PROČ JIŽ DVA ROKY ODMÍTÁ STÁT KVALIFIKOVANÉ PRACOVNÍKY Z VIETNAMU?

Nejen strojírenské i stavební podniky musí kvůli nedostatku pracovníků odmítat nové zakázky a je tím zamezen růst zejména našeho strojírenství v příštích letech. Přitom již v červenci 2016 jsem osobně přivezl písemné potvrzení vietnamského ministerstva práce a sociálních věcí, že má zájem legálně vysílat do ČR kvalifikované pracovníky, tak jak to již dělá do 40 zemí světa. Například v USA pracují vietnamští vysokoškoláci i v NASA, tak nemohou být žádným bezpečnostním problémem, jak se zde snaží některá ministerstva vládě namluvit. Toto oficiální písemné potvrzení zájmu Vietnamu nám v řešení nedostatku kvalifikovaných pracovníků pomoci, jsem v červenci 2016 předal tehdejšímu náměstkovi MZV ČR PhDr. Lukáši Kauckému i tehdejšímu velvyslanci ČR ve Vietnamu Martinu Klepetkovi a poslal jsem je vládě i všem zainteresovaným ministerstvům, aby mohla ČR konečně v této věci zahájit s Vietnamem potřebná bilaterární jednání, ale zaslal jsem je také Svazu průmyslu a dopravy, Hospodářské komoře a Konfederaci zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR.

Celý příspěvek

AKCE O VIETNAMU V POSLANECKÉ SNĚMOVNĚ PARLAMENTU ČR

Dne 3. května se celý den konala akce o exportních možnostech v Asii v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Odpoledne byl program vyhrazen výhradně pro Vietnam. Záštitu nad touto akcí převzala místopředsedkyně zahraničního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková. Přítomen byl i předseda meziparlamentní skupiny MPU Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pro Vietnam poslanec Ing. Leo Luzar. Ve svém pozdravném projevu informoval přítomné účastníky o Vietnamu velvyslanec Vietnamu v ČR J.E. Ho Minh Tuan.

Celý příspěvek