Celostátní fotbalový turnaj vietnamské mládeže

12. 5. 2013

Vysoce oceňuji vietnamskou mládež, která v neděli 12. 5. 2013 uspořádala celostátní fotbalový turnaj vietnamských družstev pod heslem:

                                         "Sport proti drogám"

a tím se jednoznačně přidala k Protidrogové lize vietnamské komunity. Vietnamská mládež tak deklarovala upřímnou touhu žít zdravě a bez drog. Tento úspěšný fotbalový turnaj byl významným příspěvkem k našemu protidrogovému snažení. Ocenění si zasloužila i skutečnost, že všechny zápasy 15 mužstev probíhaly dle pravidel fair play, tedy čestně. Upřímně blahopřeji vítězům a děkuji všem účastníkům.

PaedDr. Miloš Kusý
Předseda Česko-vietnamské společnosti.