Protidrogová kampaň vietnamské komunity v ČR v Ústí nad Labem

25. 3. 2013

Dne 25.3. 2013 v Národním domě v Ústí nad Labem, od 19,30 hodin začala konference „Protidrogová kampaň vietnamské komunity v ČR“
Konferenci pořádali: vietnamské velvyslanectví, Svaz Vietnamců, Asociace Čechů vietnamského původu a Česko-vietnamská společnost.
Konference se zúčastnili: velvyslanec Vietnamské socialistické republiky, předseda Svazu Vietnamců, Předseda Asociace Čechů vietnamského původu, hejtman Ústeckého kraje, ředitel Centra pro integraci cizinců, ředitel Národní protidrogové centrály, předseda Česko-vietnamské společnosti a celá řada dalších hostů včetně poslanců a senátorů.
Šlo o první mimořádně významnou  konferenci, kde vietnamská komunita se aktivně staví do čela boje proti drogové kriminalitě páchané v příhraničí. Převážná většina vietnamských občanů pracuje a žije v České republice v souladu s českými zákony. Toto jejich integrační úsilí narušují  ojedinělé skupiny Vietnamců pácháním drogové kriminality.
Vzhledem k tomu, že počítání těchto skupin výraznou měrou poškozuje nejen českou veřejnost, ale hlavně práci poctivých vietnamských obchodníků, rozhodli se hlavní představitelé vietnamské komunity aktivně bojovat proti drogové kriminalitě v úzké spolupráci s Národní protidrogovou centrálou a Policii ČR.
Ve spolupráci s ostatními organizacemi připravili projekt  vzniku Vietnamsko-české protidrogové ligy. Prezentace tohoto projektu a přihlášení se k jeho myšlenkám a cílům má za svůj hlavní cíl tato konference.

  1. 1.    Základní idea a stručný obsah prezentovaného projektu:

Vietnamsko-česká protidrogové Ligy (dále jen LIGA), bude  sjednocovat všechny důležité  vietnamské organizace, které chtějí účinně bojovat proti příhraniční drogové kriminalitě. a bude organizovat projekt „VYBER SPRÁVNOU CESTU“.
Cílem je jednoznačné veřejné odsouzení jak páchání, tak jakékoliv podpory drogové kriminality od nejvýznamnějších vietnamských institucí a osobností.
Veřejná prezentace pozitivních příkladů úspěšných vietnamských podnikatelů,  zdravého životní stylu, života bez drog,
Ukázat, že vietnamská drogová kriminalita vážně poškozuje nejen obchodní zájmy většiny poctivých Vietnamců, ale i dobré vztahy s českou majoritní společností.
Pomoci  zlikvidovat  vietnamskou příhraniční drogovou kriminalitu, a to aktivní spolupráci všech členů Ligy  a motivované veřejnosti  s Policii ČR,  jejími specializovanými útvary, s útvary městských policii, Cizineckou policii…, a to především účinnou formou anonymního nahlašování možného výskytu výroby, pěstování,distribuce a prodeje drog.
Podporovat preventivní program  Ambasády Vietnamské socialistické republiky, který rozšiřuje opatření a protidrogovou  podporu i ze strany Vietnamské socialistické republiky.
Snahou je, aby se k zásadám a k principům kampaně přihlašovali a aktivně se zapojovali všichni poctiví  Vietnamci, dále pak organizace státní správy a samosprávy z dotčených krajů; krajští, okresní a školní metodici prevence……
Vzájemné informování se o aktivitách realizovaných v rámci kampaně jednotlivými členy Ligy.
2. Obsah projektu
1. Ustanovení Vietnamsko-české protidrogové ligy. (Velvyslanectví VSR, Svaz Vietnamců, Svaz Čechů vietnamského původu, Klub Hanoj, Asociace Čechů vietnamského původu, Svaz mladých Vietnamců, Svaz vietnamských žen, Svaz drobných vietnamských podnikatelů…… a  Česko-vietnamská společnost.

  1. 2.  Uspořádání společné zahajovací konference všech účastníků Ligy a důležitých hostů ( z MV, Policie ČR, MV Spolkové republiky Německo….) se závěrečnou tiskovou konferenci.

 3. Uspořádání cílené osvětové protidrogové kampaně  „Vyber správnou cestu“:
a) formou  kulturně – tematických konferencí pořádaných v příhraničních oblastech,
b) formou multimediální kampaně s využitím masmédii  i  sociálních sítí a dalších nástrojů internetu a formou prezentace hlavních symbolů kampaně.
c) výroba a prezentace filmového spotu (krátký příběh o hledání a nalezení správné cesty pro mladého Vietnamce) na sociálních sítích, v příslušných médiích,v  televizních programech, vietnamských satelitních kanálech, na webových stránkách vietnamských organizací,  obchodních společností a podniků,
d) výroba a distribuce plakátů, letáků, inzerátů a příručky „Vyber správnou cestu“ v příhraničních oblastech s cílem dostat se do všech vietnamských podniků a domácností, škol a školských zařízení,
e) vznik a provozování webové stránky kampaně, prezentace příkladů zákonného i nezákonného jednání, naznačení správné cesty chování jednotlivce, možnost interaktivního kontaktu a předávání informací, způsoby jak a kde nahlašovat podezření na pěstování, výrobu a distribuci drog……