Předsednictvo a revizní komise

PŘEDSEDNICTVO A REVIZNÍ KOMISE ČVS
PŘEDSEDNICTVO A REVIZNÍ KOMISE ČESKO-VIETNAMSKÉ SPOLEČNOSTI
ZVOLENÉ 20. VALNOU HROMADOU ČVS DNE 10. 12. 2016
NA VOLEBNÍ OBDOBÍ 2017-2019
PŘEDSEDNICTVO ČVS:
Předseda: MARCEL WINTER
Výkonný místopředseda: Ing. JAROSLAV VÍTEK, MBA
Místopředseda pro ekonomiku: PaedDr. MILOŠ KUSÝ
Členové předsednictva:
Ing. DINH VAN HOI
JIŘÍ HRUŠKA
JUDr. JAN CHODĚRA
PATRIK KUSÝ
Prof. Ing. JAROSLAV MACHÁČEK, CSc.
VÁCLAV SPÁLENSKÝ
PhDr. JIŘÍ ŠÍMA 
RNDr. ANNA ZEHNÁLKOVÁ
REVIZNÍ KOMISE ČVS:
Mgr. LENKA PATRASOVÁ
ZDENĚK DUŠEK