Čeští Vietnamci začali bojovat s drogovou kriminalitou

23. 4. 2013

Cheb - Organizace Česko-vietnamská společnost a Svaz Vietnamců v ČR ve spolupráci s vietnamskou vládou připravila protidrogovou kampaň. Jejím cílem je podílet se na likvidaci vietnamské příhraniční drogové kriminality.
Protidrogové osvětové kampani předcházelo zahájení spolupráce ministerstva vnitra s Německem a poté s VSR na řešení razantního nárůstu drogové kriminality v příhraničí, jejíž pachateli jsou v poslední době především občané Vietnamu.
Ministerstvo vnitra pak vyhlásilo dotační program „Prevence drogové kriminality v příhraničí“ a do tohoto programu se přihlásila se svými projekty i Česko-vietnamská společnost.
Protidrogová kampaň má za sebou již dva semináře. Úvodní proběhl 25. března 2013 v Ústí nad Labem. Druhý se uskutečnil v úterý 23. 4. v Chebu.
Semináře se zúčastnil i vietnamský velvyslanec Do Xuan Dong, který uvedl, že Vietnam je připraven přijmout účinná opatření a růstu drogové kriminality v České republice zabránit.
„Očekává se také uzavření mezistátní dohody o tom, že občané vietnamské národnosti odsouzení k odnětí svobody za drogový delikt budou svůj trest vykonávat ve Vietnamu, kde jsou ve vězení daleko přísnější podmínky,“ uvedl velvyslanec.
Vietnamská vláda podle něj také posílá po dohodě s českou vládou do ČR skupinu vysokých policejních důstojníků zabývajících se protidrogovou tematikou, kteří budou spolupracovat s odborníky z ministerstva vnitra.
„Snahou protidrogové akce, která proběhla v Chebu je, aby se k zásadám a principům kampaně přihlašovali a aktivně se zapojovali všichni Vietnamci, organizace státní správy a samosprávy z dotčených krajů,“ sdělil Miloš Kusý předseda Česko-vietnamské organizace.
Kampaň si klade za cíl podporovat i preventivní program Ambasády Vietnamské socialistické republiky, který rozšiřuje opatření a protidrogovou podporu i ze strany Vietnamské socialistické republiky.
Miloš Kusý upozorňuje, že jde o vůbec první mimořádnou akci, jejímž prostřednictvím se vietnamská komunita aktivně staví k problému, který ji už delší dobu sužuje a kazí pověst.
Úvodní seminář protidrogové kampaně vietnamské komunity v ČR proběhl 25. března 2013 v Ústí nad Labem. Akce byla zahájena vystoupením velvyslance VSR. Účastníky byli zástupci vietnamské komunity v Ústí nad Labem.
„Dá se říct, že následky drogové kriminality postihují nejen klidný život a štěstí určitého jednotlivce či určité rodiny, ale nepříznivě dopadají na celou naši komunitu, a nejen to, poškozují i generace našich dětí a vnuků a zároveň se v nich skrývá nebezpečí, že poškodí tradiční přátelské vztahy mezi vietnamským národem a Českou republikou, jež oba naše státy a národy po dlouhou dobu pracně budovaly a pěstovaly,“ pronesl ve svém březnovém projevu vietnamský velvyslanec.
Autor: Zuzana Kůrová