Konference STOP DROGÁM v Liberci

18. 11. 2013

Dne 18. 11. 2013 v Domu kultury v Liberci proběhla další Konference STOP DROGÁM, kterou uspořádala Vietnamsko-česká protidrogová liga ve spolupráci s Velvyslanectvím Vietnamské socialistické republiky v ČR, Ministerstvem vnitra, Policií ČR, Svazem Vietnamců v ČR, Asociací Čechů vietnamského původu, Česko-vietnamskou společností a dále s magistrátem města Liberec a Libereckým krajem.

Konference se zúčastnili: rada Velvyslanectví Vietnamské socialistické republiky v ČR pan Hoang Thuy Duong, místopředseda Svaz Vietnamců v ČR Tran Viet Hung, místopředseda Asociace Čechů vietnamského původu pana Giang Thanh, ředitel Národní protidrogové centrály Policie ČR vrchní rada plk. Mgr. Jakub Frydrych, ředitel krajského odboru obecné kriminality Policie ČR v Libereckém kraji plk, Mgr. Vladimír Lukášek, vedoucí odboru krajského rezortu sociálních věcí Libereckého kraje Mgr. Petr Tulpa, náměstek primátorky města Liberec pro školství, kulturu a sociální oblast pan Kamil Jan Svoboda, protidrogová koordinátorka za Liberecký kraj Ing. Jitka Sochová, supervizor projektu a předseda Asociace speciálních pedagogů ČR PaedDr. Jiří Pilař, ředitel Vietnamsko-české protidrogové ligy pan Karel Šebek, předseda Česko-vietnamské společnosti PaedDr. Miloš Kusý a celá řada dalších významných hostů.

Téměř dvě stovky přítomných účastníků shlédly hraný spot o důsledcích distribuce drog pro Vietnamce, slyšely řadu pozdravných a podporujících projevů ze strany hostů, představení projektu a jeho zdůvodnění panem Karlem Šebkem, představení metodické publikace k dané problematice Jiřím Pilařem, a především analytický příspěvek ředitele Národní protidrogové centrály plk. Jakuba Frydrycha, který na tvrdých datech jednoznačně ukázal výrazný nárůst podílu občanů vietnamské národnostní skupiny na pěstování konopí a výrobě pervitinu v posledních několika letech. V několika příspěvcích byl zdůrazněn negativní dopad na pověst vietnamské komunity v naší republice a potenciální nebezpečí ze zvyšování agresivity vůči nim ze strany extrémních nacionalistů.

Velice pozitivní byl aktivní přístup vietnamských spoluobčanů k závěrečné diskusi, která se protáhla do pozdních večerních hodin a jednoznačně potvrdila distancování se od drogové trestné činnosti a odhodlání v dané věci pomáhat k nastolení pořádku.

PaedDr. Jiří Pilař
supervizor projektu a předseda Asociace speciálních pedagogů ČR