55 výročí vyvraždění My Lai

55. smutné výročí vyvraždění My Lai (z 16. 3. 1968) připomeneme fotografiemi, které nejlépe dokladují zvěrstva páchané  Američany na prostých  Vietnamcích.

1) Seznam 504 obětí amerického masakru v My Lai ze dne 16. 3. 1968. Američané od počátku lhali o počtu obětí a navíc původně nepřiznávali, že se jednalo výhradně o děti, ženy a staré lidi, mezi nimiž byli snad jen dva muži produktivního věku a ani jeden z nich nebyl členem partyzánské armády. Tento seznam všech obětí je v budově muzea v My Lai.


2) Hlavní památník amerického masakru v My Lai.


3) Jeden z mnoha malých památníků v My Lai.


4) Deska se jmény a věkem obětí rodiny Do, tato deska se nachází před zničeným domem, ve kterém rodina Do původně žila. Velmi výmluvný je věk jednotlivých obětí – je patrné, že převládali děti…


5) Tuto bonsai vysadil premiér Pham Van Dong, který v lednu 1990 uctil památku obětí v My Lai.


6) Hroby dalších obětí z My Lai, jak je patrné, i zde převládaly děti…

Fotografie pořídil: Jiří Homola, dlouholetý člen Česko -vietnamské společnosti.

Za tento příspěvek mu za srdce děkujeme.

PaedDr. Miloš Kusý

předseda ČVS