DĚKUJEME, ČESKÁ ÚČAST NA VIETNAM EXPO 2015 V HANOJI BUDE!

   V pondělí 20. ledna přijal předsedu Česko-vietnamské společnosti (ČVS) Marcela Wintera generální ředitel proexportní agentury Czech Trade pan Ing. Radomil Doležal, MBA. Setkání se zúčastnil také ředitel odboru fondů EU a komerčních akcí pan Mgr. Petr Kraselovský. Marcel Winter, který je i oficiálním zástupcem dubnového hanojského obchodního veletrhu VIETNAM EXPO 2015 v ČR, informoval o významu a velmi širokém zaměření tohoto největšího vietnamského veletrhu a zdůraznil fakt, že právě tento veletrh se zájmem pravidelně navštěvuje vietnamský prezident, členové vlády a významní funkcionáři Národního shromáždění VSR, ale také obchodníci ze 40 zemí. Upozornil také, že tento veletrh je zároveň i prodejní, což je pro vystavovatele velmi výhodné i na fakt, že exponáty na veletrh je nejlepší odeslat lodí koncem února, letecky ke konci března. Proexportní agentura Czech Trade iniciativně 20. ledna vybrala realizační agenturu společné účasti českých vystavovatelů na veletrhu VIETNAM EXPO 2015 a to firmu Integra spol. s r.o. Praha, která již má zkušenosti s vietnamským teritoriem.

Vzhledem k tomu, že Marcel Winter v minulých letech (když ještě marketingově podnikal) získal na 16 vietnamských veletrzích v Hanoji za expozici svého výstavního pavilonu ocenění zlatou medailí, z toho na 8 veletrzích VIETNAM EXPO, dohodla se další společná schůzka i se zástupci realizační agentury Integra, aby jim mohl předat své mnohaleté praktické zkušenosti. Zástupci agentury Czech Trade informovali předsedu ČVS o tom, že se jim podařilo po velkém úsilí zajistit, aby stánky vystavovatelů byly plně dotovány z fondů EU, což je obrovskou finanční pomocí pro naše exportéry, kteří chtějí oslovit perspektivní 92 milionový vietnamský trh. Marcel Winter představitelům agentury Czech Trade za tuto jejich příkladnou aktivitu srdečně poděkoval a nabídnul jim další vzájemnou spolupráci při proexportních akcích ve Vietnamu, který navštívil již 47krát a loni dokonce 8 měsíců bydlel přímo v Hanoji.
     Po skončeném jednání předseda ČVS Marcel Winter doslova uvedl: „Jménem Česko-vietnamské společnosti opravdu děkuji MPO ČR a státní proexportní agentuře Czech Trade, že společná prezentace vystavovatelů z ČR na dubnovém veletrhu VIETNAM EXPO 2015 v Hanoji se stihne a zejména moc děkuji, že naši vystavovatelé získají velmi potřebnou finanční podporu z fondů EU. Veškeré mé dosavadní obavy z nestihnutí dopředu daných časových termínů závazného objednání a úhrady výstavní plochy i při celé přípravě realizace společné účasti na tomto veletrhu (odeslání výstavních exponátů i podkladů o vystavovatelích pro veletržní katalog), ale také mé obavy z nedostatečně předem zveřejněné konkrétní nabídky veletržní účasti pro firmy v ČR, se po dnešním prvním společném jednání rozplynuly. Věřím, že MPO ČR, proexportní agentura Czech Trade i realizační agentura Integra vše opravdu rychle stihnou, aby naši výrobci a exportéři se mohli kvalitně i úspěšně prezentovat od 15. do 18. dubna na veletrhu VIETNAM EXPO 2015 v Hanoji. Perspektivní 92 milionový Vietnam s rozvijící se infrastrukturou i s růstem HDP 5,4%, ve kterém se nevyrábí žádné padělky a kde žije přes 200 tisíc česky nebo slovensky mluvících lidí, jenž u nás v minulosti studovali, za to rozhodně stojí. Navíc praxe dokázala, že nejkvalitnější marketing je pouze při prezentaci na veletrhu v daném teritoriu, ale také, že lepší než posílat stovky emailů nebo dopisů, je poznat současný Vietnam na vlastní oči. Tak na shledanou na veletrhu VIETNAM EXPO 2015 v Hanoji!“  
 VIETNAM_EXPO_2015VIETNAM_EXPO_2015_a
Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality a jeho autorem je Miloš Kusý. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.