsem upozornil na mnohaleté problémy s Visapointem v Hanoji. Protože mám na facebooku 2955 vietnamských přátel, tak dostávám od nich mnoho konkrétních informací o tom, jak se nemohou i několik let na Visapoint v Hanoji zaregistrovat i jak jim vietnamská mafie prostřednictvím svých spolupracovníků v ČR za úplatek tuto službu nabízí. Stále zájemcům o vízum do ČR Visapoint ČR v Hanoji hlásí, že všechny termíny k odevzdání žádosti o víza do ČR jsou obsazené. Z toho mají radost pouze vietnamská mafie a naši odboráři, neboť předseda ČMKOS Josefa Středula nedávno v České televizi sdělil, že odbory si nepřejí příliv pracovníků za zahraničí, zejména z tzv. třetích zemí. Odbory si však neuvědomují, že mnoho výrobních firem v ČR zkrachuje, protože nebudou moci z důvodu nedostatku pracovníků splnit stávající kontrakty, zvítězit nad konkurencí i splnit zvýšené požadavky zákazníků a tím budou muset své stávající pracovníky propustit, tak jak mi to potvrdila firma Mimoska CZ z Vyškova na Moravě.
Když jsem také v září v České televizi na ČT 24 sledoval vystoupení náměstka ministra zahraničních věcí JUDr Martina Smolka Ph.D., LL.M., který má na starosti Visapoint, ve kterém veřejně sdělil, že “ naše vláda nechce v současné době větší příliv zaměstnanců ze zahraničí “ a přitom v ČR chybí firmám 139 268 potřebných pracovníků, tak jsem si uvědomil, že je nutné uspořádat tiskovou konferenci ČVS a na tento závažný problém veřejně upozornit, protože vinou nefunkčního Visapointu v Hanoji je poškozována ekonomika ČR.
Vinou nemožnosti zaregistrovat se na Visapoint v Hanoji a tak legálně získat termín k předání žádostí 10 švadlen pro Triolu a 10 mužů-šičů pro Svitap, zejména organizací výběrových praktických zkoušek zájemců v Hanoji, vznikly velké finanční ztráty nám i našim kolektivním členům. V našem pilotním zkušebním projektu pomáhají kolektivní členové ČVS jiným kolektivním členům ČVS. V červenci jsem při svých třech jednáních na MZV ČR požádal, aby byl urychleně personálně posílen konzulát ČR v Hanoji, rozšířena provozní doba pro podávání žádostí, rozdělit podávání žádosti na jeden den za účelem práce v ČR, jiný den za účelem studia v ČR a jiný den pro sloučení rodiny a také, aby flexibilně u pracovní skupiny do jednoho podniku, nebo u skupiny studentů do jedné školy v ČR, byla možnost podat žádosti hromadně. Aktivně se tak snažím jménem ČVS celý problém vyřešit. Vytvořením a realizací našeho pilotního zkušebního projektu, jako možného modelu pro odstranění dosavadních nedostatků, se ČVS snaží konkrétně MZV ČR i MPO ČR aktivně pomoci, ale bezvýsledně.
Jako první a zatím jediný z ČR jsem získal v červenci z vietnamského ministerstva práce a sociálních věcí písemné potvrzení o zájmu Vietnamu legálně vysílat do ČR vietnamské pracovníky i aktivně spolupracovat v našem projektu s Česko-vietnamskou společností, což jsem MZV ČR předal s přáním, aby se uzavřela bilaterární dohoda ČR s VSR pro zajištění pracovníků a studentů z Vietnamu. Podporu našemu projektu také vyjádřila osobně viceprezidentka Vietnamu paní Dang Thi Ngoc Thinh, když zástupce ČVS přijala 16. června v Praze, v rámci své oficiální návštěvy ČR. Všechny tyto podpory nám, našemu projektu, ani našim kolektivním členům vinou věčně obsazených termínů na Visapointu v Hanoji nepomohly. Přitom náš zkušební pilotní projekt je vzorem, jak získat pro české výrobce z Vietnamu kvalitní pracovníky a nikoliv „zajíce v pytli“ i jak zamezit obrovskému zadlužování vietnamských zájemců o práci v ČR u vietnamské mafie v Hanoji, kteří si na splacení těchto dluhů u nás za dva roky nevydělají a tak se potom stanou ve snaze uhradit své dluhy adepty vietnamské narkomafie v ČR. Škoda, že to MZV ČR nepochopilo a našemu pilotnímu zkušebnímu projektu i přes naši naléhavou žádost neudělilo vyjímku pouze pro 20 vietnamských pracovníků, které naši kolektivní členové Triola a.s. Praha a Svitap J.H.J. s.r.o. Svitavy tak nutně hlavně rychle potřebují i když jsme získali informace, že byla taková vyjímka jedné velmi známé firmě v ČR poskytnuta. Praktické zkušenosti jsou nejen vždy lepší, než teoretická řešení, ale významně mohou pomoci při urychlení nápravy stávajících dlouhodobých nedostatků, které velmi vážně poškozují naše výrobce, naši ekonomiku a tím každého z nás.
Výmluvy MZV ČR, že Visapointy v jiných zemích fungují dobře jsou absurdní, protože z USA, SRN, Rakouska, Francie, Anglie, Kanady nebo z Japonska k nám téměř nikdo nechce jít pracovat a tak nejsou 7 let blokovány a tím nefunkční, jako je Visapoint v Hanoji.
Pokud nedojde urychleně k nápravě jsme připraveni podat trestní oznámení na MZV ČR za poškozování ekonomiky ČR, k čemu jak dokazují písemná potvrzení našich kolektivních členů dochází a navíc vinou nefunkčního věčně obsazeného Visapointu v Hanoji. Zda k tomu dochází úmyslně (tichá dohoda ČSSD s odbory) nebo z mnohaleté nedbalosti, to rozhodne případný soud.
Marcel Winter
Předseda Česko-vietnamské společnosti
Děkujeme českým i vietnamským novinářům, českému rozhlasu a vietnamské televizi za účast na naší tiskové konferenci 20. září v Praze a hlavně za zveřejnění faktů o problému s Visapointem v Hanoji, který nám neumožnil dokončit náš zkušební pilotní  projekt a vážně poškozuje ekonomiku ČR:
PROSPERITA:
AKTUÁLNĚ.CZ:
E 15:
iDNES:
NOVINKY.CZ:
3 VIETNAMSKÁ SDĚLOVACÍ MÉDIA (VNP-VIETNAM PLUS, TT-BAO TIN TÚC A CONG DONG) + VIETNAMSKÁ TELEVIZE VTV-4 ZVEŘEJNILY VELKOU ZPRÁVU O TISKOVÉ KONFERENCI ČVS. VIETNAM K NÁM CHCE LEGÁLNĚ POSÍLAT SVÉ KVALIFIKOVANÉ PRACOVNÍKY, ALE MZV ČR ÚMYSLNĚ 7 LET NEFUNKČNÍM VISAPOINTEM VŠE BLOKUJE, KU PROSPĚCHU ČESKÝCH ODBORÁŘŮ A VIETNAMSKÉ ZPROSTŘEDKOVATELSKÉ MAFIE.
Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality a jeho autorem je Miloš Kusý. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.