POLOVINA ČESKÉ VAKCÍNOVÉ POMOCI VIETNAMU JE JIŽ V HANOJI

O půlnoci z 27. na 28. srpna byla letecky doručena do Vietnamu na letiště Noi Bai v Hanoji polovina slíbeného bilaterárního humanitárního daru České republiky Vietnamu, pro velmi aktuální potřebnou protipandemickou pomoc v boji Covid-19. Jak uvádí web velvyslanectví ČR v Hanoji bylo v této zásilce dodáno 250 800 dávek vakcín AstraZeneca a Moderna. Protože premiér Andrej Babiš 9. srpna při telefonickém rozhovoru s vietnamským premiérem Pham Minh Chinhem slíbil navýšení české pomoci Vietnamu z 250 000 na 500 000 dávek potřebných protikoronavirových vakcín je zřejmé, že již polovina českého vakcínového daru pro obyvatele Vietnamu byla úspěšně doručena.
Marcel Winter
Čestný předseda a tiskový mluvčí Česko-vietnamské společnosti

Celý příspěvek

VICEPREZIDENTKA USA KAMALA HARRIS JEDNÁ VE VIETNAMU

Viceprezidentka USA Kamala Harris přiletěla 24. srpna večer do Hanoje. Ve středu 25. srpna byla přijata a zahájila svá jednání s prezidentem Vietnamu Nguyen Xuan Phucem i s premiérem Vietnamu Pham Minh Chinhem a s viceprezidentkou Vietnamu Vo Thi Anh Xuan, která ji k návštěvě Vietnamu pozvala.
Od navázání diplomatických styků v roce 1995 se Vietnam a USA těší vzájemným prosperujícím a v posledních letech i komplexním partnerským vztahům. Partnerství s USA pomáhá Vietnamu k udržení míru v Jihočínském moři, protože brání další vojenské okupaci ostrovů a omezování plavby i rybolovu ze strany Číny.
USA již dodaly Vietnamu prostřednictvím systému COVAX, řízeného WHO (Světovou zdravotnickou organizací) a OSN, přes 5 milionů dávek americké vakcíny Moderna. Viceprezidentka USA Kamala Harris při svých jednáních v Hanoji oznámila, že USA ráno 25. srpna odeslaly Vietnamu 1 milion dávek vakcíny Pfizer. Do konce září mají ještě USA dodat Vietnamu 20 milionů dávek vakcíny Pfizer. Komplexní partnerství Vietnamu a USA zahrnuje i tuto velmi potřebnou zdravotnickou pomoc pro aktivní boj s koronavirem Covid-19 ve Vietnamu. A to je moc správné.
Marcel Winter
Čestný předseda Česko-vietnamské společnosti

Celý příspěvek

76. VÝROČÍ SRPNOVÉ REVOLUCE A NÁRODNÍHO DNE VIETNAMU

Vítězství v srpnové revoluci a zrození Vietnamské demokratické republiky jsou skvělé milníky v tisícileté historii vietnamského lidu. Letos uplyne 76 let od vyhlášení vietnamské „Deklarace nezávislosti“, která začíná slovy „Všichni lidé byli stvořeni, jako sobě rovní …“. Srpnová revoluce v roce 1945 zahájila cestu budování suverenity samostného Vietnamu.
Na letošní oslavy 76. výročí úspěšné srpnové revoluce (19. 8. 1945) a státního svátku „Národního dne Vietnamu“ 2. září (2. 9. 1945) je Vietnam již dnes vyzdobený. Gratulujeme a moc blahopřejeme Vietnamu a všem Vietnamcům!
Marcel Winter
Čestný předseda a tiskový mluvčí Česko-vietnamské společnosti

Celý příspěvek

1975 VIETNAM (SAI GON) – 2021 AFGÁNISTÁN (KÁBUL)

Zpravodajské služby USA se zřejmě v Afgánistánu zmýlily a místo předpokládaného několikaměsíčního postupného uvolňování pouze některých částí Afgánistánu pro postupující Tálibán, tak během pár dnů Tálibán většinou bez jediného výstřelu obsadil i hlavní město Kábul a celý zbytek Afgánistánu. Západem mnoho let odborně vyškolené i  pravidelně finančně a materiálně podporované vojenské jednotky afgánské národní armády (ANA) se nyní bez boje vzdaly a Tálibánu dokonce odevzdaly svoji moderní výzbroj. Tato fakta mi silně připomínají velmi urychlený odchod Američanů z Vietnamu v roce 1975. Tam se také zpravodajské služby USA spletly, když podcenily hrdinný obětavý  vlastenecký boj hůře vyzbrojených Vietnamců za svoji vlast a suverenitu i když proti nim vojáci USA používali chemické zbraně, jako například z letadel stříkaný vše v přírodě zabíjející pesticid East Orange, nebo napalm, či fosforové bomby. Prohra Američanů se opakuje, bohužel Tálibán v případě spolupráce s teroristy může ohrozit celý svět, tedy i naši vlast. 
Marcel Winter
Čestný předseda Česko-vietnamské společnosti

Celý příspěvek

Problém námořní bezpečnosti vyžaduje globální řešení

Předseda vlády Pham Minh Chinh vznesl návrhy na účinné řešení výzev v oblasti námořní bezpečnosti a zároveň se zabýval otevřenou debatou na vysoké úrovni v Radě bezpečnosti OSN (UNSC) „Posílení námořní bezpečnosti-případ mezinárodní spolupráce“, která se konala 9. srpna.

Zdůraznil komplexní a adekvátní povědomí o významu moří a možných hrozbách pro námořní bezpečnost, přičemž řekl, že je nutné podporovat odpovědnost a politické odhodlání, posilovat důvěru, budovat bližší a účinnější mechanismy spolupráce k zajištění námořního prostředí míru a stability a udržitelně využívat námořní zdroje.

Námořní bezpečnost je celosvětovým problémem, a proto potřebuje globální řešení, pokračoval a navrhl zřídit síť mechanismů a iniciativ v oblasti regionální námořní bezpečnosti, které by měla koordinovat OSN, aby se zvýšilo sdílení informací a zkušeností a aby byla přijata společná opatření k včas zvládnout běžné výzvy.Politiky, zákony a chování zemí by měly být v souladu s mezinárodním právem, zejména s Úmluvou OSN o mořském právu z roku 1982 (UNCLOS z roku 1982) a činnosti, které by situaci komplikovaly a způsobovaly napětí, by měly být odvráceny, řekl. Celý příspěvek

VZPOMÍNÁME NA HISTORII, TRADIČNÍ POMOC I PŘÁTELSTVÍ

Před 64 roky dne 20. července 1957 první vietnamský prezident Ho Či Min při své oficiální návštěvě Československa navštívil vietnamské děti, které v Česko-vietnamské škole v Chrastavě u Liberce našly jako váleční sirotci dočasný domov a získaly u nás základní vzdělání.  
Při svých 48 návštěvách Vietnamu i při svém 8 měsíčním bydlení v Hanoji, ale také při setkáních s vietnamskými přáteli u nás jsem několik absolventů Česko-vietnamské školy v Chrastavě osobně poznal. Například mého bohužel již zesnulého přítele Dr. Ing. Nguyen Xuan Chuana, který v naší vlasti úspěšně vystudoval i strojní průmyslovku a pak také ještě ČVUT a stal se strojní inženýr. Po návratu domů byl dokonce náměstkem ministra průmyslu Vietnamu. Moc miloval naši vlast a velmi rád hrál tenis. 
Historii tradičního přátelství i pomoci je správné si trvale připomínat, zejména pro informování mladé generace. 
Marcel Winter
Čestný předseda Česko-vietnamské společnosti

Celý příspěvek

NAŠI VIETNAMCI JSOU PROSTĚ BORCI!

Vietnamci z celé ČR mezi sebou vybrali a darovali peněžní dary ve výši 1 372 342 korun tornádem postižené jižní Moravě.
Dar vietnamské komunity žijící u nás obsahoval předání peněžního daru 803 342 korun dne 6. srpna hejtmanovi Jihomoravského kraje Mgr. Janu Grolichovi, ale také darování 240 tisíc korun i potravin, nápojů a hygienických potřeb odpoledne hned dne 26. června lidem v postižených obcích, dále dar 179 tisíc korun pečovatelskému domu v Hodoníně, 100 tisíc korun obcím v postižené oblasti a 50 tisíc korun tornádem poškozeným pěti vietnamským domácnostem (10 tisíc korun pro každou rodinu).
Vietnamci také dovezli a darovali jídlo, 500 čepic a klobouků proti slunci pracovníkům opravujícím poničené domy, ale i pomohli při úklidu poničené oblasti. Naši Vietnamci jsou prostě borci! Moc jim děkujeme.
Marcel Winter
Čestný předseda Česko-vietnamské společnosti

Celý příspěvek