NA OSLAVĚ 10. VÝROČÍ SVAZU BUDDHISTŮ V ČR JSME SE SETKALI S MNOHA PŘÁTELI

 Bylo mi opravdu velkou ctí zúčastnit se v neděli 27. srpna v Obchodním centru SAPA v Praze 4 – Libuši slavnostní oslavy 10 let Svazu buddhistů v České republice. Setkal jsem se na této slavnostní buddhistické akci s mnoha vietnamskými přáteli z Prahy, Ostravy, Teplic, Mostu, Brna i z dalších měst, prostě z celé ČR, za což jsem moc vděčný. Nesmírně si všech buddhistů vážím, protože jsou pro mne vzorem.
                                                                                            Marcel Winter
                                                                   Předseda Česko-vietnamské společnosti

Celý příspěvek

AKCE PRO ZÁCHRANU INDOČÍNSKÝCH LANGURŮ VE VIETNAMU

Prosím pomozte zachránit vzácné opice s názvem „indočínští languři“ ve Vietnamu i v ostravské ZOO. Nyní je těchto krásných a vzácných opic ve Vietnamu jen celkem 200 a hrozí jim proto vyhynutí. Kdo můžete prosím zúčastněte se charitativního běhu ve středu 30. srpna od 18. hodin v ostravské ZOO, děkuji vám. ZOO v Ostravě věnuje výtěžek organizaci CeREC (Centre for Resources, Environment and Climate Change) v Hanoji ve Vietnamu. Moc vám všem děkuji za pomoc Vietnamu z ČR.

                                                                 Marcel Winter

                                               Předseda Česko-vietnamské společnosti

Celý příspěvek

VÍTĚZ TENISOVÉHO TURNAJE VIETNAMCŮ Z EU ZÍSKAL POHÁR PŘÁTELSTVÍ ČVS

V sobotu i v neděli 19. a 20. srpna se konal ve WTC Modletice již 18. ročník tradičního prestižního tenisového turnaje Vietnamců „Zlatá raketa Praha Open 2017 ČR – EU“, kterého se zúčastnili soutěžící z 24 tenisových klubů z ČR, Slovenska, Polska, Maďarska, Německa, Rakouska i z Vietnamu. Turnaj pořádali Svaz Vietnamců v EU i v ČR a Tenisový klub Vietnamců v Praze. Tradičně naše Česko-vietnamská společnost i letos věnovala kolektivnímu vítězi – tenisovému klubu, který získal na turnaji nejvíce nejlepších výsledků ve všech kategoriích, velký „Pohár přátelství Česko-vietnamské společnosti“. Jako hosté se turnaje zúčastnili předseda ČVS Marcel Winter a člen předsednictva ČVS Jiří Hruška, kteří se na turnaji setkali a hovořili s mnoha vietnamskými přáteli. Celý příspěvek

ODPOVĚĎ MZV ČR NA STÍŽNOST PŘEDSEDY ČVS VLÁDĚ ČR NA ŠPATNOU VÍZOVOU POLITIKU ČR VE VIETNAMU

Premiér ČR Bohuslav Sobotka předal stížnost předsedy Česko-vietnamské společnosti Marcela Wintera vládě na špatnou vízovou politiku ČR ve Vietnamu k vyřízení MZV ČR. O tom byl ze sekretariátu Úřadu vlády ČR předseda ČVS telefonicky informován. I když mnoho reportáží ve sdělovacích prostředcích a zejména publicistický pořad České televize „Reportéři“ dokázal oprávněnost stížnosti, tak MZV ČR i nadále nad skutečností a fakty „strká hlavu do písku“, což dokazuje odpověď, kterou 15. srpna od MZV ČR obdržel předseda ČVS.

PŘEDSEDA ČVS BYL POZVÁN A PŘIJAT VELVYSLANCEM VIETNAMU

Na základě pozvání byl v úterý 18. července přijat předseda naší celostátní Česko-vietnamské společnosti Marcel Winter mimořádným a zplnomocněným velvyslancem Vietnamu v ČR J.E. panem Ho Minh Tuanem. Seznámil pana velvyslance Ho Minh Tuana s dvacetiletými aktivitami Česko-vietnamské společnosti i s dvěma hlavními úkoly v současnosti, kterými jsou zlepšení vízové politiky ČR ve Vietnamu pro prohloubení aktivní hospodářské i studijní spolupráce ČR s Vietnamem i pokračování pomoci Vietnamcům žijícím v ČR, k posílení jejich integrace a image v naší společnosti.

Celý příspěvek

Výzva předsedy Česko-vietnamské společnosti vládě ČR:

PŘESTAŇTE ŠKODIT EKONOMICE A UMOŽNĚTE LEGÁLNÍ PŘÍCHOD KVALIFIKOVANÝCH PRACOVNÍKŮ Z VIETNAMU!

Protože je u nás již počet dlouhodobě nezaměstnaných menší (116 691), než je nabízených volných pracovních míst na úřadech práce (183 500), tak veřejně vyzývám vládu ČR, aby urychleně flexibilně umožnila legální příchod potřebných kvalifikovaných pracovníků z Vietnamu a přestala zákazem vyplývajícím z požadavku odborů škodit našim výrobcům i exportérům, naší ekonomice, prostě nám všem. Firmy díky nedostatku pracovníků přicházejí o navýšené zakázky i o dosavadní odběratele, což je pro vývoj naší ekonomiky velmi škodlivé. Je také nutné si uvědomit současné vyjádření našich předních ekonomů, že zbylé nezaměstnané převážně tvoří lidé, kteří ze zdravotních důvodů nemohou nabízená pracovní místa přijmout, nebo lidé jenž vůbec nechtějí pracovat. Tato pravda se nesmí již nadále úmyslně zamlčovat. Není také možné národohospodářský problém tak velkého nedostatku pracovníků u nás neřešit, ve snaze úmyslně tento problém předat k řešení až po volbách vzniklé nové vládě. Je nutná okamžitá flexibilita a náprava v této věci. Celý příspěvek